Soyisim Değiştirme Davası 2021

soyisim değiştirme davası,soyad değiştirme
soyisim değiştirme davası,soyad değiştirme

Soyisim değiştirme davası, haklı bir sebeple soyadından memnun olmayan kişilerin açtığı davadır. Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes bir soyisime sahip olmak zorundadır. Soyisim, kural olarak yeni doğan çocuğa babasından geçmektedir. Bu husus Türk Medeni Kanunu’nun 321.maddesinde açıkça belirtilmiştir.Evlenme, mahkeme kararı, seçme, idari karar veya evlat edinme ise soyadı kazanmanın istisnai yollarıdır.

Soyadı, şüphesiz ki insan hayatının önemli bir parçasıdır. Ancak bazı hallerde kişiler soyadlarından memnun olmamakta, kullanmaktan utanmakta ve hatta alay konusu olduklarını düşünmektedirler. İşte kanun koyucu kişilerin yaşadığı zorluklara son vermek adına soyisim değiştirme davası açma imkanını tanımıştır. Soyadı değişikliği talebiyle açılacak olan davada en önemli husus haklı sebebin varlığıdır. Nelerin haklı sebep sayılacağı çeşitlilik göstermekle beraber uygulamada en çok soyadının dalga konusu olması nedeniyle soyisim değiştirme davası açıldığı görülmektedir.

Soyisim değiştirme davası, TMK, Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Soyadı Kanunu’nu ilgilendiren bir davadır. Dolayısıyla soyadı değiştirme davası, nüfus davaları alanında çalışan isim değiştirme avukatı tarafından açılmalı ve yürütülmelidir. İsim değiştirme avukatı, yürürlükte bulunan mevzuatlar ve yargı kararları çerçevesinde soyisim değiştirme davasını açacak ve istenilen neticeye ulaşmak için çalışacaktır. Gerek maddi gerekse manevi kayıp yaşamamak adına avukat desteği almak, soyadı değiştirme davasında önemli rol oynamaktadır.

Soyadı Değiştirme Şartları 2021 Nelerdir?

Soyadımı değiştirmek istiyorum, ne yapmalıyım?“Soyisim değiştirme davasının en önemli şartı; soyadı değiştirmek için haklı sebebin olmasıdır. Haklı sebep, isim değiştirme davasında da aranan bir şarttır. Nelerin haklı sebep olarak sayılacağı kanunda açıkça belirtilmemiştir. Ancak Yargıtay kararları ve uygulamada görülen ve soyisim değiştirme davasında haklı sebep olarak kabul edilen hususlar şunlardır:

  • Soyadın telaffuzunun ve yazımının zor olması,
  • Soyismin gülünç, çirkin veya ahlaka aykırı anlam taşıması,
  • Aileden bir kişinin ağır bir suç işlemesi,
  • Din değişikliği gerçekleştirilmesi,
  • Soyismin, kişinin yabancı olduğu izlenimi uyandırması.

Babamın soyadı taşımak istemiyorum.” diyen kişilerin de bu durumu mahkeme nezdinde haklı sebep olarak kabul edilmektedir. Şöyle ki, baba ile uzun süredir görüşülmemesi veya babanın terketmesi soyadı değiştirme davasında haklı bir sebeptir. (Simya Hukuk Bürosu olarak avukat Ayşegül Helvacıoğlu vekilliğinde, baba ile görüşülmemesi, ilişki kurulmaması ve ilgili nedenlere dayanılarak açılan ve kabul alan birçok davamız mevcuttur.)

Soyisim değiştirme davasında kabul gören haklı sebepleri çoğaltmamız mümkündür. Dava ile soyadının değişip değişemeyeceği konusundan kesin bilgi vermek için somut olayın özellikleri değerlendirilmelidir.

Soyadı değiştirme davası 2021 ile davacı, yeni bir soyisim seçmek durumunda kalacaktır. Soyisim değiştirme davası ile seçilecek yeni soyad hakkında kanunda birtakım kısıtlamalar vardır. Bunlardan ilki; yeni soyismin Soyadı Kanunu m.3’e aykırı olamayacağıdır. Örneğin; ahlaka aykırı veya rütbe belirten soyisimlerinin seçilmesi mümkün değildir. Ayrıca yeni soyisimde mutlaka Türk harfleri kullanılmış olmalıdır. Bu nedenle için “w,x,q” gibi harfleri barındıran soyadlarını mahkeme kararı ile almak mümkün olmayacaktır.

Soyisim Değiştirme Davası Açmak Süreye Tabi Midir?

Soyisim değiştirme talepli dava açmak herhangi bir süreye tabi değildir. Dolayısıyla kişi, dilediği zaman soyadı değişikliği için dava yoluna başvurabilir.

Soyisim Değiştirme Davası Ne Kadar Sürer?

Soyadı değiştirme kaç gün sürer? Soyisim değiştirme davası avukat ile temsil söz konusuysa 1 ila 3 ay arasında sonuçlanacaktır. Avukat olmaksızın dava açılmışsa bu halde 4-7 ay arasında sonuca ulaşılacaktır.

Soyadı Kaç Kere Değiştirilebilir?

Soyadı değişikliği kaç kez yapılabilir? Soyisim değiştirme davası eskiden yalnızca bir kere açılabilen bir davaydı. Ancak Anayasa Mahkemesi bu maddeyi iptal etmiş bulunmaktadır. Yeni düzenleme çerçevesinde, haklı sebep olması durumunda birden fazla kez soyadı değiştirme davası açılabilmektedir. Yani soyadını bir kez değiştirmiş olan kişi, haklı sebep mevcutsa ikinci kez de değişiklik gerçekleştirebilir.

Ancak soyadı değiştirme davası, bir kez reddedilirse bir daha dava açmak mümkün olmayacaktır. Ayrıca soyadı değiştirme davası, isim değiştirme davasından daha zorlu bir davadır. Bu nedenle tavsiyemiz, soyisim değiştirme davası için mutlaka avukat ile temsil sağlanmasıdır.

Soyadı Değiştirmek İçin Dava Açmak Zorunda Mıyım?

Uygulamada sıkça karşılaştığımız soru, soyisim değiştirmenin dava açmadan mümkün olup olmadığıdır. Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde belirli koşulların varlığı halinde mahkemesiz soyadı değişikliği gerçekleştirilebilir. Ancak dava açmadan soyadı değiştirme için nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurulması ve kanunda aranan şartların var olması gerekmektedir. Mahkemesiz soyad değişikliği bir defaya mahsus gerçekleştirilmektedir.

Kanunda aranan şartlara bakıldığı zaman net bir sonuç alabilmek adına soyisim değiştirme davası yoluna başvurulması gerektiğini söyleyebiliriz. Fakat eğer ahlaka aykırı bir soyisim varsa, bunun nüfus müdürlüğüne başvuru ile değiştirilmesi mümkündür. Ayrıca maddi hatalar nedeniyle de nüfus müdürlüğüne başvurarak  dava açmadan soyadı değiştirme gerçekleştirilebilir. Dava açmadan soyadı değişikliği son tarih ise 3 Kasım 2019’dur. 

İlgili kanunda aranan şartlar var ise nüfus müdürlüğüne başvurunun da avukat aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Aksi halde etkili bir sonuç almak mümkün olmayabilir. Gerek dilekçenin hazırlanması gerekse sürecin hızlı ve doğru bir şekilde ilerlemesi için mutlaka soyadı değiştirme avukatından destek alınmalıdır. Dava açmadan soyadı değişikliği son tarih geçirildikten sonra ise her halde mahkeme süreci başlatılarak soyisim değişikliği gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır.

Soyadı Değişikliği Davası Kime Karşı Açılır?

Soyisim değişikliği davasında davalı taraf, Nüfus Müdürlüğü olacaktır. Soyisim değiştirme davası anneye veya babaya karşı açılan bir dava değildir.

Soyisim Değiştirme Davasında İspat Yükü Kime Aittir?

Soyadı değiştirme davasında ispat, çok önemli bir yere sahiptir. Öncelikle bu davada mutlaka tanık bulundurulmasını tavsiye etmemiz doğru olacaktır. Ayrıca mahkeme, soyadı değişikliği için somut deliller aramaktadır. Fakat son dönemlerde  Yargıtay 8.Hukuk Dairesi’nin 2017/6122 E., 2017/14423 K. sayılı içtihat metni ile somut delillerin varlığı arka planda bırakılmıştır. Söz konusu karar şu şekildedir;

Ad ve soyadı kişiliğin ayrılmaz bir unsurudur. Kişi bununla anılır, tanınır ve tanımlanır. Ad veya soyadı niteliği gereği onu taşıyan kişi tarafından benimsendiğinde anlam taşır. Adını benimsemeyen kişiliği ile özdeşleşmeyen kimsenin, adını değiştirmek istemesi en doğal hakkıdır. Böyle bir durumda, ad değiştirme istemlerini içeren davalarda davacının tercih ve arzusunun ön planda tutulması ve öncelikle dikkate alınması gerekir.”

Soyisim değiştirme davasında haklı sebep, her türlü delil ile ispatlanabilir. Delillerin vaktinde ve usule uygun olarak mahkemeye sunulması, soyisim değiştirme dava dilekçesinin hazırlanması ve dava sürecinin profesyonel olarak yürütülmesi için mutlaka avukatla temsil sağlanmalıdır.

Soyadı Değişikliği ve Miras Üzerindeki Etkisi

Tarafımıza sıkça yöneltilen sorulardan birisi de soyadı değişikliği durumunda mirasçılık haklarının etkilenip etkilenmeyeceğidir. Şunu belirtmeliyiz ki “babamın soyadını taşımak istemiyorum” deyip veya başka bir sebeple soyadının değiştirilmesi halinde kişinin mirasçılık durumunda herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla kişinin yasal mirasçılığı devam edecektir.

Soyadı Değiştirme Davası Ücreti 2021

Soyadı değiştirme davası ücreti 2021 yılı için İstanbul Barosu tarafından avukatlık asgari ücret tarifesinde belirlenmiştir. Elbetteki soyadı değiştirme maliyetini etkileyen bazı faktörler vardır. Soyisim değiştirme davasında avukatın tecrübesi, nitelikli hizmeti, uzmanlık alanı gibi etkenler ücrette değişikliğe neden olacaktır. Bu sebeple soyadı değiştirme masrafı hakkında en doğru ve güncel bilgi için soyisim değiştirme avukatı ile görüşülmelidir. Online danışma formumuzu doldurarak veya iletişim numaramızdan bize ulaşabilir; soyisim değiştirme ücreti 2021 hakkında bilgi alabilirsiniz.

Soyadı Değiştirme Davası Sonuçlandıktan Sonraki Süreç

Soyadı değişikliği sonrası prosedür, merak edilen konular arasındadır. Soyadı değiştirme davası davacı lehine sonuçlandığı takdirde kararın kesinleşmesi beklenecektir. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan bu dava, kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde kesinleşecektir. Soyadı değiştirme kararı, mahkeme tarafından ilgili nüfus müdürlüğüne tebliğ edilecek ve değiştirme işlemi gerçekleşecektir. Nüfus müdürlüğü, varsa eş ve ergin olmayan çocukların da soyadlarını mahkeme kararı doğrultusunda değiştirecektir. Nüfus kayıtlarında soyadı değişikliği gerçekleştikten sonra ise kişi, nüfus müdürlüğüne başvurarak kimlik yenileme talebinde bulunmalıdır. Varsa pasaport ve ehliyetin de aynı şekilde yenilenmesi gerekmektedir.

Soyadı değiştirme 2021 ve diğer nüfus davaları hakkında detaylı bilgi için online danışma formunu doldurabilir veya 02129095363 iletişim numaramızdan soyadı değiştirme avukatına ulaşabilirsiniz.

İlginizi çekebilecek diğer makalelerimiz:

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.

Online Danışma Formu