HUKUKİ SORULAR

Anasayfa Hukuki Sorular

Hukuki Sorular

Aşağıda yer alan hukuki sorular, müvekkillerimiz tarafından bize iletilen ve en sık karşılaştığımız sorulardır. Siz de hukuki sorularınıza doğru yanıtı bulmak ve kaliteli hizmet almak için  iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

Avukata soru sormak ücretli midir?

Avukata soru sormak ücretli değildir. Ancak hukuki danışmanlık alınması halinde yasal avukatlık ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

Avukatlık ücreti ne kadardır?

Avukatlık ücreti, davanın türüne göre değişmektedir. Avukatlık asgari ücret tarifesi her yıl İstanbul Barosu tarafından belirlenmektedir. Avukatlık ücreti belirlenirken avukatın tecrübesi ve sağladığı hukuki hizmetin kalitesi de rol oynamaktadır.

Davam ne kadar sürede sonuçlanır?

Hukuki sorular arasında yanıtı en çok merak edilen konu budur. Açılan bir davanın ne kadar sürede sonuçlanacağı dava türüne göre değişmektedir. Avukatın davayı takip etmesi ve süreleri kısaltmak adına çaba göstermesi dava sürecinin çok daha kısa sürede sonuçlanmasını  sağlayacaktır.

Avukat tutmak zorunlu mudur?

Türk hukuk sisteminde avukat tutmak kural olarak zorunlu değildir. Ancak bu durumun istisnası ceza davalarıdır. Her ne kadar kural olarak avukatla temsil zorunlu olmasa da her dava kendine özgü olup karmaşık bir sürece sahiptir. Bu açıdan avukat tutmanın faydaları çok fazladır. Dolayısıyla istenilen sonuca en kısa sürede ulaşabilmek adına mutlaka avukat ile temsil yoluna başvurulmalıdır.

Avukatla paylaştığım bilgilerim gizli kalır mı?

Avukat ile paylaşılan bilgiler ‘sır saklama yükümlülüğü’ çerçevesinde gizli tutulacaktır. Müvekkillerin avukat ile paylaştığı bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılması kesinlikle mümkün olmayacaktır.

Boşanma davasına hangi mahkeme bakar?

Boşanma davasına hangi mahkeme bakar? sorusunun yanıtı Aile Mahkemesi’dir. Aile Mahkemesi’nin olmadığı yerde ise Asliye Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesi sıfatıyla görevli olacaktır.

Boşanma davası için avukat tutmak zorunda mıyım?

Boşanma davası için avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak boşanma, sanıldığının aksine karmaşık, hukuki bilgi ve tecrübeyi gerektiren bir süreçtir. Boşanma, ister çekişmeli isterse anlaşmalı olsun her halde boşanma avukatı ile süreç yürütülmelidir. Aksi takdirde taraflar, nafaka, tazminat gibi maddi konular olmak üzere velayet gibi manevi konularda da zarara uğrayacaktır.

En kısa sürede nasıl boşanırım?

En kısa sürede boşanmak isteyen bir kişi, anlaşmalı boşanma davası açmalıdır. Anlaşmalı boşanma davası, avukat ile açılırsa ortalama 2 hafta içerisinde boşanma gerçekleşecektir. Avukat olmadan dava açılması halinde ise bu süre 3-5 ay arasında olacaktır.

Boşanma davası avukatlık ücreti ne kadardır?

Boşanma davası avukatlık ücreti, davanın anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası olmasına göre değişiklik gösterecektir. Çekişmeli boşanma davası süreci anlaşmalı boşanma davasına göre daha uzun ve zahmetli bir sürece sahiptir. Bu nedenle çekişmeli boşanma davası ücreti daha fazla olacaktır. Boşanma davası ücretleriyle ilgili detaylı bilgi için boşanma avukatı ile görüşülmesi gerekmektedir.

Çocuğumun velayetini nasıl alırım?

Boşanma davasında en çok merak edilen konu, çocuğun velayetinin kime verileceğidir. Boşanmada çocuğun velayeti kime verilir? sorusunun cevabını verirken mahkemede çocuğun üstün menfaatinin gözetileceğini vurgulamalıyız. Velayeti isteyen eşin sosyal ve ekonomik durumu velayet hakkında karar verilmesinde büyük rol oynamaktadır.

Boşanmada eşimin mallarının yarısı bana mı verilir?

Evlenmeden önce alınan mallar eşlerin kişisel malı sayılıp boşanmada mal rejimine dahil edilmeyecektir. Boşanmada mal paylaşımında edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanacaktır. Ancak boşanmanın nedeni ve 2002 yılından önce gerçekleştirilen evlilikler mal rejimini etkileyebilecektir. Bu konuda mutlaka boşanma avukatına danışılmalıdır.

Boşandıktan hemen sonra evlenebilir miyim?

Boşanma gerçekleştikten sonra öncelikle boşanma kararının kesinleşmesi beklenmelidir. Boşanma kararı kesinleşince erkek, hemen yeniden evlenebilir. Ancak kadın, iddet süresi içerisinde evlenemez. Sürenin geçmesini beklemek istemeyen kadın, iddet süresinin kaldırılması davası açmalıdır.

Nafaka ödenmezse ne olur?

Nafaka ödenmezse ne olur? İcra ve İflas Kanunu gereğince 3 nafaka borçlusu 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılabilir.Ayrıca nafaka borçlusuna karşı icra takibi başlatılabilir.

Kocamın sevgilisine tazminat davası açabilir miyim?

Aldatan eşin sevgilisine tazminat davası açılması eskiden mümkündü. Ancak Yargıtay’ın kararı ile artık aldatmada 3.kişiye tazminat davası açılması mümkün değildir.

Boşanınca ne kadar nafaka alırım?

Boşanma davasında nafaka miktarı belirlenirken tarafların ekonomik durumu büyük önem taşır. Boşanma sebebi de nafaka miktarının belirlenmesinde rol oynar. Bu nedenle net bir nafaka miktarı söylememiz mümkün değildir.

Patronum maaşımı ödemiyor, ne yapmalıyım?

İşverenin ücreti ödememesi nedeniyle İş Kanunu çerçevesinde işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı bulunmaktadır. İşçi, ihbar sürelerine uymaksızın iş akdini feshedebilir ve ödenmemiş ücretlerinin tahsili için işverene karşı hukuki süreci başlatabilir.

Kendi isteğimle işten ayrılırsam tazminat alabilir miyim?

Kural olarak istifa eden işçi kıdem tazminatına hak kazanmaz.İstifa eden işçi kıdem tazminatı alabilir mi? sorusunun cevabı, istifa nedenine göre değişiklik göstermektedir.İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkını kullandığı durumlar başta olmak üzere bazı hallerde istifa eden işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

Tazminat almak için ne kadar çalışmak lazım?

Kıdem tazminatı alabilmek için aynı işyerinde en az 1 yıl süre çalışılmış olması şarttır.

Yeni kıdem tazminatı yasası nedir?

Yeni kıdem tazminatı yasası henüz yürürlüğe girmemiştir. Yeni yasa ile kıdem tazminatı fonu oluşturulması planlanmaktadır. Böylece işverenin iflas etmesi gibi durumlar karşısında dahi işçinin, kıdem tazminatını alması mümkün olacaktır.

Evlendim, işten ayrılırsam kıdem tazminatı alır mıyıım?

Evlilik sebebiyle iş sözleşmesinin feshi halinde kıdem tazminatına hak kazanılır. Ancak iş sözleşmesi, evlenme tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde feshedilmiş olmalıdır.

Bedelli askerlikte kıdem tazminatı alabilir miyim?

Bedelli askerlik sebebiyle kıdem tazminatı almak mümkündür.Ancak bu konuda görüş ayrılıkları mevcuttur.Fakat baskın görüş, kıdem tazminatı alınabileceğine dairdir.

İşverenim beni işten çıkardı, haklarım nelerdir?

İşverenin iş sözleşmesini haklı veya geçerli neden olmaksızın feshetmesi halinde işçi, işe iade davası açabilir veya işçi alacağı davası açarak varsa işçi alacaklarını işverenden talep edebilir.

İşe iade davası açmak istiyorum, nasıl bir yol izlemeliyim?

İşe iade davası açmanın belli şartları mevcuttur. İşçinin en az 6 aylık kıdemi bulunması ve aynı işverene bağlı 30 işçinin çalışıyor olması gerekmektedir. Şartlar mevcutsa öncelikle arabulucuya başvuru yapılmalı; bu süreç olumlu sonuçlanmazsa işe iade davası açılmalıdır.

Hakkımda deport kararı verildi, ne yapmalıyım?

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince hakkında sınırdışı kararı verilen kimse süresi içinde İdare Mahkemesine başvurarak deport kararına itiraz edebilir. Aynı zamanda kişi hakkında verilen idari gözetim kararına itiraz da mümkündür.

İkamet izni uzatma başvurum reddedildi. Ne yapabilirim?

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince ikamet izni uzatma başvurusu reddi 2023 durumunda dava yoluna başvurulabilir. Alternatif çözüm yolları da mevcuttur. Konuyla alakalı yabancılar hukuku avukatına danışmanız önerilir.

Oturma izni başvurum reddedildi? Nasıl oturma izni alırım?

İkamet izni başvurusu avukat ile yapılmalıdır. Başvurunun reddi durumunda dava açılabilir ya da alternatif çözüm yolları kullanılır. Bilgi için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

Vize sürem doldu, sınırdışı mı edileceğim?

Vize süresi dolmuş olmasına rağmen hala Türkiye’de yaşamaya devam eden bir kişi, yetkili kişiler tarafından tespit edildiği takdirde sınırdışı edilecektir. Sınırdışı kararının iptali için İdare Mahkemesinde iptal davası açılması mümkündür.

Türkiye'ye şartlı giriş yaptıktan sonra oturma iznine başvurmazsam ne olur?

Şartlı giriş yaptıktan sonra 10 gün içinde oturma izni başvurusu yapılmazsa kişi hakkında Türkiye’ye giriş yasağı kararı verilecektir.

Deport kararına nasıl itiraz ederim?

Deport kararına itiraz etmek isteyen kişi kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde İdare Mahkemesinde dava açmalıdır. İdare Mahkemesinde açılan davada evrak üzerinden inceleme yapılacak; duruşma olmayacaktır. Bu nedenle yazılacak dava dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ve sunulacak deliller büyük önem taşır. Deport kararının kaldırılması için mutlaka yabancılar hukuku avukatına danışılmalıdır.

İdari gözetim kararına nasıl itiraz ederim?

Hakkında idari gözetim kararı verilen kişi, Sulh Ceza Hakimliği’ne idari gözetime itiraz dilekçesi sunmalıdır. Hakimin, idari gözetimin kaldırılmasına ilişkin vereceği kararı kesindir. Şartların değiştiği gerekçesiyle idari gözetim kararına karşı yeniden itirazda bulunulması mümkündür. Bu konuda mutlaka yabancılar hukuku avukatına danışılmalıdır.

Vize ihlali cezası ne kadardır?

Vize ihlali cezası, ihlal edilen süreye ve koşullara göre değişiklik gösterir.En güncel bilgi için yabancılar avukatı ile görüşülmelidir.

Fransa tanıma tenfiz davası avukata vekalet vermeli miyim?

Avukata vekalet verilirse tanıma tenfiz işlemi en kısa sürede sonuçlanacaktır. Ayrıca usulden kaynaklanan hataların önüne geçilecektir. Duruşmalara katılmadan dava sonuca varacaktır.

Tanıma tenfiz davası açarsam duruşmalara gelmek zorunda mıyım?

Tanıma tenfiz davası için Türkiye’de bulunan avukata vekaletname vermeniz halinde duruşmalara katılmak zorunda değilsiniz.Avukat, sizin adınıza duruşmalara iştirak edecektir.

Tanıma tenfiz davası kaldırıldı mı?

Tanıma tenfiz davası kaldırılmadı. Ancak dava açmadan yabancı mahkemenin vermiş olduğu boşanma kararının tanınması mümkün hale geldi. Detaylı bilgi için mavi yazıya tıklayabilir; güncel makalemize ulaşabilirsiniz.

Tanıma tenfiz davası ne kadar sürer?

Yurtdışında boşanmanın Türkiye’de tanınması için açılacak davanın süresi, avukatla temsil olup olmamasına göre farklılık gösterir. Avukat ile temsil varsa ortalama 6-9 arasında sonuç alınacaktır. Her iki tarafın avukatı varsa bu süre ortalama 2 hafta-1 ay orası olacaktır.

İsmimi nüfus müdürlüğüne başvurarak değiştirebilir miyim?

Nüfus müdürlüğüne başvuru ile isim değiştirmek mümkün değildir. İsim değiştirmek için mutlaka isim değiştirme davası açılması gerekmektedir.

İsim ekletmek için dava açmalı mıyım?

İsim ekletmek için dava açılması gerekmektedir; nüfus müdürlüğünde bu işlem gerçekleştirilemez.

İsim değiştirmenin ücreti ne kadar?

İsim değiştirme davası ücreti 2018 yılı için İstanbul Barosu tarafından belirlenen asgari ücret tarifesinde açıklanmıştır. Bu ücret, seçilen avukata ve avukatın niteliklerine göre değişiklik gösterebilir.

İsmimi ne kadar sürede değiştiririm?

İsim değiştirme davası avukat ile temsil gerçekleştirildiği takdirde ortalama 1-1.5 ay içinde sonuçlanmaktadır. Avukat olmadan dava açılırsa bu süre 3 ila 5 ay arasında değişiklik gösterecektir.

Avukatsız isim değiştirebilir miyim?

İsim değiştirme davası avukatsız yürütülürse yapılacak hatalar sonucunda davanın reddi söz konusu olabilir. Bu dava bir defaya mahsus açıldığından eğer reddedilirse bir daha isim değiştirme talebinde bulunmak mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla tavsiyemiz, avukat ile sürecin yürütülmesidir.

Soyadımı değiştirmek istiyorum, ne yapmalıyım?

Soyadını değiştirmek isteyen kişi soyisim değiştirme davası açmalıdır. Soyismin değiştirilebilmesi için mahkeme, somut delillerin varlığını aramaktadır. Bu nedenle soyad değiştirme talebinin gerekçeleri somut bir şekilde hakime sunulmalıdır.

Yaşımı küçültmek/büyütmek istiyorum, nasıl bir yol izlemeliyim?

Yaşını değiştirmek isteyen kişi yaş küçültme/büyütme davası açmalıdır. Bu davanın olumlu sonuçlanması için yalnızca talepte bulunmak yeterli değildir. Yaşın değiştirilme sebebinin ispatı büyük önem taşımaktadır.

Kimlikte doğum yerim yanlış yazılmış, düzelttirebilir miyim?

Kimlikte doğum yeri değiştirme mümkündür. Ancak bunun için doğum yeri değiştirme davası açılmalıdır. Aynı zamanda dava şartlarının da mevcut olması gerekmektedir.

Tahliye davası masrafını kim öder?

Tahliye davası masrafını, davanın kazanılması durumunda davalı taraftan talep etmek mümkündür. Ancak dava kaybedilirse tahliye davası masrafı karşı taraftan alınamayacaktır.

İnternetten fotoğrafımı nasıl kaldırırım?

İnternetten içerik kaldırma işlemi 5651 sayılı Kanun çerçevesinde gerçekleşmektedir. Bunun için dilekçe hazırlanmalı, hakimliğe sunulmalı ve talebin sonucu takip edilmelidir. Olumlu karar alınması halinde ilgili yerlere bildirimin gerçekleşmesi süreci hızlandıracaktır. Bu konuda mutlaka bilişim avukatından yardım alınmalıdır.

Youtube’de başkasının yüklediği videoyu nasıl silerim?

Youtube’dan video silmek isteyen kişi bunun için hukuki süreci başlatmalıdır. Hukuki yollara başvurmak, her zaman için en doğru tercihtir. Videonun içeriği, olumlu karar alınmasında büyük rol oynayacaktır.

İnternette müstehcen görüntülerim var, bunları nasıl kaldırırım?

İnternette müstehcen görüntülerin yayılma hızı, diğer içeriklere oranla çok daha hızlıdır. Bu noktada kişilere tavsiyemiz doğruda bilişim hukuku avukatı ile görüşmeleri ve hukuki süreci başlatmalarıdır. Aksi halde görüntüler internet ortamında yayılacak ve bunlara erişimin engellenmesi çok daha uzun bir süreç olacaktır.

Eski sevgilim şantaj yapıyor, nasıl kurtulurum?

Şantaja maruz kalan kişi kesinlikle buna boyun eğmemelidir. Şantajın yapılış şekli ve hangi aşamada olduğu izlenecek hukuki yolun belirlenmesi açısından önemlidir.Şantaj yapan kişiyi durdurmak için mutlaka bilişim avukatından yardım alınmalıdır. Aksi halde şantajın sonu gelmeyecek; bu da şantaj mağduru kişi açısından çok yıpratıcı bir durum yaratacaktır.

Adıma açılan sahte sosyal medya hesabını nasıl kapatırım?

Bir kimse adına açılan sahte sosyal medya hesaplarının kapatılması mümkündür. Öncelikle bunu yapan kişi biliniyorsa onunla iletişime geçilmelidir. Eğer olumsuz yanıt alınırsa sahte sosyal medya hesaplarının kapatılması için hukuki süreç başlatılmalıdır. Sürecin bilişim avukatı ile başlatılması ve yürütülmesi istenilen sonucun alınması açısından önemlidir.

Estetik ameliyat mağduruyum, estetik doktoruna dava açabilir miyim?

Estetik ameliyat tazminat davası açarak başarısız geçen estetik müdahale sebebiyle maddi ve manevi tazminat talep edilmesi mümkündür.

Estetik doktoruna hangi mahkemede dava açmalıyım?

Estetik ameliyat tazminat davalarında görevli mahkeme Tüketici Mahkemesi’dir. Ancak bu davalar spesifik ve teknik davalar olduğundan dolayı mutlaka estetik davası avukatı ile süreç yürütülmelidir.

Tüketici hakem heyetine başvuru nasıl yapılır?

Tüketici hakem heyetine başvuru il veya ilçe hakem heyetlerine yapılmaktadır. Uyuşmazlık konusu ürün veya hizmetin değerine göre hakem heyeti başvurusu yapılmalı veya dava açma yoluna başvurulmalıdır.

Farketmeden ayıplı ürün satın aldım, nasıl iade ederim?

Ayıplı mal aldığımızda yasal haklarımızı kullanabiliriz. Örneğin; malın iadesi sağlanabilir veya ayıpsız misli ile değiştirilebilir. Söz konusu hakların neler olduğu ile ilgili detaylı bilgi için mavi yazıya tıklayarak güncel makalemize ulaşabilirsiniz.

Online Danışma Formu

    error: Kopya korumalı içerik!
    Call Now Button