İŞÇİ ALACAĞI İHTARNAME ÖRNEĞİ 2021

işçi alacağı ihtarname örneği 2018, işçi alacak ihtarname örneği
işçi alacağı ihtarname örneği 2018, işçi alacak ihtarname örneği

İşçi alacağı ihtarname örneği ile işçi alacaklarının, işverene gönderilecek olan noter ihtarnamesi ile nasıl tahsil edileceğini açıklayacağız. 4857 sayılı Kanun hükümleri uyarınca gönderilecek olan ihtarname, işçi alacak davası açmadan sonuca ulaşmada etkili olacaktır. Böylece kısa sürede olumlu sonuçlar alınabilecektir. İşçi alacağı ihtarname örneği ile, maaş alamama, fazla çalışma ücretinin ödenmemesi, kıdem tazminatının verilmemesi gibi durumlarda nasıl bir ihtarname hazırlanması gerektiğiyle ilgili fikir sahibi olunacaktır.

İşçi alacağı ihtarname örneği 2021, bilgi vermek maksadıyla hazırlanmıştır. İşçi alacak ihtarname örneği olarak maktu bir ihtarname mevcut değildir. Çünkü her somut olay kendine özgü olup hazırlanacak noter ihtarnamesi de özgün olacaktır.Ayrıca ihtarnamenin ne zaman gönderileceği de önem taşıyan bir konudur. Konuyla ilgili detaylı bilgi için “İşçi alacağı ihtarnamesi” adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

İşçi alacağı ihtarname örneği, aşağıda yer almakla beraber herhangi bir hak kaybı yaşanmaması adına hukuki destek alınmasını tavsiye etmekteyiz. Aksi halde yapılacak hataların telafisi mümkün olmayacaktır. İhtarnamede yapılacak hata, dava açılması durumunda kişinin aleyhine olarak kullanılacaktır Bu sebeple işçi alacak ihtarnamesi hazırlanmasında işçi avukatı  ile görüşülmesi doğru bir tercih olacaktır. İhtarname hazırlanmasıyla ilgili hukuki yardım almak için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

İŞÇİ ALACAĞI  İHTARNAME ÖRNEĞİ (Ödenmeyen Maaş Alacağı İhtarname)

İHTARNAME

İSTANBUL (  ). NOTERLİĞİ’NE

KEŞİDECİ :(İşçi alacaklarını tahsil etmek isteyen kişinin adı-soyadı,adresi ve TC kimlik numarası)

MUHATAP:(İşverenin bilgileri ve adresi yazılmalı.)

KONU       :Yasal haklarımın ödenmesi; aksi halde yasal yollara başvuracağımın ihtarından ibarettir. (Örnek açıklama.)

AÇIKLAMALAR:

Sayın Muhatap;

  1. (İşyerinde çalışıldığı süreye ve pozisyona dair bilgi verilmeli.)
  2. (İş sözleşmesi işveren tarafından feshedildiyse bu konuya dair bilgi verilmeli.Eğer işçi tarafından feshedilmişse fesih gerekçeleri kanun maddeleri ile bağdaştırılarak açıklanmalı.)
  3. (Ödenmeyen işçi alacaklarının neler olduğu ayrı ayrı belirtilmeli.)
  4. (İşverenin, ödeme yapması için makul süre verilmeli ve ilgili banka hesap bilgileri yazılmalı. Makul süre, genellikle 3 (üç) iş günü şeklinde belirtilmektedir.)
  5. (İşçi alacaklarının ödenmemesi durumunda yasal yollara başvurulacağı mutlaka ihtar edilmeli.)

Keşideci

Ad-Soyad ve İmza

Sayın Noter,

Üç nüsha ve 1(bir) sayfadan (Sayfa sayısı değişiklik gösterebilir.) oluşan işbu ihtarnamenin bir suretinin muhataba APS (Hızlı teslimat sağlar.) ile tebliğinin, bir suretinin daireniz uhdesinde saklanmasını ve onaylanmış bir suretinin tarafımı verilmesini arz ve talep ederim. (Tarih)

Keşideci

Ad-Soyad ve İmza

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.