DİN DEĞİŞTİRME DAVASI 2023

din değiştirme davası, din hanesini sildirmek
din değiştirme davası, din hanesini sildirmek

Din değiştirme davası, farklı dine mensup olan kişilerin nüfus cüzdanlarındaki kayıtları değiştirme talebiyle açılan davadır. Din değişikliği nedeniyle dava açılabileceği gibi din hanesini sildirmek maksadıyla da dava açılması mümkündür. Makalemizde din değiştirme davası ve din hanesini sildirmek dava süreci, görevli ve yetkili mahkeme hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

Din Değiştirme Davası Nasıl Açılır?

Din değiştirme davası, Türkiye Cumhuriyeti eski tip nüfus cüzdanlarında yer alan din hanesindeki bilgiyi değiştirmek için açılan davadır. Her ne kadar yeni TC kimlik kartında din hanesi mevcut olmasa da kişisel bilgiler nüfus kayıtlarında muhafaza edilmektedir. Dolayısıyla kişi, ister yeni isterse eski tip TC kimlik kartına sahip olsun her halde dava açarak din değişikliğinin nüfus kayıtlarında düzeltilmesini isteyebilir

Din değiştirme davasının ve din hanesini sildirme davasının hukuki dayanağını 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu oluşturmaktadır. İlgili kanunun 35.maddesi şu şekildedir:

(1) Kesinleşmiş mahkeme hükmü olmadıkça nüfus kütüklerinin hiçbir kaydı düzeltilemez ve kayıtların anlamını ve taşıdığı bilgileri değiştirecek şerhler konulamaz. Ancak olayların aile kütüklerine tescili esnasında yapılan maddî hatalar nüfus müdürlüğünce dayanak belgesine uygun olarak düzeltilir.

(2) Aile kütüklerindeki din bilgisine ilişkin talepler, kişinin yazılı beyanına uygun olarak tescil edilir, değiştirilir, boş bırakılır veya silinir.

Kanun maddesinde açıkça görüleceği üzere ancak dava açarak nüfus kayıtlarında din değiştirilebilir; din hanesini sildirmek mümkün olabilir. Söz konusu davanın kabulü için durumun ispatı önem taşır. İspat noktasında ise şahitlerin beyanları devreye girecektir.

Din değişikliği veya kimlikte din sildirme işlemi gerçekleştirenlerin birçoğu isimlerinde de değişiklik yoluna gitmektedir. Bu durumda ise isim değiştirme davası açılması gerekecektir. Nitekim isim değiştirme davasının haklı nedenlerinden birisi; din değişikliği gerçekleştirilmiş olmasıdır. Din değişikliği sebebiyle isim değiştirme davasına dair hükümler ise Türk Medeni Kanunu’nun 27.maddesinde yer almaktadır. TMK m.27 şu şekildedir: “Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hakimden istenebilir.”

Nüfus Cüzdanındaki Din Hanesini Sildirmek Mümkün Müdür?

Nüfus cüzdanındaki din hanesini sildirmek mümkündür. Bu halde din sildirme davası açılmalıdır. Yeni kimliklerde din hanesi bulunmamaktadır. Eski tip kimliklerde din hanesi mevcuttur. Yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalar din sildirme davası açısından da geçerlidir. Mahkeme kararı olmaksızın yalnızca kişinin beyanı üzerine nüfus kayıtlarında değişiklik gerçekleştirilmemektedir.

Din Sildirme Davasında Davalı Kimdir?

Din değişikliği talebiyle açılacak olan davada davalı, nüfus müdürlüğü olacaktır. Uygulamada sıklıkla kişiler aile bireylerine, yani anne ve babaya karşı dava açıldığı yanılgısına düşmektedir. Ancak esas olan nüfus müdürlüğüne karşı dava açılmasıdır. Anne ve baba, din sildirme davasının tarafları arasında yer almamaktadır.

Din Değiştirme Davası Ne Kadar Sürer?

Din değiştirme veya sildirme davası, nüfus kaydının düzeltilmesi davaları arasında yer almaktadır. Davanın ne kadar süreceğine etki eden pek çok faktör vardır. Davanın görüleceği yer ve avukat ile temsil olup olmaması süreyi etkileyen en önemli iki faktördür. Avukat ile temsil var ise dava ortalama 2-3 ay arasında sonuçlanmaktadır. Avukatsız din değiştirme davası ise ortalama 6 ay içinde sonuçlanacaktır. Sürecin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi adına nüfus davaları avukatından mutlaka hukuki destek alınmalıdır. Aksi halde davanın reddi ile karşılaşarak hak kayıpları yaşamak kaçınılmaz olacaktır.

Din Değiştirme Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Din hanesini sildirmek veya değiştirmek için açılacak olan davada Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir. Yetkili mahkeme ise kişinin yerleşim yeri mahkemesi olacaktır.

Kimlikte din hanesini sildirmek veya din değiştirmek hakkında bilgi almak için iletişim bölümünden bize ulaşabilir; detaylı görüşme sağlayabilirsiniz.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.