Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur?

aile konutu şerhi nasıl konulur
aile konutu şerhi nasıl konulur

Aile konutu şerhi nasıl konulur? sorusu aile hukukunun önemli konularından birisidir. Aile konutu şerhine dair hükümler, Türk Medeni Kanunu m.194’te yer almaktadır. Aynı zamanda Yargıtay’ın da aile konutu şerhinin konulması ve kaldırılmasıyla ilgili ihtilaflara dair pek çok kararı mevcuttur. Aile konutu şerhi nasıl konulur 2018? sorusunun cevabına ve detaylarına değinmeden önce ‘aile konutu’ kavramını açıklamamız faydalı olacaktır.

Aile konutu kavramı, TMK m.194’ün gerekçesinde açıklanmıştır. Gerekçede aile konutu kavramı şu şekilde tanımlanmıştır: “Aile konutu, eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği, yaşantısına buna göre yön verdiği, acı ve tatlı günleri içinde yaşadığı, anılarla dolu bir alandır.” Bir konutun aile konutu olarak nitelendirilebilmesi için eşlerin, yaşamlarını burada sürdürüyor olması şarttır. Tam da bu noktada cevabı merak edilen sorulardan birisi de şudur: “Yazlık ev aile konutu sayılır mı?”  Yazlık veya kışın gidilen dağ evlerinin, aile konutu olarak sayılması mümkün değildir. Çünkü bir konutun aile konutu kabul edilebilmesi için eşlerin, o evi yaşamlarının merkezi haline getirmiş olması gerekmektedir. Aynı zamanda aile konutunun yalnızca bir tane olabileceği hukukumuzda kabul edilmiştir.

Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur 2021 ?

Aile konutu şerhi nasıl konulur? sorusunu yanıtlamadan evvel neden konulması gerektiğini açıklamamız yararlı olacaktır. TMK m.193’e göre; kanunda aksine hüküm bulunmadıkça eşlerden her biri diğeri ve 3.kişilerle her türlü hukuki işlemi yapabilir. Ancak TMK m.194 bu duruma sınırlama getirmekte ve bir istisnayı oluşturmaktadır. TMK m.194/1’e göre; “Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.

Konuyu bir örnekle açıklamamız mümkündür. Örneğin; ilgili kanun hükmüne göre, aile konutunu satmak isteyen eş, mutlaka diğer eşin açık rızasını almalıdır. Açık rızanın nasıl olacağına dair kanunda bir hüküm mevcut değildir. Dolayısıyla rıza gösterme, herhangi bir şekil şartına tabi değildir. Ancak diğer eşin mutlaka açık rızası olmalıdır. Açık rıza sözlü olabileceği gibi yazılı da olabilir. Önemli olan, soyut veya belirsiz bir rızaya dayanarak aile konutu üzerinde tasarrufta bulunmamasıdır. Aksi halde diğer eş, yasal yollara başvuracaktır. Örneğin; diğer eşin rızası olmaksızın aile konutuna dair kira sözleşmesi feshedilirse, rızası olmayan eş, feshin geçersizliğini öne sürerek dava açabilecektir.

Aile konutu şerhi nasıl konulur? konusu aslında çok geniş kapsamlıdır. Bu noktada aile ve boşanma hukuku avukatı ile görüşülmesi ve detaylı bilgi alınması şarttır. Aksi halde yapılan işlemlere zamanında müdahale edilmemesi nedeniyle telafisi imkansız hak kayıpları yaşanabilir.

Aile Konutu Şerhini Kimler Koydurabilir?

Aile konutu şerhini kimlerin koydurabileceği kanunda açık bir şekilde belirtilmiştir. Aile konutu şerhini, aile konutu olarak özgülenmiş taşınmazın maliki olmayan eş, tapu kütüğünde gerekli işlemin yapılması için tapu müdürlüğüne talepte bulunabilir. Eş dışında başka bir kişinin aile konutu şerhi koydurması kanunen mümkün değildir.

Aile Konutu Şerhi Koyulması İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Aile konutu şerhi nasıl konulur 2021? başlığı altında ele almamız gereken bir diğer konu da şerhin konulması için gerekli evrakların neler olduğudur. Aranan evraklar şu şekildedir:

  • Şerh konulmak istenen konutun, aile konutu olduğunu kanıtlayan muhtarlıktan alınmış belge,
  • Vukuatlı nüfus kayıt örneği.
  • Bazı hallerde tapu müdürlüğü, evlilik cüzdanını da görmeyi talep etmektedir.

Aile konutu şerhi konulması ile ilgili belirtmemiz gereken önemli bir husus vardır. Aile konutu şerhi, açıklayıcı niteliktedir. Eşlerin, aile konutu üzerindeki tasarruf hakkının sınırlanması şerh konulduğundan değil; kanunun emredici hükmü gereğince söz konusu olmaktadır. Bu nedenle tapu müdürlüğüne talepte bulunmak ve şerh koydurmak kurucu değil; açıklayıcı nitelikte olacaktır.

Aile Konutu Şerhi Konulan Ev Satılabilir Mi?

Aile konutu şerhi olan evin satışı, eşlerden biri tarafından gerçekleştirilmiş olabilir. İşte bu durumda satışa icazet vermeyen eş, tapu kütüğünün düzeltilmesi için dava açma hakkına sahiptir. Uygulamada bu dava, aile konutu şerhi davası olarak bilinmektedir. Her ne kadar taşınmazı satın alan 3.kişi iyi niyetli olsa da taşınmazın aile konutu niteliğine haiz olması, satışın iptaline (aile konutu şerhi davası) neden olacaktır. Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2018/1075 E., 2018/2651 K. sayılı kararında söz konusu durumu şu şekilde belirtmiştir.

“Türk Medeni Kanunun 194. madde hükmü ile eşlerin fiil ehliyetine getirilen sınırlama, aile konutuna şerhin konulması ya da konulmaması koşuluna bağlanmadığı gibi işlem tarafı olan üçüncü kişinin iyi niyetli olup olmamasının da herhangi bir önemi bulunmamaktadır.”

Aile konutu şerhi konulması, özellikle boşanmada mal kaçırma ve evliyken mal kaçırma vakıalarının önlenmesi açısından da önem arz etmektedir. Aile konutu kavramı, eşlerinin evliliğinin boşanma kararı ile sona ermesiyle ortadan kalkacaktır. Aynı zamanda eşlerin ortak kararıyla da evlilik birliği içerisinde aile konutu niteliğinin ortadan kaldırılması mümkündür. Aile konutu şerhi nasıl konulur 2021? ve diğer sorularınızın cevabı için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.