İş Hukuku

iş hukuku ve işçi avukatı
iş hukuku ve işçi avukatı

İş Hukuku

İş hukuku, işçi ile işveren arasındaki iş ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. İş hukukunun çalışma alanı geniş kapsamlıdır. İş hukukunda kullanılan en temel kanun 4857 sayılı İş Kanunu’dur. Ancak bununla beraber Türk Borçlar Kanunu ve Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu da iş hukuku kapsamında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde kullanılan kanunlar arasındadır.

İş hukuku alanında doğan uyuşmazlıkların çözümünde ve iş ilişkilerinin kurulmasında kanun hükümlerine başvurulmakla beraber yargı kararları ayrı bir öneme sahiptir. Yargıtay kararları, iş hukukunun şekillenmesinde ayrı rol oynamaktadır.

İş hukuku dendiği zaman belirgin iki özelliği göze çarpmaktadır. Bunlardan ilki; işçilerin korunması ilkesi, diğer ise; işçi yararına yorum ilkesidir. İşveren karşısında güçsüz olan işçinin korunması, iş hukukunun temel ilkelerindendir. Ancak bu ilkeler kapsamında işverenin korunmadığı anlamı çıkarılmamalıdır. Nitekim “İşveren fesih yaparken nelere dikkat etmeli?” başlığı altında açıkladığımız işverenin iş sözleşmesini haklı nedenle feshi, işverenin haklarını koruyucu niteliktedir.

İş hukukunun önemi son dönemlerde daha da artmakta olup bu alanda ortaya pek çok farklı uyuşmazlık çıkmaktadır. İş hukuku, yüksek derecede hukuki bilgiyi, titiz çalışmayı ve tecrübeyi gerektiren bir hukuk dalı olduğundan karşılaşılan bir sorun olursa mutlaka iş avukatına danışılmalıdır.

İş Sözleşmesinin Feshi

İş hukukunun en önemli konusu şüphesiz ki iş sözleşmesinin feshedilmesidir. İş sözleşmesi, işveren tarafından veya işçi tarafından feshedilebilir. İş akdinin feshinin birtakım sonuçları olacaktır. Feshin sonuçları, fesheden tarafın kim olduğuna ve fesih şekline göre farklılık gösterecektir.

İşveren, geçerli nedenle veya haklı sebeple iş akdini feshedebilir. Geçerli veya haklı nedenle fesih dendiği zaman akla gelen ilk soru; “Geçerli fesih ile haklı fesih arasındaki farklar nelerdir?” sorusudur. Bunun cevabının doğru bilinmesi fesihte sorunlarla karşılaşılmaması açısından önemlidir.

İş sözleşmesinin feshi hakkı yalnızca işverene tanınmamıştır. İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı İş Kanunu m.24’te düzenlenmiştir. Bazı hallerde ise işçi; farklı nedenlerle iş akdini feshedebilmektedir. Örneğin; evlilik sebebiyle iş sözleşmesinin feshi bunlardan birisidir. Mobbing sebebiyle iş sözleşmesinin feshi ise günümüzde sıkça karşılaşılan durumlardan birisidir.

İş sözleşmesinin işçi tarafından feshinin birçok farklı nedeni olabilir. İşçinin ücretinin ödenmemesi, fazla çalışma ücretinin ödenmemesi, işçinin sigorta primlerinin eksik yatırılması fesih nedenleri arasında yer almaktadır.

İşçi alacağı ihtarnamesi hazırlama, işçinin iş akdini feshetmesi gibi konular da ayrıca önem taşıyan ve hukuki bilgi birikimini gerektiren konulardır.

Yukarıdaki açıklamalarımızdan görüldüğü üzere iş hukuku, geniş kapsamlı ve titizlikle çalışılması gereken bir hukuk dalıdır. İş hukukuyla ilgili her türlü soru için bu alanda faaliyet gösteren avukat ile iletişime geçilmelidir.

İş Davalarında Sürenin Önemi

İş hukuku dendiği zaman dikkat edilmesi gereken en mühim hususlardan birisi; sürelerdir. Her hukuk dalında süreler önemli olmakla beraber iş hukukunda ayrıca önemlidir. Sürelerin kaçırılması, maddi zararlara neden olacak ve bu da özellikle işçiler açısından büyük sıkıntılar yaratacaktır. Örneğin; işe iade davası açmak isteyen bir işçi eğer fesih bildiriminden itibaren 1 ay içinde bu davayı açması gerektiğini bilmiyorsa hak kaybına uğraması kaçınılmaz olacaktır. Bu anlamda işe iade davasında sürelerin önemini ayrıca vurgulamamız gerekmektedir. Yalnızca işe iade davası bakımından değil; diğer iş ve sosyal güvenlik hukuku davaları açısından da süreler önem taşır. Dolayısıyla iş hukuku alanında faaliyet gösteren avukattan hukuki danışmanlık almak her zaman için en doğru tercih olacaktır.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.