Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi

gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,taşınmaz satış vaadi sözleşmesi
gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,taşınmaz satış vaadi sözleşmesi

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, sözleşmenin tarafına, söz konusu taşınmazın satımını isteme hakkı sağlayan bir ön sözleşme olarak tanımlanabilir. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, kararlaştırıldığı biçimde bir tarafa veya her iki tarafa asıl satış sözleşmesinin yapılmasını isteme hakkı sağlar. Asıl satış sözleşmesinin tapu memuru huzurunda yapılması şarttır.

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile alıcı, sözleşmeye dayanarak satıcının asıl satışı gerçekleştirmesini isteyebilecektir. Bu durumda satıcı, sözleşme hükümlerine uygun davranmak zorundadır. Eğer satıcı, tapuda asıl satışı gerçekleştirmeye yanaşmıyorsa alıcı dava açarak satıcıyı tescile zorlayabilir. Türk Medeni Kanunu m.716 hükmü uyarınca, alıcı taşınmazın kendisine devrini dava yoluyla sağlayabilecektir. Dava neticesinde verilecek olan hüküm, satıcının tescil talebi yerine geçer. Dava yoluyla taşınmazın mülkiyeti alıcıya geçecektir.

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile ilgili merak edilen pek çok konu vardır. Bu konulardan bazıları; sözleşmenin şartları, mirasçılara etkisi, sözleşmenin şarta bağlanıp bağlanamayacağıdır. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile ilgili daha fazla bilgi almak için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Şartları

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, ancak kanunda aranan şartlar mevcut ise geçerlilik kazanacaktır. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi geçerlilik şartlarını şu şekilde sıralamamız mümkündür:

  • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi resmi şekilde yapılmak zorundadır. Noterlik Kanunu m.60’a göre, taşınmaz satış vaadini noterler düzenleme yoluyla yapmaktadırlar. Onaylama şeklinde yapılan satış vaadi sözleşmeleri geçerlilik kazanmayacaktır.
  • Noter huzurunda her iki tarafın da sözleşmeyi imzalamasıyla sözleşme, geçerlilik kazanacaktır. Noterde yapılmayan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi geçerli olmayacaktır.
  • Taşınmaz satış vaadi sözleşmesine konu olan gayrimenkul, tapuda kayıtlı olmalıdır.
  • Satış vaadi sözleşmesinde, satıcının ödeyeceği bedel açıkça yazılmalıdır. Ayrıca bedelin nasıl ödeneceğine dair de mutlaka madde eklenmelidir.

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin şartlarını yukarıda belirtmiş bulunmaktayız. Anılan şartlardan birinin eksik olması, sözleşmenin taraflar arasında bağlayıcılık kazanmasını engelleyecektir. Herhangi bir hak kaybı yaşanmaması adına sözleşmenin mutlaka avukat tarafından hazırlanması gerekmektedir. Bu konuda en doğru bilgi için sözleşmeler hukuku avukatı ile görüşme sağlanmalıdır.

Noterde Yapılmayan Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi

Noterde yapılmayan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi geçerli midir? Bu sorunun yanıtını esasen yukarıda açıklamış bulunmaktayız. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin resmi şekilde yapılması geçerlilik şartıdır. Bu nedenle noterde yapılmayan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi geçerlilik kazanmayacak; taraflar buna dayanarak hak iddia edemeyeceklerdir. Kısacası noterde yapılmayan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, hükümsüz olacaktır.

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Şarta Bağlanabilir Mi?

Taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinin şarta bağlanması mümkündür. Bu durum sözleşmeyi, diğer satış sözleşmesinden ayıran önemli unsurlardan birisidir. Ayrıca taşınmaz satış vaadi sözleşmesine cezai şart konulması mümkündür. Yani taraflardan birinin alımdan veya satımdan vazgeçmesi durumunda cezai şart ödeyeceği kararlaştırılabilir.

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Mirasçılara Etkisi

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi mirasçıları bağlar mı? sorusu merak edilen konular arasındadır.Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin mirasçılara etkisi şu şekilde açıklanabilir:Satış vaadi sözleşmesi ölümle sona eren bir sözleşme değildir. Dolayısıyla alıcı veya satıcının ölmesi durumunda bu kişilerin mirasçıları, hak, alacak ve borçlardan sorumlu olacaktır. Bu bağlamda satış vaadi sözleşmesi, mirasçıları da bağlayıcı niteliktedir. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin mirasçılara etkisi ile ilgili detaylı bilgi almak için sözleşme avukatı ile görüşmenizi öneririz.

Satış Vaadi Sözleşmesi Tapuya Şerh

Satış vaadi sözleşmesi tapuya şerh verilebilir. Satış vaadi sözleşmesi tapuya şerh verilmezse satıcı, sözleşme konusu taşınmazı bir başkasına satabilir. Fakat bu halde sözleşmenin alıcısı kişi, satıcıdan tazminat talep edebilecektir.Eğer satış vaadi sözleşmesi tapuya şerh verilirse bu durum üçüncü kişiye satışa engel olmayacaktır. Ancak bu halde satış vaadi sözleşmesinin alıcı tarafı, satın alan üçüncü kişiye karşı da talepte bulunabilecektir. Dolayısıyla caydırıcı olması açısından satış vaadi sözleşmesi tapuya şerh verilebilir.

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Zamanaşımı Yargıtay Kararı

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri için kanunda öngörülmüş özel bir zamanaşımı süresi mevcut değildir. Bu durumdan bahisle Yargıtay 14.Hukuk Dairesi’nin kararına değinmemiz faydalı olacaktır. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi zamanaşımı Yargıtay’a göre 10 yıldır. Bu halde Türk Borçlar Kanunu m.125 hükmü, satış vaadi sözleşmesi bakımından uygulama alanı bulmuştur. Zamanaşımı süresi, sözleşmenin ifa olanağı bulmasından itibaren işlemeye başlayacaktır.

Yargıtay, zamanaşımı ile ilgili verdiği kararda şu ifadeleri de kullanmıştır: “Ancak satışı vaat edilen taşınmaz, sözleşme ile veya fiilen satış vaadini kabul eden kişiye yani vaat alacaklısına teslim edilmiş ise on yıllık zamanaşımı süresi geçtikten sonra açılan davalarda zamanaşımı savunması Türk Medeni Kanununun 2. maddesinde yer alan dürüst davranma kuralı ile bağdaşmayacağından dinlenmez.

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile ilgili sorularınız için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.