Deport Kararı Nasıl Kaldırılır?

deport kararı nasıl kaldırılır,deport kararına itiraz,deport kararının kaldırılması
deport kararı nasıl kaldırılır,deport kararına itiraz,deport kararının kaldırılması

Deport nedir, deport kararı nasıl kaldırılır ve deport kararının kaldırılması için izlenecek yollar nelerdir? sorularını cevaplamadan önce deport, yani sınır dışı etme kavramını açıklamamız doğru olacaktır. Deport, Türkiye’de bulunan yabancıların kanuni düzenlemelere uymaması veya yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle sınır dışı edilmesi anlamına gelmektedir. Deport kararı, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu hükümleri uyarınca verilir. İlgili kanunda, deport kararının hangi durumlarda verileceği, sınır dışı etme süreci, itiraz yolları ve diğer hususlar açıkça hükme bağlanmıştır.

Sınır Dışı Kararını Kim Verir?

Deport kararı, valilik veya ilgili  Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından alınmaktadır. Örneğin; İstanbul’da fuhuş yapan bir yabancı, tespit edilmesi durumunda İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından deport kararı verilerek sınır dışı edilecektir. Bu halde kişi, fuhuştan deport edilme ile karşı karşıya kalacaktır. Sınır dışı etme işlemlerine dair değerlendirme ve deport kararı verme süreci en fazla 48 saattir.

Deport kararı neticesinde sınır dışı edilen yabancı hakkında ilgili kanuna göre en fazla 5 yıl giriş yasağı uygulanacaktır. Ancak kamu düzeni ya da kamu güvenliği açısından ciddi tehdit bulunması durumunda bu süre en fazla 10 yıla kadar uzatılabilecektir. Türkiye’ye giriş yasağı süresinin belirlenmesinde deport kararının gerekçesi ve somut olayın özellikleri önem taşımaktadır.

Hakkında sınır dışı edilme kararı verilen yabancının idari gözetim altına alınması da söz konusu olabilecektir. İdari gözetim kararı, ancak belirli durumlarda verilir. Deport kararında olduğu gibi idari gözetim kararına itiraz da mümkündür. Deport kararının kaldırılması ve sınır dışı etme işlemlerinin durdurulması için mutlaka yabancılar hukuku avukatından destek alınmalıdır. Aksi halde sınır dışı etme kararı uygulanacak ve bu işlem hızlı bir şekilde gerçekleştirilecektir.

Deport (Sınır dışı Etme) Nedenleri Nelerdir?

Deport nedenleri (sınır dışı etme) sınırlı sayıda olup 6458 sayılı Kanun’da belirtilmiştir. Deport, yani sınırdışı edilme nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Terör örgütü veya suç örgütü üyesi ya da destekleyicisi olanlar,
 • Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde sahte bilgi ve belge kullananlar,
 • Türkiye’de geçimini gayri meşru yollardan sağlayanlar,
 • Kamu düzeni, güvenliği veya sağlığı açısından tehdit oluşturanlar,
 • Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar ile vizesi iptal edilenler,
 • İkamet izinleri iptal olanlar,
 • İkamet izni süresi sona erip geçerli bir mazeret olmaksızın on günden fazla ikamet süresini ihlal edenler,
 • Çalışma izni olmaksızın çalışanlar,
 • Türkiye’ye yasal giriş-çıkış hükümlerini ihlal edenler,
 • Türkiye’ye giriş yasağı olmasına rağmen girdiği tespit edilenler,
 • Uluslararası koruma başvurusu reddedilenler, koruma süresi sona erenler veya koruma statüsü iptal edilenler hakkında deport kararı alınacaktır.

Hakkında sınır dışı etme kararı alınan kişi, deport kararına itiraz yoluna başvurabilir. Deport kararı nasıl kaldırılır? Sorusunun cevabı için yazımızın devamını okumanızı tavsiye ederiz.

Deport İşlemleri Nasıl Yapılır?

6458 sayılı Kanun hükümlerine göre sınır dışı etme kararı verilecek olan yabancı, İstanbul için öncelikle Göç İdaresi Kumkapı Koordinasyon Merkezi’ne getirilir. Evrak işlemleri tamamlandıktan sonra ise yabancı, kadın veya erkek olmasına göre değişkenlik gösteren geri gönderme merkezlerinden birine gönderilir. Kadınlar Silivri, erkekler ise Çatalca’da bulunan geri gönderme merkezlerinde tutulur. Uçak bileti alma ve diğer işlemler tamamlanınca kişilerin deport işlemleri gerçekleştirilir. Yabancı uyruklu kişi deport kararının kaldırılması için hukuki yollara başvurmuş ise bu süreç değişecektir. Geri gönderme merkezinden dışarı çıkmak ve dava sonuçlanıncaya kadar İstanbul’da kalmak mümkün olacaktır. Bu konuda bilgi almak için deport avukatı ile görüşülmesi şarttır.

Deport (Sınır dışı Etme) Kararına İtiraz Mümkün Müdür?

Öncelikle şunu söylemeliyiz ki 6458 sayılı Kanun hükümleri uyarınca deport kararının kaldırılması mümkündür. Sınır dışı etme kararının kaldırılması için izlenecek hukuki yöntemler şu şekildedir:

 1. Öncelikle sınırdışı etme kararına itiraz edilmelidir. Deport kararı, hakkında sınır dışı etme kararı verilen yabancıya gerekçeleriyle birlikte tebliğ edilecektir. Tebliği alan yabancı, 15 gün içinde yargı yoluna başvurabilecektir. Sınırdışı edilme kararının kaldırılması için başvurulacak yargı mercii ise İdare Mahkemesi’dir. İdare Mahkemesi’nde açılacak iptal davası ile deport kararının kaldırılması talep edilecektir.Deport kararının kaldırılması için yargı yoluna başvurulması durumunda sınır dışı etme gerekçesine bağlı olarak, deport işlemi duracaktır. Yani deport kararına itiraz dilekçesinde ayrıca yürütmenin durdurulmasını talep etmeye gerek yoktur. Ancak bu durum, her zaman geçerli değildir. Deport gerekçesine göre, yargı yoluna başvurulsa da sınırdışı etme işlemlerinin devam etmesi mümkündür. İşte bu halde ise Anayasa Mahkemesi’ne başvuru gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aksi halde deport kararına itiraz edilse de yabancı uyruklu kişi sınırdışı edilecektir.
 2. Deport kararının kaldırılmasının bir diğer yolu ise meşruhatlı vize alınmasıdır. Meşruhatlı vizenin hangi hallerde ve nasıl alınabileceği ise ayrıca ele alınması gereken bir konudur. Bununla alakalı detaylı bilgi almak için yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızdan anlaşılacağı üzere deport kararının kaldırılması, hukuki bilgi ve tecrübeyi gerektiren zor bir iştir. Bu noktada zaman kaybedilmeden deport kaldırma avukatına danışılması gerekmektedir. Aksi halde yabancı uyruklu kişi deport edilecek ve Türkiye’ye giriş yasağı nedeniyle ülkeye geri dönemeyecektir.

Deport Kararının Kaldırılması Davasında Zamanaşımı

Hakkında sınır dışı etme kararı verilen yabancı, kararın kendisine veya yasal temsilcisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde dava açabilir. 7 günlük sürenin geçirilmesi halinde sınır dışı etme kararına karşı dava açmak mümkün olmayacaktır.

Sınır Dışı Kararının Kaldırılması Hangi Hallerde Mümkündür?

Sınır dışı kararının kaldırılmasında kararın verilme nedeni önemlidir. Çünkü deport nedenine göre kişi hakkında verilmiş Türkiye’ye giriş  yasağı süresi değişecektir. Deport süresi 3 ay ila 5 yıl arasında değişiklik gösterir. Gerekli görülmesi durumunda ise bu süre 10 yıla kadar uzatılabilir. Örneğin; fuhuştan deport edilen birisi hakkında verilen deport kararının kaldırılmasında izlenecek yol farklıdır. Vize ihlali sebebiyle deport edilmiş biri ise daha farklı bir şekilde ülkeye giriş yapacaktır. Deport nedeni, Türkiye’ye yasal yollardan girişin kolaylık ve zorluk derecesini de etkileyecektir.

Deport Kararının (Sınır dışı Etme Kararı) Kaldırılmasında Avukatın Önemi

Sınırdışı etme nedeni her ne olursa olsun, mutlaka deport kaldırma avukatına danışılması gerekmektedir. Hakkında deport (sınır dışı edilme) kararı verilen yabancı, hiç zaman kaybetmemeli ve hukuki destek almalıdır. Çünkü deport kararına itiraz, belirli bir süreye tabidir. Bu süreye riayet edilmemesi, deport kararının kaldırılması olanağını ortadan kaldıracaktır.

Fuhuştan deport, sahte evlilik nedeniyle deport gibi nedenler, uygulamadan en sık karşılaştığımız sınır dışı edilme sebepleridir. Ayrıca Özbekistan deport, Azerbaycan deport ve Türkmenistan deport vakıaları da sıkça karşılaştığımız durumlardır. Deport etme gerekçesine bağlı olarak izlenmesi gereken yol da farklılık gösterebilecektir. Kanunun nasıl uygulandığını bilmek, gerekli davayı açmak, itirazları gerçekleştirmek, ilgili kurumları bilgilendirmek gibi birçok işlem, ancak deport kaldırma avukatı tarafından gerçekleştirilebilir. Aksi takdirde basit bir hata nedeniyle geri dönüşü imkansız sonuçlarla karşılaşılacaktır. Hak ve menfaat kaybı yaşamamak adına hukuki süreci hemen başlatmak için iletişim bölümünden deport kaldırma avukatı ile görüşebilirsiniz.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.