Boşanmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

boşanmada çocuğun velayeti
boşanmada çocuğun velayeti

Boşanmada çocuğun velayetinin kime verileceği boşanma davalarında eşler arasında en çok tartışma yaratan konudur.Çocuk sahibi eşlerin boşanması durumunda eşler arasında velayet konusunda bir anlaşma yoksa bu konudaki kararı hakim verecektir.

Boşanma davasında geniş takdir yetkisine sahip olan hakim, çocuğun yüksek menfaatini gözeterek boşanmada çocuğun velayeti konusunda karara varacaktır. Boşanmada çocuğun velayetinin kime verileceği konusunda değerlendirme yapılırken çocuğun psikolojik ve fiziksel gelişimini en iyi hangi tarafta tamamlayabileceğine bakılır.

Boşanmada çocuğun velayetinin anne veya babaya bırakılmış olması hak sahibinin değiştirilemeyeceği anlamına gelmez. Şöyle ki; velayet hakkına sahip anne veya babaya karşı daha sonra velayetin değiştirilmesi davası açılabilir. Böylece çocuğun velayetini alma mümkün olabilir. Dolayısıyla boşanmada çocuğun velayeti ile verilen karar, değiştirilemez bir karar değildir. Ancak velayetin değiştirilmesi davasının istenen şekilde sonuçlanmasının belirli şartları vardır. Konuyla ilgili detaylı bilgi için velayetin değiştirilmesi davası adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

Boşanmada Çocuğun Velayeti Nasıl Alınır?

Çocuğun velayeti nasıl alınır?” sorusu cevaplanması gereken ve aile hukukunu ilgilendiren önemli hukuki konulardandır. Boşanmada çocuğun velayetinin kime verileceği hakim tarafından takdir edilecektir. Bu konuda çocuğun yüksek menfaati göz önünde tutulacaktır. Boşanmada çocuğun velayet hakkının kime verileceğine dair hakim,  tek başına karar vermeyecek olup pedagoglardan da çocuğun davranışlarıyla ilgili analizlerde bulunmasını isteme imkanına sahiptir.

Boşanmada çocuğun velayetinin kime verileceğine karar verilirken hakimin esas aldığı hususlar arasında, çocuğun sağlıklı bir şekilde büyüme ve gelişme göstermesi için sunulacak olan maddi ve manevi imkanlar da yer almaktadır.. Söz konusu imkanların çocuk açısından ne kadar yeterli olduğu çocuğun velayetini alma noktasında etkili olacaktır.

3 Yaşındaki Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Türk hukuk sistemimizde 0-3 yaş arasındaki çocukların annenin bakımına ve ilgisine muhtaç olduğu gerekçesiyle velayetin anneye verilmesi gerektiği görüşü benimsenmiştir. Yargıtay, velayet hakkı ile ilgili vermiş olduğu kararlarında bu yaş aralığında yer alan çocukların velayetinin anneye bırakılması gerektiği görüşünü benimsemiştir. Ancak çocuğun ilerleyen yaşlarında bu durum değişiklik gösterebilmektedir.

Çocuğun yaşının boşanmada çocuğun velayetinin kime verileceği konusunda ayrıca bir öneme sahip olduğunu vurgulamamız gerekir. Boşanmada yeni doğan bebeğin velayeti konusu da merak uyandıran velayet konuları arasındadır. Yeni doğan bebeğin ve çocuğun velayetinin kime verileceğine dair detaylı ve güncel bilgi için aile hukuku avukatı ile görüşebilirsiniz.

Velayet Konusunda Çocuğa Fikri Sorulur Mu?

Boşanmada çocuğun velayetini almak isteyen anne veya babanın merak ettiği konulardan birisi de çocuğa kimin yanında kalmak istediğinin sorulup sorulmayacağıdır. Türkiye’nin de taraf olduğu Birlemiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre, 12 yaşını tamamlamış olan çocukların velayet haklarının kime verileceğine karar verilmesinden evvel mahkemenin çocukları dinlemesi gerektiği kabul edilmiştir.

Dolayısıyla 12 yaşını dolduran çocuğun velayeti söz konusu ise mahkeme, boşanmada çocuğun velayeti hakkında karar vermeden evvel mutlaka çocuğa fikrini soracaktır. Ancak bu yaşın altındaki çocukların dinlenmesi hakimin takdirine göre mümkündür. Çocuğun dinlenmesi durumunda mahkeme, çocuğun beyanlarıyla bağlı değildir. Boşanmada çocuğun velayetinin kime verileceğini nihai olarak takdir edecek kişi hakimdir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Velayet

Anlaşmalı boşanma davasında çocuğun velayetinin kime verileceği konusunda tarafların anlaşmış olması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davasında eşler, boşanma ve boşanmanın hukuki sonuçları üzerinde uzlaşmışlardır. Boşanmanın sonuçları nafaka, tazminat, mal paylaşımı ve velayet konularını da kapsamaktadır. Eğer taraflar, boşanmada çocuğun velayeti konusunda anlaşamamışlarsa o zaman çekişmeli boşanma davasından söz etmemiz gerekecektir.

Çalışmayan Anneye Velayet Verilir Mi?

Boşanmak isteyen kadınların en çok sorduğu sorulardan birisi “ Çalışmıyorum, çocuğumun velayetini nasıl alırım?” sorusudur. Hakim, çocuğun yüksek menfaatlerini gözeterek çalışmayan anneye çocuğun velayetini verebilir. Kaldı ki Yargıtay’ın birçok kararı bu durumu doğrular niteliktedir.

Özellikle 0-3 yaş arasındaki çocuklar, annenin bakım ve ilgisine muhtaç olmaları nedeniyle çocuğun velayeti anneye verilmektedir. 3 yaşına kadar olan küçük çocuğun velayeti hakkında karar verilirken mahkeme, annenin çalışma durumunu sıklıkla göz önünde bulundurmamaktadır. Bu nedenle çalışmayan anneye boşanmada çocuğun velayetinin verilmesi mümkündür.

Çalışmayan anneye velayetin verilmesi konusuyla ilgili detaylı bilgi almak için mutlaka boşanma avukatına danışılmalıdır.

Geçici Velayet Nedir?

Geçici velayet, boşanma davası devam ederken çocuğun velayetinin tedbir amaçlı olarak anne veya babaya verilmesidir. Anne veya baba geçici velayet talebinde bulunabilir.  Boşanmada çocuğun geçici velayeti konusunda karar verilirken hakim birtakım incelemeler yapacaktır. Örneğin; çocuğun bakıma muhtaç olması veya hasta olması değerlendirilecek buna göre karar verilecektir.

Boşanmada çocuğun velayetini alma, velayetin değiştirilmesi ve geçici velayet konuları aile hukunu ilgilendirmektedir. Hukuki bilgi ve tecrübeyi gerektiren bu konularda boşanma avukatından yardım alınması olası hataların önüne geçilmesini sağlamak açısından büyük önem taşımaktadır.

Ortak Velayet Nedir?

Ortak velayet, son dönemlerde gündemde olan hukuki konular arasında yer almaktadır. Boşanmada çocuğun velayeti sorunu ortaya çıktığında artık ortak velayet kavramından da söz etmemiz gerecektir. Ortak velayeti kısaca şu şekilde tanımlayabiliriz: Çocuğun anne ve babasının velayet hakkı kapsamı içerisinde yer alan hakları ve yetkileri müşterek kullanması,yükümlülüklere müştereken uyması durumudur.

Ortak velayet kavramı kapsamlı bir şekilde ele alınması gereken bir konudur. Ortak velayet hakkında detaylı bilgi almak için “Ortak Velayet Nedir?” adlı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.