İmam Nikahlı Kadının Hakları

imam nikahlı kadının hakları, imam nikahlı eşin tazminat hakkı
imam nikahlı kadının hakları, imam nikahlı eşin tazminat hakkı

İmam nikahlı kadının hakları, aile ve boşanma hukuku kapsamında değerlendirilmesi gereken önemli bir konudur. Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre; eşler arasında resmi bir evlilik yok ise ayrılık veya terk durumunda ‘boşanma’ kavramından bahsedilmesi mümkün olmayacaktır. Ancak bu demek değildir ki imam nikahı ile birliktelik yaşayan bir kadının hiçbir hakkı yoktur. Resmi nikah olmaksızın evlilik birliğinin var olduğu ispat edildiği takdirde imam nikahlı kadının hakları devreye girecektir. Nitekim aynı durum evlilik birliği dışı hamile kalan kadın için de geçerlidir. Yargıtay’ın da konuyla ilgili birçok kararı mevcuttur.

Bir önceki makalemizde “Hamile kadını terk etmek suç mu?” sorusuna avukat Ayşegül Helvacıoğlu ile yanıt vermiştik. Bu makalemizde ise evlilik dışı hamile kalan kadının hakları, evlilik dışı doğan çocuğun durumu, imam nikahlı kadının hakları, tazminat ve nafaka konuları üzerinde duracağız.

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Durumu

İmam nikahlı kadının hakları başlığı altında evlilik dışı doğan çocuğun hukuki durumunu inceleyeceğiz. Resmi bir evlilik gerçekleşmeden dünyaya gelen çocuklar evlilik dışı doğan çocuklar olarak adlandırılmaktadır. Kişiler, imam nikahlı olsa dahi bu durum çocuklarının evlilik dışı doğduğunu değiştirmeyecektir. Bir çocuk, resmi evlilik içerisinde doğduğu takdirde koca, doğrudan çocuğun babası kabul edilir. Aksi yönde bir iddia varsa bunun ispatlanması gerekir. Ancak imam nikahı olarak adlandırılan sözde evlilik içerisinde doğan çocuklar açısından kanunen böyle bir durum söz konusu değildir.

İmam nikahlı kadının hakları başlığı altında ilk olarak çocuğun tanınması hakkında bilgi vereceğiz.

Evlilik dışı doğan çocuğun tanınması iki şekilde gerçekleşebilir. Bunlar; evlilik dışı doğan çocuğun baba tarafından tanınması ve babalık davasıdır.

Evlilik dışı doğan çocuğun baba tarafından tanınması

Evlilik dışı dünyaya gelmiş bir çocuk varsa ve baba, çocuğu kabul ediyorsa tanıma işlemi gerçekleştirilebilir. İmam nikahlı evlilik olması durumunda da bu durum geçerlidir. Evlilik dışı doğan çocuğu tanımak isteyen baba; nüfus müdürlüğüne, notere veya mahkemeye gerçekleştireceği başvuru ile tanıma işlemini yapabilir. Tanıma işlemi ile çocuk, babanın kütüğünde yer sahibi olur, “BABA” hanesine kişinin adı yazılır ve çocuk babanın soyadını alır. Evlilik dışı doğan çocuğun soyadı konusuyla ilgili bilgi için makalemizi okuyabilirsiniz.

Tanıma gerçekleştiren erkek, baskı, zorlama, tehdit veya aldatma sebebiyle bu işlemi gerçekleştirmiş ise daha sonra iptalini isteyebilir. Ancak bunun için kanunda aranan 1 yıl ve 5 yıllık sürelere riayet edilmesi şarttır.

Babalık davası açarak evlilik dışı doğan çocuğun tanınması

Her halde evlilik dışı doğan çocuk, baba tarafından tanınmayabilir. Bu durumda çocuğun annesinin, babası olduğunu iddia ettiği kişiye karşı babalık davası açması gerekecektir. Babalık davası ile çocuk ile baba arasında soybağı kurulacaktır. Elbette bunun için mahkeme, DNA testi isteyecek ve birtakım incelemeler gerçekleştirecektir. Mahkemenin vereceği karar, yenilik doğurucu bir karardır.

Babalık davasını kadın, hamileyken açabileceği gibi doğumdan sonra da açabilir. İmam nikahlı kadının haklarından olan babalık davası açma hakkı süreye tabidir. Doğum sonrası babalık davası açmak için 1 yıllık hak düşürücü süre mevcuttur. Dava, babanın yerleşim yeri Aile Mahkemesi’nde açılmalıdır. TMK m.304’e göre; babalık davası süresince anne, baba veya mirasçılardan birtakım giderlerin karşılanmasını isteyebilir. Bu giderler;

  • Doğum giderleri,
  • Gebelik ve doğumun gerektirdiği giderler,
  • Doğumdan önce ve sonra 6 haftalık geçim giderleri

Çocuğun ölü doğmuş olması, söz konusu giderlere hükmedilmesine engel değildir. Ancak anne, mutlaka bu giderleri talep etmelidir. Çünkü hakim, re’sen bu konuda bir karar vermeyecektir. Kadın ayrıca çocuğu için tedbir nafakası da talep edebilir.

İmam Nikahlı Kadının Hakları Nelerdir?

Evlilik dışı hamile kalan kadının hakları hakkında yukarıda kısaca bilgi vermiş bulunmaktayız. Şüphesiz ki evlilik dışı doğan çocuğun tanınması, imam nikahlı kadının hakları arasında önemli bir yere sahiptir. Nafaka ve tazminat konusu ise imam nikahlı olarak evlilik sürdüren kadınlar merak ettiği konular arasındadır. İmam nikahlı kadının nafaka alması mümkün değildir. Ancak konuyla ilgili bir istisna mevcuttur. Bu istisnayı bir sonraki başlığımızda ele alacağız. Tazminat ise tartışmaya açık bir konudur. Hukukumuzda henüz imam nikahlı kadının tazminat hakkı ile ilgili net bir düzenleme mevcut değildir.

İmam Nikahlı Kadının Hakları ve Nafaka

İmam nikahlı kadının hakları arasında nafaka almak mevcut değildir. Ancak 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümlerine göre tedbir nafakasına hükmedilebilir. Ancak kanun hükümlerince düzenlenen nafaka, önleyici bir tedbir kararı niteliği taşımaktadır. Tedbir kararı ise en çok 6 ay süre ile verilmektedir. Dolayısıyla imam nikahlı kadın süresiz nafaka talebinde bulunsa dahi red yanıtı ile karşılaşacaktır. Ancak 6284 sayılı Kanun hükümlerine göre tedbir nafakası talebinde bulunmak da her zaman için mümkün değildir.

Resmi bir evlilik olmaması sebebiyle kadın, yoksulluk nafakası alamayacaktır. Eğer çocuklar var ise onlar için iştirak nafakası talep edilmesi mümkündür.

İmam Nikahlı Eşin Manevi Tazminat Hakkı

İmam nikahlı eşin tazminat hakkı da merak edilen konulardandır. İmam nikahlı eşin manevi tazminat alması mümkündür. Fakat hukukumuzda bu konuyla ilgili özel bir düzenleme mevcut değildir. İmam nikahlı eşin tazminat hakkı değerlendirilirken Yargıtay kararları yol gösterici nitelikte olacaktır.

Yargıtay’ın bazı kararlarına göre haksız fiil hükümlerine dayanarak imam nikahlı eşin manevi tazminat alma imkanı doğacaktır. Aynı zamanda resmi nikah kıyılacağından bahisle kişinin imam nikahına ikna edilmesi ve sonrasında resmi nikahın kıyılmaması, manevi tazminat hakkını doğurmaktadır. Ancak en başta belirttiğimiz üzere imam nikahlı eşin tazminat hakkı ile ilgili net bir düzenleme mevcut değildir. Somut olayın özelliklere göre; imam nikahlı kadının manevi tazminat talebi değerlendirilmelidir.

İmam nikahlı kadının hakları, evlilik dışı doğan çocuğun durumu ve diğer sorularınız için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.