İhtarname Çekmenin Faydaları

ihtarname çekmenin faydaları, hangi hallerde ihtarname çekilir
ihtarname çekmenin faydaları, hangi hallerde ihtarname çekilir

İhtarname çekmek, uygulamada sıkça rastlanan ve ciddiye alınması gereken bir işlemdir. İhtarname çekmenin faydaları uzun bir liste olarak sıralanabilir. Biz bu makalemizde ihtarname ve ihtarnamenin faydaları hakkında kısaca bilgi vereceğiz.

İhtarname Göndermek Ne Demek?

İhtarname, Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin 98. maddesinde tanımlanmıştır. İlgili madde hükmüne göre; “Her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve-isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemlere ihtarname veya ihbarname denir.

İhtarname çekmenin faydaları konusuna geçmeden evvel ihtarnamede bulunması gereken unsurları da sıralamamız doğru olacaktır. 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 106 maddesine göre ihtarname şu hususlar kapsamaktadır:

 • İstemde bulunan ile karşı tarafın adı,soyadı ve açık adresleri,
 • İhtar ve ihbarın konusu,
 • İstemde bulunan kişinin imzası,
 • Tebliğ şerhi,
 • Noterin imzası ve mührü,
 • Tarih (Yazı ve rakam ile)

İhtarname veya ihbarname göndererek karşı tarafa bildirimde bulunulmuş olacaktır. İhtarname göndermek ciddi bir iştir. İhtarnamede yapılacak en ufak bir hata dahi dava sürecinde büyük sorunlara neden olabilir. Bu sebeple ihtarname hazırlama ve çekme sürecinde hukuki destek almak büyük önem taşır.

İhtarname Hangi Durumlarda Çekilir?

İhtarnamenin çekilme sebepleri farklılık gösterebilir. İhtarname çekme kural olarak zorunlu değildir. Ancak ihtarname çekmenin faydaları göz önüne alındığından başvurulması gereken alternatif yollardan birisidir. Genellikle bir borcun ödenmesi veya alacağın tahsili amacıyla ihtar çekildiği görülmektedir. Aynı zamanda haksız fiilin sona erdirilmesi veya kiracının tahliyesi maksadıyla da ihtar çekme yoluna başvurulabilir. İhtarname gönderme, dava sürecini başlatmadan evvel alternatif bir çözüm yolu olarak düşünülebilir. Meşakkatli bir dava sürecine başlamaktan ise mümkün olduğu takdirde ihtarname ile hukuki sorunun çözümü sağlanabilmektedir.

ihtarname ne zaman çekilir
ihtarname ne zaman çekilir

İhtarname Çekmenin Faydaları Nelerdir?

İhtarname çekmenin faydalarını temel olarak şu şekilde sıralayabiliriz:

 • İhtarname ile borçlu, alacaklının borcunu tahsil etmede ciddi olduğunu ve gerekirse hukuki yollara başvuracağını göstermiş olur.
 • İhtarnameyi tebellüğ alan borçlu, dava yoluna başvurmadan önce son çözüm yolunun ihtar olduğunu anlar; buna göre davranır.
 • İhtarname, gerek borçluya gerekse haksız fiili gerçekleştiren kişiye karşı son uyarı niteliğini taşır. Bu uyarıdan sonra hukuki sürecin başlatılacağı belirtilmiş olur.
 • İhtarname sayesinde borçlu temerrüte düşer. Böylece faizin, ihtarnamenin tebellüğ tarihinden itibaren işlemeye başladığı hallerde ihtarnamenin borçlu tarafından tebellüğ alınmasıyla faiz işlemeye başlar.
 • Borçlunun temerrüte düşürülmesiyle zamanaşımı da kesilmiş olacaktır.
 • İşyerinden evlilik, askerlik veya haklı fesih sebebiyle ayrılan işçiler bakımından ihtarname hayati önem taşır. İhtarnamede tarih, ayrılma sebebi ve ilgili diğer konulara mutlaka değinilmelidir.
 • Kira bedelinin ödenmemesi halinde de ev sahibinin göndereceği 2 haklı ihtar, tahliye davası açılmasında önem arz etmektedir. İhtarname çekmeksizin bu sebebe dayanarak tahliye davası açılamayacağından ihtarnamenin çekmenin faydaları arasında bu durumu da belirtmemiz gerekmektedir.

İhtarnamenin çekmenin faydalarından bazılarını yukarıda saymış bulunmaktayız. İhtarname, hukuki yollara başvurmadan evvelki son uyarı niteliğindedir. Bu anlamda iyi niyetli borçlu, kiracı veya işveren açısından önemi büyüktür. Uzun ve masraflı dava sürecine başlamadan evvel ihtar çekilmesi, kişilerin başvurması gereken ilk yoldur. İhtarnamenin mutlaka avukat tarafından hazırlanması gerekmektedir. İhtarname hazırlama ve ücreti ile ilgili bilgi ve hukuki danışmanlık hizmeti almak için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.