Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak

evlilik yoluyla türk vatandaşı olmak,evlenme ile türk vatandaşı olmak
evlilik yoluyla türk vatandaşı olmak,evlenme ile türk vatandaşı olmak

Evlilik yoluyla Türk vatandaşı olmak 2023 yılında da en çok merak edilen yabancılar hukuku konuları arasındadır. Evlilik yoluyla TC vatandaşı olmak yasal düzenlemeler uyarınca mümkündür. Türk vatandaşı olmak için yapılacak başvurularda kullanılan temel yasal dayanak ise 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’dur. Türk Vatandaşlık Kanunu’nda TC vatandaşlığının hangi hallerde ve hangi şartlarda kazanılabileceği açıkça belirtilmiştir. Aynı zamanda vatandaşlığın kaybedilmesine dair hükümler de mevcuttur.

Evlilik yoluyla Türk vatandaşı olmak için yalnızca bir Türk ile evlenmiş olmak yeterli değildir. Geçtiğimiz yıllarda evlilik yoluyla vatandaşlık kazanmak için formaliteden evlilikler gerçekleştiriliyordu. Hatta söz konusu evlilikler, bir ticaret haline getirilmişti. Belirli bir meblağ karşılığında Türk vatandaşı olan kişi, yabancı uyruklu ile evleniyordu. Evlenme yoluyla vatandaşlığın kazanılmasından ardından ise boşanma işlemi gerçekleştiriliyordu. İşte bu hileli evlilikler, şüphesiz ki Türk toplum ve aile düzenini olumsuz etkiliyordu. Durumun farkına varan kanun koyucu, formalite (sahte) evlilikleri önlemek amacıyla evlenme yoluyla Türk vatandaşı olmayı sıkı şartlara bağlamıştır.

Türk vatandaşlığının kazanılması, yalnızca evlilik yoluyla değil; başka durumlarda da mümkündür. Türk vatandaşı olmak isteyen yabancıların bu konuda hukuki danışmanlık alması gerekmektedir. Yabancılar hukuku avukatı, Türk vatandaşı olmak isteyen yabancıları en doğru şekilde bilgilendirecek ve gerekli evraklarla birlikte başvuruyu gerçekleştirecektir. Aynı zamanda başvuru takibi de vatandaşlık avukatı tarafından sağlanacaktır. Türk vatandaşlığı başvurusunun hızlı ve olumlu sonuçlanması adına mutlaka avukat desteği alınmalıdır.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak 2023 ve Şartları

Evlilik yoluyla Türk vatandaşı olmak için birtakım şartlar aranmaktadır. Söz konusu şartların neler olduğu Vatandaşlık Kanunu’nun 16.maddesinde belirtilmiştir. Evlilik yoluyla Türk vatandaşı olmak için aranan koşulları şu şekilde açıklayabiliriz:

 1. Bir Türk vatandaşı ile en az 3 yıldan beri evli olmadır. Yani “Türk vatandaşı olmak için kaç yıl evli kalmak gerekli?” sorusunun cevabı 3’tür.
 2. İkinci koşul ise; aile birliği içinde yaşamadır. Yani yalnızca evli olmak, Türk vatandaşı olmak için yeterli görülmeyecektir. Aile birliği içerisinde yaşayan karı ve koca olmalıdır. Evlilik yoluyla TC vatandaşı olmak için çocuk sahibi olmak şart değildir.
 3. Üçüncü şart ise; evlilik birliğiyle bağdaşmayacak faaliyette bulunulmamasıdır. Örneğin, evli kadının fuhuş yapması evlilik birliğiyle bağdaşmayacak bir harekettir.
 4. Evlilik yoluyla Türk vatandaşı olmak için aranan son şart ise; milli güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil edecek bir halin bulunmamasıdır. Eğer sonuncu şart gerçekleşmemişse yabancı uyruklu kişiler diğer koşullara haiz olsa da evlilik ile Türk vatandaşı olmak mümkün olmayacaktır.

Evlenme ile Vatandaşlık Kazanmak İçin Başvuru Yapıldıktan Sonra Türk Eşin Vefatı

Evlilik yoluyla Türk vatandaşı olmak için başvuruda bulunulduktan sonra Türk eşin vefatı söz konusu olursa ‘aile birliği içinde yaşama’ şartı aranmayacaktır. Bu husus, TC vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılmasında istisnai bir durum teşkil etmektedir.

Yukarıdaki şartlara haiz yabancılar, evlilik yoluyla Türk vatandaşı olmak için gerekli başvuruyu ilgili merciye gerçekleştirilebilir. Şunu belirtmeliyiz ki, Türk vatandaşlığına geçiş başvurusunda bulunmuş olmak, başvurunun kesinlikle kabul edileceği manasına gelmemektedir. Bu bağlamda profesyonel destek almak hem sürecin hızlı ilerlemesi hem de istenilen sonuca ulaşılması adına büyük önem taşır.

Türk Vatandaşı Olmak İçin Kaç Yıl Evli Kalmak Gerekli?

Evlilik nedeniyle Türk vatandaşlığına geçmek isteyenlerin cevabını en çok merak ettiği sorulardan birisi şudur: “Türk vatandaşı olmak için kaç yıl evli kalmak gerekli?” Türk vatandaşı olmak için en az 3 yıl evli kalmak gereklidir. Evlilik nedeniyle Türk vatandaşlığına geçmek isteyen kişi, eğer bu şartı sağlamamışsa kesinlikle başvuru yapılmamalıdır. Çünkü başvurunun reddedileceği aşikardır.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı Olma Başvurusu Nereye Yapılır?

Evlilik yoluyla Türk vatandaşı olmak için gerekli belgeler ile birlikte İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulmalıdır. Başvurunun sorunsuz gerçekleşmesi adına mutlaka evraklar eksiksiz ve usule uygun bir şekilde sunulmalıdır. Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması başvuru formu, gerekli evrakların başında gelmektedir. Evlilik ile TC vatandaşı olmak için başvuru yapıldıktan sonra yabancıya bir tebliğ belgesi verilecektir. Tebliğ belgesinde, Türk vatandaşı olmak için ilgili merciden randevu alınması gerektiği belirtilecektir. Sonrasında ilgili birime gidilerek randevu tarihi alınacaktır.

Randevuya birtakım evraklar götürüleceği gibi evliliğin gerçek olup olmadığı yönünde de sorgulamalar gerçekleştirilecektir. İşte bu noktada Türk vatandaşı olmak için aranan şartların ne kadar sıkı olduğu daha iyi anlaşılacaktır. En son değerlendirme ise Bakanlık tarafından yapılacaktır. Evlilik yoluyla Türk vatandaşı olmak isteyen kişinin başvurusu, Bakanlık kararı ile kabul veya reddedilecektir.

Türk vatandaşı olmak için izlenmesi gereken uzun bir prosedür mevcuttur. Ayrıca randevu tarihlerinin çok sonraya verilmesi, Türk vatandaşı olmak isteyen kişileri zora sokmaktadır. Konuyla ilgili etkili ve olabildiğince hızlı sonuç almak için mutlaka yabancılar hukuku avukatından destek alınmalıdır.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığına Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığına geçmek için gerekli belgeler vardır. Belgelerin eksiksiz hazırlanması, Türk vatandaşı olma sürecinin sekteye uğramadan ilerlemesini sağlayacaktır. Evlilik yoluyla Türk vatandaşı olmak için aranan evraklar şunlardır:

 • Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması başvuru formu, (Vat-6)
 • Türk vatandaşı eşin nüfus kayıt örneği,
 • Türk makamlarının verdiği evlenme cüzdanı,
 • Yabancı eşin Türkçe tercüme edilmiş ve noter onaylı pasaportu,
 • Yabancı eşin Türkçe tercüme edilmiş ve noter onaylı doğum belgesi,
 • Yabancının 2 adet biyometrik fotoğrafı,
 • Hizmet bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
 • 3 yıldır ikamet edilen yerden alınan iyi hal kağıdı başvuru için gerekli temel belgelerdir.

Ancak yabancının durumuna göre eklenmesi gereken bazı belgeler de bulunmaktadır. Dolayısıyla bu konuda profesyonel destek alınarak hareket edilmesi en doğru tercih olacaktır. Evlilik yoluyla Türk vatandaşı olmak 2020 için yapılacak başvuruda eksik belge verilmesi, sürecin uzamasına neden olacaktır. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak ve başvuruyu gerçekleştirmek yabancılar hukuku avukatıyla görüşme sağlanması doğru tercih olacaktır.

Boşanma ile Türk Vatandaşlığı Kaybedilir Mi?

Boşanan yabancı uyruklunun vatandaşlık hakkı, merak edilen konular arasındadır. Evlenme sebebiyle vatandaşlık başvurusunda bulunan yabancı uyruklu kişi, bu süreçte boşanmış olabilir. Bu durumda vatandaşlığın kazanılması mümkün olmayacaktır. Çünkü kanunun aradığı “aile birliği içinde yaşama” şartı sağlanmamış olacaktır. Vatandaşlığın kazanılmasının ardından ise boşanma gerçekleşebilir. Bu durumda kural olarak vatandaşlığın kaybedilmesi söz konusu olmayacaktır. Ancak elbette hileli evlilikler, ilgili kurumlara yalan beyanda bulunmak veya sahte evrak sağlamak bu durumun istisnasını oluşturmaktadır.

Evlilik ile Türk vatandaşı olma süreci ve ücreti hakkında detaylı bilgi almak için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.