Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Alma

emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı alma
emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı alma

Emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı alma, 1475 sayılı mülga İş Kanunu’nun yürürlükte olan 14.maddesinde düzenlenmiştir. İş Kanunu m.14’e göre; işçinin belirli prim gün sayısını ve sigortalılık yılını doldurması halinde kendi isteğiyle emeklilik nedeniyle işten ayrılması ve kıdem tazminatı alması mümkündür.

Emeklilik nedeniyle işten ayrılma ve kıdem tazminatı alma iki halde mümkündür. Bunlar; 15 yıl 3600 gün ile kıdem tazminatı alma ve 25 yıl 4500 gün ile kıdem tazminatı almadır. 15 yıl 3600 gün ile kıdem tazminatı almanın şartları, en sık sorulan sorular arasında yer aldığından bu konuya ayrıca değinilmiştir. “15 yıl 3600 gün ile kıdem tazminatı alma” başlıklı makalemizi okuyarak detaylı bilgi edinmeniz mümkündür.

Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Alma Şartları Nelerdir?

Emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı almanın şartlarına değinmeden evvel “Kıdem tazminatı nedir?” sorusunu cevaplamamız doğru olacaktır. Kıdem tazminatı; işçinin çeşitli nedenlerden dolayı işyerinden ayrılması halinde işveren tarafından ödenecek olan tazminat olarak tanımlanabilir.

Emeklilik nedeniyle kıdem tazminatına hak kazanmanın iki halde mümkün olduğunu yukarıda belirtmiştik. 15 yıl 3600 gün ile kıdem tazminatına hak kazanmak, ancak 08.09.1999 yılı öncesinde sigorta girişi yapılmış kişiler açısından mümkündür. Peki sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden sonra gerçekleşmiş olan kişiler bakımından emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı almanın şartları nelerdir? Bunun için kişilerin 25 yıl sigortalı olmaları ve 4500 gün sigorta primi ödemiş olmaları gerekmektedir.

Gerekli şartları sağlayan kişiler iş sözleşmesini feshederek emeklilik nedeniyle işten ayrılma ve kıdem tazminatı almaya hak kazanacaktır.

Emeklilik Nedeniyle İş Sözleşmesi Nasıl Feshedilmeli?

Emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı almak isteyen işçi, öncelikle SGK’dan ‘Kıdem tazminatı alabilir.’ yazısı almalıdır. Kıdem tazminatı alabilir yazısı ile birlikte hazırlanacak noter ihtarnamesi ile işverene, iş akdinin feshedildiği bildirilmelidir. Emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı ve varsa diğer işçi alacakları da noter ihtarnamesinde talep edilmelidir.

Noter ihtarnamesinde verilen süre içinde işveren, emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı almak isteyen işçinin tazminatını ödemezse işçi alacağı davası açılması mümkün olacaktır. Ancak yapılan yeni düzenleme ile kıdem tazminatı alacağının işverenden tahsili için öncelikle arabulucuya başvurulmalıdır. Arabulucuya başvuru zorunlu olup bir dava şartıdır.

Emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı almak isteyen kişi gerek noter ihtarnamesinin hazırlanmasında gerekse diğer işlemlerde mutlaka iş hukuku avukatına danışmalıdır. Aksi halde telafisi mümkün olmayan maddi kayıplar yaşanması kaçınılmaz olacaktır.

Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılan İşçi Başka Bir İşte Çalışabilir Mi?

Emeklilik nedeniyle işten ayrılma kıdem tazminatı aldıktan sonra kişiler, başka işte çalışmak isteyebilirler. Emeklilik sebebiyle işten ayrılan işçinin başka bir işyerinde çalışmasının önünde bir engel yoktur. Nitekim Yargıtay’ın da kararları bu yöndedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken hakkın kötüye kullanılmamasıdır.

Örneğin, başka bir iş bulunup yeni bir iş sözleşmesi imzalanmışsa ve bu durum işveren tarafından öğrenilmişse 25 yıl 4500 gün ile kıdem tazminatı almak mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla hakkın kullanılması sınırları içerisinde kalındığı müddetçe emekli olup kıdem tazminatı aldıktan sonra yeniden çalışılmasının önünde engel olmayacaktır.

Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma İhbar Süresi

Emeklilik nedeniyle işten ayrılma ihbar süresine uymayı zorunlu kılmayacaktır. Emeklilik nedeniyle iş akdini fesheden işçi, ihbar tazminatına hak kazanamayacaktır. Aynı şekilde işveren de işçiden ihbar tazminatı ödemesini talep edemeyecektir. Konuyla ilgili Yargıtay 7.Hukuk Dairesi’nin 2016/33861 E., 2016/17414 K. sayılı kararı şu şekildedir:

“…İşçinin 1475 Sayılı Kanun’un 14. maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi sebeplerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Anılan fesihlerde işveren de ihbar tazminatı talep edemez.”

Yargıtay’ın kararından anlaşılacağı üzere emeklilik nedeniyle işten ayrılma ihbar süresine uymayı zorunlu kılmamaktadır. Ancak feshin usule uygun yapılması, olası hak ve menfaat kayıplarının önlenmesi açısından önem taşır. Emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı alma konusunda herhangi bir problemle karşılaşılmaması adına tavsiyemiz, işçi avukatı ile sürecin yürütülmesidir.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.