İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçe Örneği

ihtiyaç nedeniyle tahliye davası dilekçe örneği 2019
ihtiyaç nedeniyle tahliye davası dilekçe örneği 2019

İhtiyaç nedeniyle tahliye, Türk Borçlar Kanunu m.350 hükmüne göre kiracının evden çıkarılma sebepleri arasında yer almaktadır. İhtiyaç sebebiyle kiracının tahliyesi için izlenecek hukuki süreci kısaca şu şekilde açıklayabiliriz: Öncelikle ihtiyaç nedeniyle tahliye ihtarnamesi noter aracılığıyla kiracıya iletilir. Verilen süre içinde tahliye sağlanmaz ise dava açma yoluna başvurulması mümkündür. Ancak şunu belirtmeliyiz ki hukuki süreci başlatmadan evvel tahliyenin şartlarının sağlanıp sağlanmadığı incelenmelidir. Çünkü her halde kiracının tahliyesi mümkün değildir. Bu konuda en doğru bilgi için ise mutlaka kira ve sözleşmeler hukuku avukatı ile görüşülmelidir. Aşağıda ihtiyaç nedeniyle tahliye davası dilekçe örneği 2020 mevcuttur. Her dilekçe kendine özgü olduğundan dolayı doğrudan kullanılmasını tavsiye etmemekteyiz. Hukuki destek almak, olası hak ve menfaat kayıplarının önlenmesi adına önem taşır.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçe Örneği

…………. SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI: (Tahliye talebinde bulunan kişinin adı-soyadı, TC kimlik numarası ve adres bilgileri)

DAVALI: (Tahliye edilecek olan kiracının adı-soyadı, TC kimlik numarası ve adres bilgileri)

KONU: (………….. ihtiyacı sebebiyle kiralananın tahliyesi talebini içeren dava dilekçemdir.)

HARCA ESAS DEĞER: (1 yıllık kira bedeli)

AÇIKLAMALAR:

  1. Taşınmaza ve kiracıya dair bilgiler, kira sözleşmesinin ne zaman başladığı ve ne zaman sona ereceğine dair tarihler burada belirtilmelidir.
  2. Taşınmaz ihtiyacının olduğu ve nedenleri kanun maddeleri ile detaylandırılarak açıklanmalıdır. Aynı zamanda dava açmadan evvel gönderilen noter ihtarnamesine dair bilgiler yazılmalıdır.
  3. İhtarnameye rağmen kiracının tahliyeyi sağlamadığı ve söz konusu sebeplerden dolayı tahliyenin gerçekleşmesi gerektiği gibi açıklama yapılmalıdır.

HUKUKİ SEBEPLER: TBK, HMK ve ilgili sair mevzuatlar.

HUKUKİ DELİLLER: ……. yevmiye no’lu noter ihtarnamesi, kira sözleşmesi, tanık beyanları ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE TALEP: (Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle;

  1. Davamın kabulü ile mezkur taşınmazın tahliye yönünde karar verilmesini,
  2. Vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin davalı taraf üzerine bırakılmasına karar verilmesini Sayın Mahkemenizden arz ve talep ederim.

DAVACI

Ad-Soyad ve İmza

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası dilekçe örneği ve diğer sorularınız için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.