Aldatma (Zina) Nedeniyle Boşanma

aldatma nedeniyle boşanma,aldatmanın ispatı
aldatma nedeniyle boşanma,aldatmanın ispatı

Aldatma (zina) nedeniyle boşanma, günümüzde en sık karşılaşılan boşanma sebeplerinden birisidir. Her gün birçok kişiden “Eşim beni aldatıyor, nasıl boşanırım?” sorusunu duymaktayız. Boşanma davasında aldatan kadın veya erkek olabilir. Zina sebebiyle boşanma davası çok detaylı ve teknik bir davadır. Dava açma süresi, hangi davranışların zina sayıldığı, zinanın ispatı, tazminat alma gibi birçok konu aldatma nedeniyle boşanma davası açmak isteyen bir kişinin bilmesi gereken hususlardır. Dolayısıyla zina nedeniyle boşanma davası açmak isteyen bir kişi mutlaka hukuki destek almalıdır.

Zina Sebebiyle Boşanma Davası Açma Süresi

Aldatma nedeniyle boşanma davasına dair hükümler Türk Medeni Kanunu m.161’de yer almaktadır. Zina nedeniyle boşanma davası özel boşanma nedenleri arasında yer almaktadır. Zina nedeniyle boşanma davası açmak isteyen bir kişinin bilmesi gereken ilk husus, bu davanın hak düşürücü süreye tabi olduğudur.

İlgili kanun maddesine göre eşin, aldatıldığını öğrendiği tarihten itibaren 6 ay, her halde zina eyleminin gerçekleştiği tarihten itibaren 5 yıl içerisinde dava açması gerekmektedir.6 ay ve 5 yıllık süre hak düşürücü sürelerdir. Sürelere riayet edilmemesi, zina sebebiyle açılacak olan boşanma davasının reddine neden olabilir.

Hangi Davranışlar Zina Sayılır?

Aldatma nedeniyle boşanma davası açmadan evvel hangi davranışların “zina” olarak kabul edileceğini bilmekte fayda vardır. Hukukumuza göre zina, evli bir kişinin eşinden başka bir kişiyle cinsel münasebette bulunmasıdır. Bu sebeple açılacak olan boşanma davasında aldatan kadın veya erkek olabilir. Zina sebebiyle boşanma davası açmak için önemli olan, öncelikle zinanın gerçekleşmiş olmasıdır. Bir fiilin zina sayılması 3 şarta bağlanmıştır:

  • Evli olma
  • Cinsel ilişki
  • Kusur

Evli bir erkeğin başka bir erkekle veya evli bir kadın başka bir kadınla cinsel ilişki kurması halinde zina nedeniyle boşanma davası açılamayacağını ayrıca belirtmemiz gerekir. Şöyle ki; bir kadın başka bir kadın ile veya bir erkek başka bir erkek ile cinsel münasebet içerisindeyse zina sebebine dayanarak boşanma davası açılamayacaktır. Bu halde şartları mevcutsa diğer boşanma nedenlerine dayanılarak boşanma davası açılabilecektir.

Kucaklaşma, tokalaşma gibi eylemler zina olarak kabul edilmemektedir. Teşebbüs aşamasında kalmış bir zina varsa buna dayanarak aldatma nedeniyle boşanma davası açılması mümkündür.

Zina Suç Mudur?

Aldatılan kişilerin cevabını merak ettiği sorulardan birisi de “Zina suç mudur?” sorusudur. Eski Türk Ceza Kanunu kapsamında zina suç olarak kabul edilmekteydi. Ancak şu an yürürlükte olan TCK’da zina suç kapsamında değerlendirilmemektedir. Zina, yalnızca bir boşanma nedeni olup boşanmanın hukuki sonuçlarını (tazminat,mal rejimi vs.) etkilemektedir. Dolayısıyla “zina suç mudur?” sorusuna kesin bir dille hayır yanıtını verebilir, ceza hukuku kapsamında bir yaptırımı olmadığını söyleyebiliriz.

Aldatma Nasıl İspat Edilir?- Zinanın İspatı

Aldatma nedeniyle boşanma davası açmak isteyenlerin karşılaştığı en büyük problem, zinanın ispatı konusudur. Maalesef ki zina sebebiyle boşanma davası açıldığı takdirde mahkemede “Eşim beni aldatıyor.” demek yeterli olmayacaktır. Bu sebeple zinanın ispatı, yani boşanma davasında aldatma delilleri gerekmektedir.

Zinanın ispatı her türlü delille mümkündür. Ancak önemli olan zinanın ispatı için kullanılacak delillerin hukuka aykırı yollarla elde edilmemesidir. Sosyal medya yazışmaları ve paylaşımları, Whatsapp konuşmaları, tanık beyanları, otel ve uçak rezervasyonları, fotoğraflar, videolar, güvenlik kamerası görüntüleri, kredi kartı ekstreleri, banka hesap dökümleri vs zinanın ispatı için kullanılabilir.

Yargıtay uygulamasında bazı durumlar doğrudan zinanın ispatı için yeterlidir. Yargıtay’a göre zina yapıldığını gösteren eylemler şu şekildedir:

  • Kadın veya erkeğin ortak konutta yalnızken karşı cinsten birisini eve alması,
  • Eşlerden birinin karşı cinsten biriyle gece ve gündüz düzenli olarak telefon görüşmesi yapması,
  • Eşlerden birinin, başka bir kişiden çocuğu olduğunun ortaya çıkması durumlarında zinanın ispatı sağlanmış olacaktır.

Zinanın ispatı için kullanılacak olgular her durum ve kişiye göre farklılık gösterecektir. Zinayı ispat edeyim derken ceza davasıyla karşı karşıya kalmamak adına mutlaka boşanma avukatına danışılması, aldatma nedeniyle boşanma davasının kendisi ile birlikte yürütülmelidir.

Aldatan Eşi Affetme

Zina nedeniyle boşanma davası açmadan önce bilinmesi gereken hususlarda birisi de affetmenin zinaya etkisidir. TMK m.161’e göre; zinayı affetme, eşin dava hakkını ortadan kaldıracaktır. Aldatmayı affetmenin nasıl olması gerektiğine dair belirli bir şekil şartı yoktur. Aldatan eş, sözlü veya yazılı olarak affedilebileceği gibi aldatılan eşin hal ve hareketleri de affetme fiilini doğrulayabilir.

Aldatma Sebebiyle Tazminat Alabilir Miyim?

Eşim beni aldatıyor, tazminat alabilir miyim?” sorusu da sıkça karşımıza çıkmaktadır. Zina nedeniyle boşanma davası açmış olan eş, aldatan eşten tazminat talep edebilir. Peki aldatan eş ne kadar tazminat öder? Konuyla ilgili bilgi almak için linke tıklayarak yazımıza ulaşabilirsiniz.Tazminat talebinin boşanma davası ile ileri sürülmesi daha iyi olacaktır. Yargıtay’ın kararlarına göre eğer 3.kişi, aldatan eşin evli olduğunu bildiği halde zina yapmışsa ona karşı da tazminat talebinde bulunulması mümkündür. Dolayısıyla aldatma nedeniyle boşanma davası açılması durumunda hem aldatan eşten hem de 3.kişiden tazminat talep edilmesi mümkündür.

GÜNCELLEME:

Yargıtay’ın içtihatı ile birlikte artık aldatmada üçüncü kişiye tazminat davası açılması  mümkün olmayacaktır. Yeni içtihat, aldatan eşin sevgilisine tazminatı davası açılamayacağını belirtmektedir. Konuyla ilgili güncel bilgilere “Aldatan eşin sevgilisine tazminat davası açılabilir mi?” adlı makalemizden ulaşabilirsiniz.

Aldatmanın Boşanmada Mal Rejimine Etkisi

Aldatma sonucu boşanmada mal paylaşımı, önemli konulardandır.Zina nedeniyle boşanma davası açılması durumunda zinanın ispatı gerçekleşirse bu durum mal rejimini etkileyecektir. Zina yapan eş, kusurlu taraf olacağından dolayı mal rejimindeki hakkı azaltılabileceği gibi tamamen kaldırılması da mümkündür. Hakim, aldatan eşin mal rejimindeki hakkını (edinilmiş mallara katılma rejimi) hakkaniyete uygun olarak azaltacak veya tamamen kaldıracaktır.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Zina nedeniyle boşanma davası süresi somut olayın özelliklerine göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca avukat ile temsil olup olmadığı da aldatma nedeniyle boşanma davası süresini etkileyecektir. Dava açılırken herhangi bir hata yapılmazsa ve dava reddedilmezse, avukat olmaksızın boşanma davası açıldığı takdirde tahmini 3 yıl gibi bir sürede boşanma gerçekleşir. Boşanma avukatı ile açılan aldatma nedeniyle boşanma davası ise büyük şehirlerin yoğunluğu da göz önünde bulundurulduğunda ortama 1-1.5 sene içerisinde neticelenecektir.

Aldatma nedeniyle boşanma davası sürecinde herhangi bir hak kaybı yaşanmaması ve davanın olabilecek en hızlı şekilde sonuçlanması için mutlaka boşanma avukatına danışılması gerektiğini vurgulamak isteriz.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.