Boşanmada Mal Paylaşımı 2020

boşanmada mal paylaşımı,mal paylaşım davası
boşanmada mal paylaşımı,mal paylaşım davası

Boşanmada mal paylaşımı gerçekleşebilmesi için önce evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sona ermesi gerekmektedir. Mal paylaşımı davası, boşanma davası devam ederken açılırsa mahkeme, boşanma davasını bekletici mesele olarak kabul edecektir. Boşanma davası kararı kesinleşmeden mal paylaşımı davası görülmeyecektir. Bu sebeple boşanmada mal paylaşımı yapılır dememiz mümkün değildir.

Boşanmada mal paylaşımı 2020, kural olarak evlilik birliği içinde edinilmiş malların eşit bir şekilde paylaştırılması esasına dayanacaktır. Ancak bu durumun istisnasını evlilik sözleşmesi ve mal ayrılığı rejimi oluşturmaktadır. Eşlerin tabi oldukları yasal rejim doğrultusunda boşanmada mal paylaşımı gerçekleştirilecektir. Ayrıca boşanma nedenlerine bağlı olarak da mal paylaşımı konusunda farklılık mevcut olabilecektir.

Boşanmada Mal Paylaşımı 2020 Nasıl Yapılır?

Boşanmada mal paylaşımı yapılamayacağını daha önce belirtmiştik. Mal paylaşımı davası, boşanma davası ile birlikte açılmamalıdır. Aksi halde, mal paylaşımı davasına bakan hakim, boşanma davasını bekletici mesele olarak kabul edecektir. Boşanma davası kararının kesinleşmesinden sonra zamanaşımı süresi içinde mal paylaşımı davası açılmalıdır. Mal paylaşımı davası açısından şunu belirtmemizde fayda var: Uygulanacak yasal mal rejimi ne olursa olsun evlenmeden önce alınan mallar kimin üzerine kayıtlıysa o kimsenin kişisel malı sayılır. EVLENMEDEN ÖNCE EDİNİLEN MALLARIN BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMINA KONU EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Kişisel malların mal paylaşım davasıyla talep edilmesi mümkün değildir. Bu sebeple taraflar kendi kişisel mallarını aldıktan sonra mal paylaşımı yapılır. Kişisel mallar ise şunlardır:

 • Eşlerin yalnız kişisel kullanımına sahip oldukları mallar (kıyafet, takı, elektronik aletler vs.)
 • Miras yoluyla elde edilen mallar
 • Manevi tazminat alacakları
 • Evlilikten önce edinilen mallar
 • Karşılıksız kazandırma ile sahip olunan mallar
 • Diğer kişisel değerler

Kişisel mallar çıkarıldıktan sonra geriye kalan ve evlilik birliği içerisinde edinilmiş olan mallar ise mal paylaşımı davasına konu olacaktır.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Nedir?

Boşanmada mal paylaşımı nasıl yapılır? Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki evlilik sözleşmesi ile eşler, nelerin kişisel mal nelerin edinilmiş mal sayılacağı konusunda karar verebilirler. Ancak eğer eşler arasında evlilik sözleşmesi yok ise bu halde yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi uygulama alanı bulacaktır.

2002 tarihinde Türk Medeni Kanunu’nda gerçekleştirilen düzenleme ile yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimi benimsenmiştir. Edilmiş mallara katılma rejiminde kural olarak mallar yarı yarıya paylaştırılacaktır. Her eşin kendi kişisel malını aldıktan sonra geriye kalan ve evlilik birliği içerisinde edinilmiş olan yarı yarıya paylaştırılması, edinilmiş mallara katılma rejiminin sonucudur. Edinilmiş mallar ise şunlardır:

 • Çalışmanın karşılığı olan ücretler
 • Çalışma gücü kaybından doğan tazminatlar
 • Kişisel mallardan elde edilen gelirler
 • SGK’nın yaptığı ödemeler
 • Evlilik birliği içerisinde edinilen mallar

Bazı durumlarda edinilmiş mallar ile kişisel mallar arasında denkleştirme yapılması gerekir. Denkleştirme ile hak kaybının önlenmesi amaçlanmıştır. Hangi malların kişisel mal hangi malların edinilmiş mal sayılacağı ve mal paylaşımı davası hakkında detaylı bilgi almak için mutlaka boşanma avukatına danışılmalıdır.

Mal Ayrılığı Rejimi Nedir?

Boşanmada mal paylaşımı denince akla gelen kavramlardan bir diğeri ise mal ayrılığı rejimi kavramıdır. Mal ayrılığı rejimi, 2002 yılı öncesini kapsayan bir düzenlemedir. 2002 yılından önce evlenmiş ve mal edinmiş kişilere uygulanacak olan yasal rejim mal ayrılığı rejimidir. Örneğin; bir kişi 1990 senesinde evlenmiş ve 2000 senesinde bir ev almış ise bu ev onun kişisel malı sayılacaktır. Aynı kişi 2010 yılında boşanmak istediğinde 2000 senesinde almış olduğu ev, mal paylaşımı davasına konu edilemeyecektir. Bu ev bakımından mal ayrılığı rejimi uygulama alanı bulacaktır. Ancak 2002 senesinden sonra alınan mallar ise edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olacak ve kural olarak boşanma halinde yarı yarıya paylaştırılacaktır.

Mal ayrılığı rejimine tabi olup da eğer eşler ortak bir ev almışlarsa bu halde eşlerin katkı payı göre mal paylaşımı gerçekleştirilecektir. Mal ayrılığı rejiminin özellikle ev hanımları açısından adil olmayışından dolayı 2002 yılında yeni bir düzenleme edinilmiş mallara katılma rejimi kabul edilmiştir.

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı 2020

Anlaşmalı boşanma davasında taraflar boşanma ve boşanmanın sonuçları üzerinde uzlaşmaya varmışlardır. Taraflar, her konuda uzlaşmaya vardıklarını ise boşanma avukatı tarafından hazırlanan boşanma protokolüyle göstereceklerdir.

Anlaşmalı boşanma davasında boşanma iradesine sahip eşler, malların paylaştırılması hususunda da anlaşmış olacaklardır. Bu sebeple mallar üzerinde çekişme olmayacak ve boşanma davası çok daha kısa sürede sonuçlanacaktır. Boşanma protokolünde malların paylaştırıldığı konusunda açık bir ibare yoksa, anlaşmalı boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresi içinde mal paylaşımı davası açılmalıdır.

 Zina Sebebiyle Boşanmada Mal Paylaşımı 2020

Boşanmada mal paylaşımı 2020, boşanma sebebine göre farklılık gösterebilecektir. Aldatma (zina) nedeniyle boşanmada kusurlu olan eşin diğer eşin edinmiş olduğu mallar üzerindeki hakkı azaltılabilir veya tamamen ortadan kaldırılabilir.

Mal Paylaşımı Davasında Zamanaşımı

Boşanmada mal paylaşımı, boşanma kararının kesinleşmesinin ardından gerçekleştirilecektir. Mal paylaşımı davası zamanaşımı süresi içerisinde açılmalıdır. Boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 10 yıl içerisinde mal paylaşımı davasının açılması gerekmektedir. Söz konusu süre dolduktan sonra mal paylaşımının talep edilmesi mümkün olmayacaktır.Uygulamada boşanma davası devam ederken mal paylaşımı davası açılmakta ve böylece zamanaşımı sorunu ortadan kaldırılmaktadır. Ancak boşanma kararı kesinleşmeden mal paylaşımının gerçekleşmeyeceğini bir kez daha vurgulamamız gerekmektedir.

Boşanmada mal paylaşımı davasının aile hukuku alanında faaliyet gösteren avukat tarafından yürütülmesi davanın hızlı ve sorunsuz sonuçlanmasını sağlayacaktır. Boşanmada mal paylaşımı 2020 ve diğer aile hukuku konuları hakkında en güncel ve detaylı bilgiyi edinmek için boşanma avukatıyla görüşmenizi tavsiye ederiz.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.