İdari Gözetim Kararına İtiraz 2023

idari gözetim kararına itiraz
idari gözetim kararına itiraz

İdari gözetim kararına itiraz, 6458 sayılı Kanun hükümlerine göre mümkündür. İtirazın usulü ve süresi hakkında bilgi vermeden evvel “idari gözetim” kavramını açıklamamız yararlı olacaktır.

İdari gözetim kararı, hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancı uyrukluların Geri Gönderme Merkezi’nde tutulmasıdır. Her sınır dışı etme kararı alınan yabancı uyruklu hakkında idari gözetim altına alma kararı verilmemektedir. Ancak gerekli hallerde bu karar verilerek yabancı, ilgili Geri Gönderme Merkezi’ne gönderilecektir. Bu durumda, 6458 sayılı Kanun hükümlerine göre idari gözetim kararına itiraz yoluna başvurulabilir.

İdari gözetim kararı, 6458 sayılı Kanun hükümlerince alınan bir karardır. Söz konusu karar, valilik tarafından alınmaktadır. Tıpkı deport kararına itiraz gibi idari gözetime de itiraz mümkündür. İdari gözetim süresince, yabancının sınır dışı etme işlemlerine devam edilir. Deport kararına karşı yargı yoluna başvurulması halinde ise iptal davası süresince yabancı, GGM’inde tutulur.

İdari gözetim kararına itiraz Sulh Ceza Hakimi’ne başvuru ile mümkündür. Sulh Ceza Hakimi’ne yapılacak itiraz, idari gözetimi durdurmaz. İdari gözetim kararına itiraz dilekçesi Sulh Ceza Hakimi’ne verildiği anda ivedilikle değerlendirme yapılacaktır. Sulh Ceza Hakimi, itiraz dilekçesini 5 gün içinde karara bağlayacaktır. Sulh Ceza Hakimi’nin itiraz ile ilgili vereceği karar kesin olduğundan bu karara karşı yargı yoluna başvurulamaz. İdari gözetim kararının kaldırılması için, yabancılar hukuku avukatı ile gerçekleştirilmelidir. Aksi halde yapılacak hatalar sebebiyle yabancı uyruklu kişi uzun bir süre Geri Gönderme Merkezi’nde yaşamına devam edecektir.

Kimler Hakkında İdari Gözetim Kararı Verilir?

İdari gözetim kararı, her deport edilen yabancı hakkında verilmez. Dolayısıyla bu karara karşı yargı yoluna başvurulması, her deport vakıasında gerekli değildir.Kimler hakkında idari gözetim kararı alınacağını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Kaçma ve kaybolma riski bulunanlar,
 • Türkiye’ye giriş ya da çıkış kurallarını ihlal edenler,
 • Sahte veya asılsız belge kullanlar,
 • Kamu düzeni, kamu güvenliği ya da kamu sağlığı için tehdit oluşturanlar,
 • Kabul edilebilir bir mazaret olmaksızın Türkiye’den çıkmak için tanınan sürede çıkış yapmayan yabancılar hakkında idari gözetim kararı alınacaktır.

İdari Gözetim Kararına Ne Kadar Sürede İtiraz Edilmelidir?

İdari gözetim altına alınan yabancının salıverilmesi için itiraz yolunun kullanılması şarttır. Söz konusu itiraz ise belli bir süreye tabi değildir. Yabancı uyruklu kişi, dilediği zaman karara karşı itirazını Sulh Ceza Hakimliği’ne gerçekleştirebilir. Eğer itiraz hakim tarafından reddedilirse bir daha başvuru yapılması mümkündür. Ancak bunun için koşulların değiştiğinden veya yeni olguların meydana geldiğinden bahisle idari gözetim kararına itirazda bulunulmalıdır. Dolayısıyla idari gözetim sebebiyle itirazda bulunmak bir defaya mahsus değildir; birden fazla kez itirazda bulunmak söz konusu olabilir.

İdari Gözetim Süresi Ne Kadardır?

İdari gözetim kararının kaldırılması için itiraz edilmiş ve reddedilmişse veya hiç itiraz edilmemişse, idari gözetim süresinin 6 ayı geçemeyeceğini söylememiz doğru olacaktır. Fakat bu süre, yabancının sınır dışı etme işlemleriyle alakalı işbirliği yapmaması, ülkesiyle ilgili doğru bilgi ve belgeleri vermemesi durumunda en fazla 6 ay kadar uzatılabilecektir. Yani toplamda idari gözetim süresinin en fazla 1 yıl olacağını söylememiz doğru bir tespit olacaktır.

İdari Gözetim Kararı Hangi Hallerde Sonlanır?

İdari gözetim kararının sonlanması mümkündür. Kararın hangi durumlarda sonlanacağını şu şekilde açıklayabiliriz:

 • İdari gözetimin uygulanmasında zaruret olup olmadığı her ay valilik tarafından değerlendirilir. Aylık değerlendirmede valilik, idari gözetime zaruret olmadığı yönünde karar verirse idari gözetim sonlanacaktır.
 • İdari gözetim kararı için itirazda bulunulmasıyla Sulh Ceza Hakimi, inceleme yapacaktır. Hakim, vereceği karar ile idari gözetimi sonlandırabilir.
 • İdari gözetim altına alınan kişi, şartların değiştiği veya ortadan kalktığı gerekçesiyle idari gözetim kararına yeniden itiraz edebilir. İtirazın kabul edilmesi halinde idari gözetim altındaki yabancı salıverilecektir.
 • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te yer alan hüküm gereğince, Kanun’un 57.maddesinde görülen süre içinde sınır dışı etme işlemleri gerçekleştirilemeyen yabancıların, idari gözetimleri, belirli yükümlülükleri yerine getirmek kaydıyla derhal sonlandırılır.
 • Deport kararının iptali durumunda, yabancı hakkında verilmiş olan idari gözetim kararı da son bulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızdan da anlaşılacağı üzere, idari gözetim kararına itiraz, tıpkı deport kararına itiraz gibi hukuki bilgi ve tecrübeyi gerektiren bir konudur. İdari gözetim kararının kaldırılması işleminin zaman kaybedilmeden gerçekleştirilmesi, yabancının özellikle manevi zarar yaşamaması adına büyük önem taşır. Bu konuda profesyonel destek almak, hayati önem taşıdığından mutlaka yabancılar hukuku alanında çalışan avukata danışılmalıdır.

İdari Gözetim Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği 2023

İdari gözetim kararının sonlandırılması dilekçesi, somut olayın özelliklerine göre hazırlandıktan sonra Sulh Ceza Hakimi’ne verilecektir. Söz konusu dilekçenin, kişiye özgü hazırlanması gerekmektedir. İdari gözetim kararına itiraz dilekçesi örneği olarak bulunan dilekçelerin kullanılması, telafisi mümkün olmayan hak kayıplarına yol açabilecektir. Bu bağlamda idari gözetim kararına itiraz dilekçesinin avukat tarafından yazılması şarttır. Ancak genel bir fikir oluşması adına aşağıda idari gözetim kararına itiraz dilekçesi örneği paylaşacağız.

İdari Gözetim Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği 2023

İtiraz Eden: (Yabancı uyruklu kişinin bilgileri)

Vekili: (Avukat ile temsil olması durumunda avukatın bilgileri)

İtirazın Konusu: (Salıverilme talebini içeren kısa açıklama)

Açıklamalar:

 1. (Kişinin neden Geri Gönderme Merkezi’ne alındığına dair kısa açıklama yapılmalı.)
 2. (İdari gözetim kararının yerinde bir karar olmadığına dair açıklama yapılmalı; kişinin mevcut durumundan bahsedilmeli.)
 3. (Yabancı uyruklu kişinin salıverilmesi gerektiğine dair nedenler açıklanmalı; kanun maddeleri ile bağlantı kurulmalı.)

Netice-i Talep: (Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı yabancı hakkında verilen idari gözetim kararının kaldırılması; kişinin salıverilmesi talep edilmeli.) (Tarih)

Vekilin Adı-Soyadı ve İmzası

Yabancılar hukuku alanında profesyonel hizmet sunan avukat, kişinin Geri Gönderme Merkezi’nde tutulması durumuna son vermek için hukuki bilgi ve tecrübesini en iyi şekilde kullanacaktır.Hakkınızı emin ellere teslim etmek ve istenilen sonuca ulaşmak için mutlaka avukat yardımı alınması gerekmektedir. İdari gözetime son verilmesi hakkında bilgi almak için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.