Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma

şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma,boşanma davası
şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma,boşanma davası

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, yani toplum tarafından bilinen tabiriyle şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma, Türk Medeni Kanunu’nda yer alan genel boşanma nedenidir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, özel boşanma nedenlerinin bulunduğu durumlarda ileri sürülebileceği gibi tek başına da ileri sürülebilir.

TMK m.166’ya göre; evlilik birliği ortak hayatı kendilerinden sürmeleri beklenmeyecek ölçüde temelinden sarsılmış olursa eşlerden her biri boşanma davası açma imkanına sahiptir. Ancak her halde şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açmak doğru değildir. Bazı koşulların varlığı durumunda evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı kabul edilecektir. Bu koşullar:

  • Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması. Örneğin; eşler arasındaki ciddi fikir ve duygu farklılıkları evlilik birliğini temelinden sarsacak nitelikte davranış olarak kabul edilebilir.
  • Ortak hayatın çekilmez hale gelmesi. Ortak hayatın yalnızca bir eşe göre çekilmez hale gelmesi yeterlidir. Bu durum hakim tarafından takdir edilecektir.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açmak isteyen eşler karşılıklı olarak anlaşmışlarsa bu durumda anlaşmalı boşanma davası söz konusu olacaktır.

Evlilik Birliğini Temelden Sarsacak Davranışlar Nelerdir?

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açmak isteyen kişilerin merak ettiği konulardan birisi, hangi davranışların evlilik birliğini temelinden sarstığıdır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebebiyet verecek davranışlar kanunda ayrı ayrı belirtilmemiştir. Dolayısıyla şiddetli geçimsizlik örneklerini sınırlandırmamız mümkün değildir. Ancak mevcut yargı kararları çerçevesinde şiddetli geçimsizliğe örnekler vermemiz mümkündür.

  • Eşe karşı psikolojik baskı yapılması
  • Eşe hakaret edilmesi
  • Eşe birlikte yaşamak istemediğinin söylenmesi
  • Eşe beddua edilmesi
  • Hasta olan eşin tedavi edilmemesi
  • Sarhoş olarak eve gelip ev eşyalarına zarar verilmesi
  • Sürekli içki içmek
  • Terk sebebi oluşmasa da evi sık sık terk etmek evlilik birliğini temelinden sarsacak davranışlar arasında yer almaktadır.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açmak için mutlaka boşanma avukatına danışılmalıdır. Aksi halde zaman kaybı ile maddi ve manevi menfaat kayıplarının oluşması kaçınılmaz olacaktır.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davasına İtiraz Hakkı ve Kusur

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle çekişmeli boşanma davası açılması halinde davalı eşin davaya itiraz hakkı olacaktır. Ancak bunun için davacının davalıya göre daha kusurlu veya tam kusurlu olması gerekmektedir. Aksi halde davalının itirazı kabul görmeyecektir. Davalı, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle açılan boşanma davasına hakkın kötüye kullanılması suretiyle itirazda bulunmamalıdır. Örneğin; sırf davacının boşanma neticesine erişmesini engellemek amacıyla itirazda bulunulmamalıdır. İtiraz hakkının kötüye kullanılması durumunda da hakim doğrudan boşanmaya hükmedebilir.

Davalının itirazında haklı olması durumunda ise boşanma davasının reddi söz konusu olabilecektir.

Üç Yıl Bir Araya Gelmeme Durumu

TMK m.166’da yer alan hükme göre; boşanma davasının reddine karar verilmesi durumunda bu karar kesinleştikten sonra 3 yıl içerisinde eşler ortak hayatı yeniden kuramamışlarsa evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı kabul edilir. Bu durumda eşlerden birinin talebiyle boşanmaya karar verilir. Bu halde ilk açılan ve reddedilen davanın hangi boşanma nedenlerine dayanılarak açıldığı önem taşımamaktadır.

Şiddetli Geçimsizlik Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açılması durumunda mahkemelerin iş yoğunluğuna, davanın özelliklerine ve avukatla temsil olup olmadığına göre süre değişecektir. Şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası açmada avukatla temsil bir zorunluluk değildir. Ancak hak ve menfaatlerin korunması, usule uygun işlem yapılması, maddi kayıpların yaşanmaması ve bir an önce sonuç alınabilmesi için boşanma avukatına danışılması gerekmektedir. Aksi takdirde kayıplar yaşanacak ve dava süreci sancılı hale gelecektir.

Şiddetli geçimsizlik boşanma davası ne kadar sürer? sorusunu şu şekilde yanıtlayabiliriz. Her davanın özelliği ve kişilerin durumları birbirinden farklı olduğu için aslında her boşanma davası özeldir. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası da çok farklı biçimlerde karşımıza çıkabilir. Boşanma davası, 1 yıl sürebileceği gibi 3 yıl da sürebilir. Bu nedenle şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açılması durumunda ne kadar sürede sonuçlanacağına dair net bir tarih vermemiz doğru olmayacaktır.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açmak istiyorsanız iletişim bölümünden bize ulaşabilir; detaylı bilgi alabilirsiniz.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.