Cinsel Sorunlar Nedeniyle Boşanma

cinsel sorunlar nedeniyle boşanma
cinsel sorunlar nedeniyle boşanma

Cinsel sorunlar nedeniyle boşanma, günümüzde sıkça karşılaştığımız önemli boşanma sebeplerinden birisidir. Eşler arasında yaşanan cinsel sorunlar boşanma nedeni olmakla birlikte her halde yaşanan cinsel sorunun boşanma sebebi olarak ileri sürülmesi mümkün değildir. Cinsellik, evlilik kurumunun en önemli unsurlarından birisi olup Yargıtay da bunu birçok kararında vurgulamıştır.

Cinsellik yüzünden biten evliliklerin sayısı azımsanamayacak kadar fazladır. Cinsel sorunlar nedeniyle boşanma davası açılmadan evvel sorunun tespiti önemlidir. Eşler arasındaki cinsel sorun tespit edildikten sonra bunun boşanma nedenlerindan biri sayılıp sayılamayacağı değerlendirilmelidir. Eşler arasındaki cinsel sorunlar aslında iki kategoride değerlendirilebilir. Bunlar; varlığı boşanma nedeni olan cinsel sorunlar ve yokluğu boşanma nedeni olan cinsel sorunlar şeklindedir. Örneğin; cinsel şiddetin varlığı boşanma nedeni olarak kabul görmektedir. Ancak cinsel ilişki kuramamak her halde boşanma nedeni oluşturmayacaktır.İşte tam da bu noktada aile hukuku alanında faaliyet gösteren bir boşanma avukatına danışılması büyük önem taşımaktadır.

Hangi Cinsel Sorunlar Boşanma Sebebi Olarak Kabul Edilebilir?

Cinsel sorunlardan kaynaklı olaral boşanma davası açmadan evvel hangi nedenlerin davada kabul edileceğini bilmek faydalı olacaktır. Aşağıda en çok karşılaşılan boşanma sebeplerini belirteceğiz. Ancak sunmuş olduğumuz sebepler, mutlak boşanma nedeni değildir. Bu nedenle cinsel sorunlar nedeniyle boşanma davası açmak isteyen eşlerin, öncelikle hukuki destek alması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

  • Cinsel ilişkiden kaçınma,
  • Cinsel ilişki kuramamak (Cinsel birliktelik olmaması),
  • İktidarsızlık,
  • Cinsel şiddet,
  • Çocuk sahibi olamama boşanma nedeni olarak kabul edilebilir.

Cinsel İlişki Kuramamak Boşanma Sebebi Midir?

Cinsel sorunlar nedeniyle boşanmada sıkça karşılaşılan durumlardan birisi, eşlerin cinsel ilişki kuramamasıdır.  Cinsel ilişki kurulamaması yokluğu boşanma nedeni olan cinsel sorunlar arasında değerlendirilir. Yargıtay’ın cinsel ilişki kuramamak boşanma nedeni konusuyla ilgili pek çok kararı mevcuttur. Yargıtay’ın kararları ışığında cinsel ilişki kuramamak boşanma nedeni midir? sorusunu aşağıda yanıtlayacağız.

Cinsel ilişki kuramamak boşanma nedenidir diye kesin bir cümle kurmamız mümkün değildir. Cinsel birliktelik olmaması boşanma davası açılmasına sebep olduğu takdirde mahkeme öncelikle söz konusu durumun nedenlerini araştıracaktır. Yani eşler arasında cinsel birliktelik kurulamamasının fizyolojik sebepleri araştırılacaktır. Cinsel ilişki kuramama nedenlerinin araştırılması sonucunda eğer tedavisi mümkün olmayan bir rahatsızlık olduğu tespit edilirse boşanma gerçekleşecektir. Ancak tedavi edilebilir veya geçici bir durum mevcutsa bu halde cinsel ilişki kuramamak boşanma sebebi olarak kabul edilmeyecektir.

Cinsel sorunlar nedeniyle boşanma davasında tazminat konusu da ayrıca merak edilmektedir. Şunu belirtmeliyiz ki tedavisi mümkün olmayan bir sağlık sorunu nedeniyle cinsel ilişki kurulmasına engel olan eşe kusur atfedilemeyeceği için tazminat talep edilmesi mümkün olmayacaktır.

Eşin Rızası Olmadan Cinsel İlişki

Cinsel sorunlar nedeniyle boşanma davası, eşin rızası olmadan cinsel ilişkiye girme durumunda da açılabilir. Cinsel ilişki, tarafların birlikte alması gereken bir karar olduğundan eşlerden birisinin bunun reddetmesi halinde cinsel ilişkiye zorlamak doğru olmayacaktır. Dolayısıyla eş istemediği halde diğer eş cinsel ilişkiye zorlarsa, yani cinsel şiddet varsa buna dayanarak boşanma davası açılabilecektir.

Cinsel Şiddet Boşanma Sebebi Midir?

Varlığı boşanma nedeni olan cinsel sorunlardan birisi ve en sık karşılaştığımız durum ise cinsel şiddettir. Yukarıda belirtmiş olduğumuz üzere eşin rızası olmaksızın cinsel ilişkiye girme de cinsel şiddet içerisinde yer almaktadır. Eşin, normal olmayan yollardan ilişkiye girmeye zorlanması, cinsel ilişki sırasında şiddet uygulaması gibi durumlar “cinsel şiddet” olup boşanma nedenleri arasında yer almaktadır.

Cinsel şiddet, Yargıtay kararlarında da açık bir şekilde boşanma nedeni olarak kabul edilmektedir. Cinsel şiddete maruz kalan eş, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açabilecektir.

Cinsel İlişkiden Kaçınma Boşanma Sebebi Teşkil Eder Mi?

Cinsel ilişkiden kaçınma boşanma davası açılabilmesi için ilişkiden kaçınmanın makul bir sebebe dayanmaması gerekir. Örneğin; eşin hasta olması, kadınların özel gününde olması makul bir sebep olarak kabul edilmektedir. Ancak eğer ortada makul bir neden olmaksızın cinsel ilişkiden kaçınma varsa evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve cinsel sorunlar nedeniyle boşanma davası açılabilir

Tedavi edilebilir cinsel rahatsızlığı olduğu halde tedavi olmayan eş, cinsel sorunlar sebebiyle boşanma davasında cinsel ilişkiden kaçınma nedeniyle kusurlu olacaktır. Yukarıda açıkladığımız gibi makul sebep olmaksızın cinsel ilişkiden kaçınan eşe de kusur atfedilecektir. Ancak burada kusurun tespit çok önemlidir. Kusurlu olan tarafın tazminat ödemesi söz konusu olacaktır.

Cinsel ilişki kurmaktan kaçınma halinde, kusuru olmayan tarafın ilişki kurmak için beklemeye zorlanamayacağı Yargıtay kararlarında açıkça belirtilmiştir. Cinsel sorunlar nedeniyle boşanma hakkında detaylı bilgi için boşanma avukatı ile görüşme sağlanmalıdır.

Cinsel Yetersizlik Sebebiyle Boşanma Davası Açılabilir Mi?

Cinsel yetersizlik sebebiyle boşanma davası açılması mümkündür. Yukarıda belirttiğimiz üzere evlilikte cinselliğin olmaması boşanma nedeni oluşturabilir. Aynı şekilde cinsel uyumsuzluk, cinsel tiksinti ve iktidarsızlık da boşanma nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak konuyla ilgili en doğru değerlendirme için boşanma avukatı ile görüşülmelidir. Çünkü yaşanan her cinsel sorun, boşanma nedeni teşkil etmemektedir. Cinsel sorunlar nedeniyle boşanma davası açmak isteyen kişilerin hukuki destek alması şarttır. Aksi halde dava reddedilecek ve 3 yıl boyunca aynı sebeple boşanma davası açmak mümkün olmayacaktır.

Cinsel Sorunlar Nedeniyle Boşanma Davası

Cinsel sorunlar nedeniyle boşanma davasında görevli mahkeme, Aile Mahkemesidir. Cinsel sorunlar sebebiyle boşanma davasında boşanma gerekçelerinin açık ve net bir şekilde anlatılması büyük önem taşır. Toplumumuzda cinsel sorunları konuşmak ve bir başkasıyla paylaşmak ayıp görülmekte olduğundan dolayı çoğu kişi bu durumu mahkemeye bile izah etmekten kaçınmaktadır. Oysa ki cinsel sorunlardan kaynaklı açılan boşanma davaları, hakimlerin sıkça karşılaştığı durumlardan olup bunda utanılacak veya ayıp denilecek bir husus yoktur.

Cinsel sorunlar nedeniyle boşanma davası açmak isteyen bir kişi mutlaka boşanma avukatına danışmalıdır. Özellikle sorunları açıklamaktan çekinen kişilerin boşanma davasında avukatla temsili kendileri açısından çok daha iyi olacaktır. Bu konuda size yardımcı olabilmemiz için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.