İşçi Alacağı Davası Nasıl Açılır?

işçi alacağı davası,işçi alacak davası
işçi alacağı davası,işçi alacak davası

İşçi alacağı davası, işçinin işten ayrılması halinde işveren tarafından ödenmeyen maddi hakların tahsili için açılan davadır. İşçi alacağı davası açılması için öncelikle işçinin, maddi haklarından haberdar olması gerekmektedir. İşçinin maddi haklarının neler olduğunu aşağıda detaylı bir şekilde açıklayacağız.

İşçi alacağı davası açmadan önce işçi avukatı ile görüşme sağlanmalıdır. İşçi avukatı, işçinin haklarıyla ilgili detaylı bilgi verecek ve izlenmesi gereken hukuki süreci kapsamlı bir şekilde açıklayacaktır. İşçi avukatına danışılmaksızın dava açılması uygulamada görüldüğü üzere kişilerin maddi kayıplar yaşamasına neden olmaktadır. Bu sebeple tavsiyemiz, dava açılmadan evvel mutlaka hukuki danışmanlık alınmasıdır.

İşçinin Maddi Hakları Nelerdir?

İşçi alacağı davası, işverenin işçiye haklarını ödememesi halinde açılan davadır. İşçi alacağı davası ile talep edilmesi mümkün olan alacaklar şunlardır:

  • Kıdem tazminatı,
  • İhbar tazminatı,
  • Aylık ücret,
  • Fazla mesai ücreti,
  • Yıllık izin ücreti,
  • Genel ve ulusal bayram, hafta tatili ücreti,
  • İş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat.

İşçinin ücretinin ödenmemesi, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre haklı fesih nedeni olup işverenden tahsil edilmesi mümkündür. Örneğin; evlilik sebebiyle iş sözleşmesinin feshini veya mobbing sebebiyle iş sözleşmesinin feshini gerçekleştiren işçi de başta kıdem tazminatı olmak üzere diğer işçi alacaklarını talep edebilir.

İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı, İş Kanunu m.24’te düzenlenmiştir. Kanunda yer alan durumlarda eğer işveren, işçiye haklarını ödemiyorsa hukuki sürecin başlatılması gerekecektir.

İşçi alacağı davası, işçiye tanınmış yasal bir haktır. Ancak uygulamada öncelikle işverene noter yoluyla ihtarname gönderilmektedir ki bizce de doğru olan yöntem budur. İş sözleşmesini ister işçi isterse işveren feshetsin, işçi alacağı davası açılmasından evvel ihtarname gönderilmelidir. İşçi alacağı ihtarnamesinde, işçi feshetmişse bunun nedeni ve alacakların neler olduğu açıkça yazılmalıdır. İhtarnamede verilen süre içinde işveren ödeme yapmazsa bir sonraki adıma geçilmelidir.

2018 yılında yürürlüğe giren yeni düzenleme ile işçi alacağı davası açmadan evvel arabulucuya başvurmak zorunlu hale getirilmiştir. Bu konu hakkında detaylı bilgi için “Arabuluculuk nedir? Arabulucuya başvurmak zorunlu mudur?” isimli yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

İşçi alacağı davasında arabuluculuk görüşmesinden olumlu sonuç alınmazsa,  süresi içinde dava açmalıdır. Açıklamalardan anlaşılacağı üzere işçi alacağı davası açmadan evvel takip edilmesi gereken bazı basamaklar bulunmaktadır. Usulde hata yapılması hem zaman kaybına hem de maddi kayıplara yol açacaktır. Bu nedenle işçi alacaklarının tahsili için mutlaka iş hukuku avukatı ile görüşme sağlanmalıdır. Böylece olabilecek en kısa süre alacakların tahsili mümkün hale gelecektir.

İşçi Alacakları Hesaplama 2018

İşçi alacağı davası hakkında cevaplamamız gereken sorulardan birisi de işçi alacakları 2018’de nasıl hesaplanacaktır? sorusudur. İşçi alacakları hesaplama konusunda her somut olayın ayrı ayrı değerlendirilmesi gereklidir. İşçi alacaklarının hesaplanmasında etkili birçok faktör vardır. Bunlar;

  • İşçinin hizmet süresi ve
  • İşçinin ücretidir. (Ek ücret ve temel ücret)

Ücrette veya hizmet süresinde çekişme olması halinde önce bunların ispat gerekmektedir. İspat için ise SGK giriş kayıtları, maaş bordroları, tanık beyanları, bilirkişi raporu ve emsal ücret araştırması gibi delillere başvurulacaktır. Tüm bu araştırma ve incelemelerin neticesinde işçi alacağı davasında talep edilen alacakların hesaplanması mümkün olacaktır.

İşçi Alacaklarında Zamanaşımı Süresi

İşçi alacak davası açmadan önce bilinmesi gereken konulardan birisi de işçi alacaklarında zamanaşımı konusudur. Zamanaşımı süresi içinde talep edilmeyen işçi alacaklarının daha sonra talebi mümkün olmayacaktır.

İşçi alacaklarında zamanaşımı konusuyla ilgili ikili ayrım yapmamız gerekmektedir. İşçinin ücret alacakları 5 yıllık zamanaşımına tabidir. İkramiye, fazla çalışma veya aylık ücretini talep etmek isteyen işçinin 5 yıllık süre içinde talepte bulunması gerekmektedir. İhbar tazminatı, kıdem tazminatı, maddi ve manevi tazminatlar ise 10 yıllık zamanaşımına tabidir. Zamanaşımı süresi, borcun muaccel hale gelmesiyle başlayacaktır. Tazminat taleplerinde zamanaşımı, iş akdinin sona erdiği tarihte işlemeye başlayacaktır.

İşçi alacaklarında zamanaşımı, iş hukukunun önemli konularındandır. Herhangi bir maddi kayıp yaşanmaması adına işçi alacaklarının tahsilinde mutlaka iş hukuku avukatından destek alınmalıdır.

İşçi Alacak Davası Ne Kadar Sürer?

İşçi alacak davasının süresi, somut olayın özelliklerine göre farklılık gösterir. Eğer avukat ile temsil varsa işçi alacak davası süresi ortalama 1-1.5 sene içerisinde sonuçlanacaktır. Elbette bu sürecin kısalması mümkündür. Avukat olmaksızın işçi alacak davası açıldığına ise pek rastlanmamaktadır. Çünkü işçi alacak davaları, sanıldığının aksine çok daha karmaşık ve sıkı takip gerektiren davalardır. Dolayısıyla tavsiyemiz; herhangi bir maddi kayıp yaşanmaması adına avukat ile sürecin yürütülmesidir. Aksi halde telafisi imkansız maddi zararlarla karşılaşılacaktır.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.