Anlaşmalı Boşanma Davası

anlaşmalı boşanma davası,anlaşmalı boşanma ne kadar sürer
anlaşmalı boşanma davası,anlaşmalı boşanma ne kadar sürer

Anlaşmalı boşanma davası evlilik birliğinin eşlerin ortak iradesi doğrultusunda sona erdirilmesi için açılan davadır. Anlaşmalı boşanma davasında her iki eş gerek boşanma gerekse boşanmanın hukuki sonuçları hakkında uzlaşmaya varmıştır.  Boşanmanın hukuki sonuçları teriminden kastedilen nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat ve mal paylaşımı konularıdır. Belirtilen konulara dair eşlerin irade beyanları  anlaşmalı boşanma protokolünde açık ve net bir şekilde yazılmış olmalıdır.

Eşler, boşanma konusunda anlaşmış fakat boşanmanın hukuki sonuçlarıyla ilgili uzlaşmaya varamıyorsa veya her iki durum birden söz konusuysa bu durumda çekişmeli boşanma davasından söz etmemiz gerekecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için öncelikle Türk Medeni Kanunu‘nda öngörülen şartların oluşması gerekmektedir. Şartlar mevcutsa anlaşmalı boşanma davası için gerekli evraklar hazırlanmalıdır. Bunlar; boşanma protokolü ve boşanma dilekçesidir. Eksiksiz olarak hazırlanan boşanma protokolü boşanmak isteyen eşler tarafından imzalanmalıdır. Boşanma protokolü ve dava dilekçesi yetkili Aile Mahkemesi’nin tevzi bürosuna sunularak anlaşmalı boşanma davası açılacaktır.

Anlaşmalı boşanma davası sürecinin hızlı işlemesi ve boşanma protokolünün hak ve menfaat kaybına yol açmayacak şekilde hazırlanması ancak boşanma avukatı yardımı ile mümkündür. Bu nedenle anlaşmalı boşanma davası açma iradesinde olan eşlerin mutlaka aile hukuku alanında faaliyet gösteren boşanma avukatına danışması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Şartları 2018

Anlaşmalı boşanma şartları 2018 mevcut olduğu takdirde hakim, tarafların boşanması yönünde karar verecektir. Anlaşmalı boşanma şartlarında eksiklik bulunması durumunda anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası halini alacaktır.

Anlaşmalı boşanma şartları 2018 TMK m.166/3’te yer almaktadır. İlgili kanun maddesine göre anlaşmalı boşanmanın ilk şartı evliliğin en az 1 yıl sürmüş olmasıdır. Anlaşmalı boşanma davasını eşler birlikte açabilir veya bir eşin açtığı davayı diğer eş kabul edebilir. Anlaşmalı boşanma için eşlerin irade beyanlarını hakim huzurunda açıklamaları gerekmektedir. Ayrıca taraflarca kabul edilen ve boşanmanın hukuki sonuçlarını kapsayan boşanma protokolünün hakim tarafından onaylanması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası şartlarından birisi de boşanma iradesine sahip eşlerin duruşmaya katılma zorunluluğudur. Avukat ile temsil olsa dahi boşanmak isteyen eşler mutlaka anlaşmalı boşanma davasının duruşmasına katılmalı ve iradelerini hakim önünde açıklamalıdırlar.

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davası açmak isteyen kişilerin cevabını en çok merak ettiği soru “Anlaşmalı boşanma ne kadar sürer 2018?” sorusudur. Elbette anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma davasına oranla çok daha kısa sürede sonuçlanır. Ancak kısa sürede istenen sonucu alabilmek için davanın usulüne uygun açılması, kanunda aranan şartların mevcut olması ve anlaşmalı boşanma protokolünün eksiksiz hazırlanmış olması gerekmektedir. Aksi halde sürecin uzaması kaçınılmaz olacaktır.

Anlaşmalı boşanma ne kadar sürer?sorusunu şu şekilde cevaplayabiliriz: Anlaşmalı boşanma davası, mahkemelerin iş yoğunluğuna göre farklılık göstermekle beraber ortalama 1-2 hafta içerisinde gerçekleşir. Gerekçeli kararın yazılması ve taraflara tebligatların yapılması hususları göz önünde bulundurulduğunda 1-2 ay içerisinde boşanma kararı kesinleşmiş ve nüfus kayıtlarına işlenmiş olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir? Nasıl Hazırlanır?

Boşanma protokolü, anlaşmalı boşanma davasının istenen şekilde sonuçlanması için dikkat edilmesi gereken en önemli hukuki evraklardan birisidir. Anlaşmalı boşanma protokolü, evlilik birliğini sona erdirmek isteyen eşlerin irade beyanlarını içermektedir. Boşanma protokolünde nafaka, çocuğun velayeti, tazminat, mal paylaşımı ve diğer konularda eşlerin uzlaşmaya vardığını gösterir irade beyanları olması gerekmektedir. Örneğin, bir eşin diğerine aylık 2000 TL nafaka vereceği konusunda anlaşma var ise bu durum açık ve detaylı bir şekilde boşanma protokolünde belirtilmelidir.

Boşanma protokolünde yalnızca eşlerin birbirlerinden neler talep ettiği değil; neleri talep etmedikleri ve etmeyecekleri de açık ve net yazılmalıdır. Şöyle ki; eğer eşlerin birbirlerinden tazminat talepleri olmayacaksa bu durum anlaşmalı boşanma protokolünün bir maddesinde geleceği de kapsayacak şekilde belirtilmelidir.

Boşanma protokolünün mutlaka hukuki bilgiye ve deneyime sahip birisi, yani boşanma avukatı tarafından hazırlanması gerekmektedir. Kişiler genelde gelişigüzel internette buldukları boşanma protokollerini kendilerine uyarlamaya çalışmakta ve bu şekilde anlaşmalı boşanma yoluna gitmektedirler. Ancak bu gibi durumlarda kişiler hak ve menfaat kayıplarına uğramakta ve telafisi mümkün olmayan zararlarla karşılaşma tehlikesi altında kalmaktadırlar.

Boşanma protokolü adeta anlaşmalı boşanma davasının anayasası niteliğindedir. Boşanma protokolü, her kişiye ve duruma göre farklı şekilde hazırlanmaktadır. Bu nedenle internette bulunan boşanma protokolü örnekleri kullanılmamalı; boşanma avukatı yardımıyla kişilerin durumuna uygun protokol oluşturulmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Hakim Ne Sorar?

Anlaşmalı olarak boşanmak isteyen eşler, boşanma davasının duruşmasına katılmak zorundadırlar. Duruşmada hakim, boşanma protokolü üzerinden geçerek tarafların uzlaştığını gösteren hususları tekrar edecektir. Daha sonrasında ise hakim, taraflara söylemek istedikleri bir husus olup olmadığını soracaktır. Her iki eş de boşanma protokolünü onaylıyor ve boşanmayı istiyorsa karar verilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Tek Taraflı Açılabilir Mi?

Anlaşmalı boşanma davasını eşlerden biri açabilir ve diğeri kabul edebilir. Anlaşmalı boşanma davası tek taraflı açılırsa ve diğer eş kabul etmezse bu durumda bir anlaşmadan söz edilemeyecektir. Dolayısıyla dava, çekişmeli olarak görülecektir.

Anlaşmalı Boşanma Dava Ücreti

Anlaşmalı boşanma davası ücreti barolar tarafından belirlenmektedir. Boşanma davasının türüne göre asgari avukatlık ücret tarifesi farklılık gösterecektir. Anlaşmalı boşanma ücreti, çekişmeli boşanma dava ücretinden daha düşüktür. Avukatın talep edeceği ücret, sahip olduğu mesleki bilgisine, tecrübesine ve hizmet kalitesine göre farklılık gösterecektir.

Boşanma avukatı arayan bir kişinin dikkat etmesi gereken husus boşanma davası ücreti olmamalıdır. Önemli olan nokta, boşanma avukatının sahip olduğu nitelikleridir. Aile hukuku alanında başarılı bir şekilde faaliyet gösteren avukat, kişinin hak ve menfaatlerini en iyi şekilde koruyacak ve onu temsil edecektir. Bu manada boşanma dava ücretinden ziyade avukat seçiminde dikkatli davranılması daha doğru olacaktır.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.