CİNSİYET DEĞİŞTİRME DAVASI 2023

cinsiyet değiştirme davası, ve şartları, cinsiyet değiştirme ameliyatı
cinsiyet değiştirme davası, ve şartları, cinsiyet değiştirme ameliyatı

Toplumsal yapıların gerek dünyada gerekse ülkemizde değişmesiyle birlikte kişiler, istedikleri cinsiyette yaşamlarını sürdürme imkanına sahip olmuşlardır. Fizyolojik olarak kendini yanlış bedende doğmuş hissedenler kişiler, cinsiyet değiştirme ameliyatı ile içinde bulundukları durumu ortadan kaldırabilmektedir. Ancak bu ameliyat için hukuken yapılması gereken işlemler mevcuttur. Cinsiyet değiştirme ameliyatı ve cinsiyet değiştirme davası bir bütün olarak ele alınmalıdır. Gerekli izinlerin mahkemeden alınmasının ardından cinsiyet değiştirme ameliyatı gerçekleşecektir. Ameliyata müteakiben cinsiyet değiştirme davası ile nüfus kayıtları düzeltilecektir.

Bu makalemizde cinsiyet değişikliğinin şartları, cinsiyet değiştirme davası nasıl açılır, cinsiyet değiştirme ameliyatı ve hastaneleri ile cinsiyet değişikliğinin hukuki sonuçları üzerinde duracağız.

Cinsiyet Değişikliği Şartları Nelerdir?

Cinsiyet değiştirme hukuki süreci, öncelikle kanunda aranan şartların değerlendirilmesi ile başlayacaktır. Cinsiyet değişikliği şartları mevcut ise kişi, cinsiyet değiştirme ameliyatı olmak için mahkemeden izin almayı talep edecektir. Cinsiyet değiştirme ameliyatı şartları, Türk Medeni Kanunu m.40’ta sayılmıştır. Söz konusu şartları şu şekilde sıralayabiliriz:

  1. İstem sahibinin on sekiz yaşını doldurmuş olması,
  2. Evli olmaması,
  3. Transeksüel yapıda olması ve
  4. Cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunluluğunun eğitim ve araştırma hastanesinden alınacak olan resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi.

Cinsiyet değiştirme ameliyatı, şartların mevcut olması durumunda kadın veya erkek tarafından talep edilebilir.  Ancak talepte bulunmak, mutlaka ameliyatın gerçekleşeceği anlamına gelmeyecektir. İlgili hastaneden raporun alınması sanıldığı gibi kolay bir işlem değildir. Cinsiyet değiştirme ameliyatı süreci hakkında aşağıda ayrıntılı olarak bilgi vereceğiz.

Cinsiyet Değiştirmek İçin Nereye Başvurulur?

Cinsiyet değiştirmek istiyorum.” diyen bireyler genellikle nasıl bir adım atacaklarını, hukuki sürece nasıl başlayacaklarını bilemezler. Cinsiyet değiştirme davası nasıl açılır? sorusunun yanıtı iki aşamalı olarak karşımıza çıkar:

  1. Cinsiyet değişikliği ameliyatı için mahkemeden izin alınması,
  2. Ameliyat sonrası nüfus kayıtlarının düzeltilmesi için dava açılması.

Cinsiyet değişikliği için hakim izni olması şarttır. Bunun için dava açılmalı ve cinsiyet değişikliği talebi sunulmalıdır. Cinsiyet değiştirme davası açıldığı zaman hakim, gerekli bilgi ve belgelerin toplanması adına davacıdan resmi sağlık kurulu raporu isteyecektir. Söz konusu raporun alınması, dava sonucunu doğrudan etkileyecektir. Rapor verilirken, kişi, pek çok aşamadan geçecek ve gerçekten cinsiyet değişikliğinin gerekli olup olmadığı değerlendirilecektir. Resmi sağlık kurulu raporu olumlu olursa cinsiyet değiştirme ameliyatı için süreç başlayacaktır.

Cinsiyet Değiştirme Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Cinsiyet değiştirme davasında görevli mahkeme, Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Yetkili mahkeme ise cinsiyet değişikliği talebi olan kişinin ikamet ettiği yer mahkemesidir. Sürecin avukat tarafından yürütülmesi, olası aksaklıkların önüne geçmek ve doğru adımlar atmak adına önem taşır.

Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı

Cinsiyet değiştirmek istiyorum.” talebiyle dava açılması durumunda resmi sağlık kurulu raporu olumlu sonuçlanırsa ameliyat sürecine geçilecektir. Ancak söz konusu rapor, yalnızca belirli hastaneler tarafından verilmektedir. Raporun alınması ise birtakım testlerin ve psikiyatr görüşmesinin tamamlanmasının ardından mümkündür.

Rapor, bir kurul tarafından hazırlanır Bu kurulda ; psikiyatr, ürolog, kadın doğum uzmanı, plastik cerrah, endokrinoloji uzmanı bulunmaktadır. Aynı zamanda genetik alanında çalışan doktor ve hukuk alanında çalışan bir kişi de kurulda yer alır. Kurulun onayı, cinsiyet değişikliğinin zorunlu olduğunu gösterecektir. Eğer rapor, kişinin cinsiyet değişikliğine uygun olmadığı, zorunluluk bulunmadığı yönünde verilirse cinsiyet değiştirme davası reddedilecektir. Rapor, olumlu ise ameliyat süreci başlayacaktır.

Türkiye’de Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Yapan Hastaneler Hangileridir?

Cinsiyet değiştirme ameliyatı, her hastane tarafından gerçekleştirilmemektedir. Bu ameliyatın yapacak hastaneler özel olarak belirlenmiştir. Hastanelerin isimlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi,
  • İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi,
  • İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi
  • Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi.

Cinsiyet değiştirme ameliyatı yapan hastaneler sınırlı sayıda olup, hakim kararı ile bunlardan resmi sağlık kurulu raporu talep edilmektedir. Dolayısıyla kişinin, dilediği hastaneden rapor alarak cinsiyet değişikliğinin zorunlu olduğunu kanıtlama gibi bir imkanı yoktur.

Cinsiyet Değiştirme Davası ve Hukuki Sonuçları

Birinci aşama olarak cinsiyet değişikliği gerçekleştirildikten sonra sıra, ikinci aşamaya gelecektir. İkinci aşamada, nüfus kaydının düzeltilmesi işlemi gerçekleştirilecektir. Nüfus kayıtlarının değiştirilmesi için ise ayrı bir dava açılması şarttır. Söz konusu dava ile “cinsiyet” bölümü değiştirilecektir. Aynı dava ile isim değişikliği gerçekleştirilmesi de mümkündür. Davanın olumlu sonuçlanmasının ardından bireyler, yeni kimliklerini alabilecektir.

Cinsiyet değiştirme davasında davalı, nüfus müdürlüğü olacaktır. Esasen nüfus kaydının düzeltilmesi davası olan bu dava, gerekli evrakların sunulması ile beraber kısa sürede sonuçlanacaktır. Davada en önemli evraklar ise; dava dilekçesi ve cinsiyet değişikliğini gösterir rapordur.

Yurtdışında gerçekleştirilen cinsiyet değiştirme operasyonlarının ise ülkemizde geçerli ve icra edilebilir olması için dava açılması gerekmektedir. Yurtdışı cinsiyet değişikliği tanıma tenfiz davası hakkında bilgi için makalemizi okuyabilirsiniz.

Cinsiyet Değiştirme Davası Ücreti 2023

Yukarıda belirtmiş olduğumuz üzere cinsiyet değişikliğinin hukuki süreci iki aşamalı olarak gerçekleşmektedir. Dolayısıyla iki farklı davanın açılması söz konusu olacaktır. Her dava bakımından ise ayrı ayrı vekalet ücretinin ve mahkeme masraflarının belirlenmesi gerekmektedir. Cinsiyet değiştirme dava ücreti belirlenirken İstanbul Barosu tarafından yayınlanan Asgari Ücret Tarifesi göz önünde bulundurulacaktır. Aynı zamanda cinsiyet değişikliği davalarına dair ücretlendirmeyi etkileyen başka faktörler de bulunmaktadır. Avukatın tecrübesi, uzmanlık alanları bu faktörlerden bazılarıdır. Cinsiyet değiştirme dava ücreti 2023 hakkında bilgi almak için iletişim numaramızdan veya online danışma formlarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Cinsiyet değiştirme davası ve hukuki süreç, avukat tarafından yürütülmelidir. Bireyin isteklerini göz ardı etmeyen, onu anlayan ve çözüm odaklı çalışan avukat, sürecin hızlı ilerlemesinde etkili olacaktır. Cinsiyet değiştirme davası, süreç ve ücret hakkında detaylı bilgi için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.