İşe Gelmeme Tutanağı

işe gelmeme tutanağı, işe gelmeme ihtarname örneği, mazeretsiz işe gelmeme
işe gelmeme tutanağı, işe gelmeme ihtarname örneği, mazeretsiz işe gelmeme

İşe gelmeme tutanağı, işçinin bir mazereti olmaksızın işe gelmemesi veya işyerini terketmesi durumunda tutulan tutanaktır. İşe gelmeme tutanağı, işverenin haklı fesih yapması için tek başına yeterli değildir. Haklı fesih gerçekleştirmek isteyen işveren, aynı zamanda işe devamsızlık ihtarnamesi göndermelidir.

İşe devamsızlık tutanağı ve işe gelmeme ihtarnamesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu makalemizde işe gelmeme tutanağı hazırlama konusunu açıklayacağız. Ayrıca makalemizin sonunda işe gelmeme ihtarname örneği 2020 de mevcuttur.

İşe Gelmeme Tutanağı Nasıl Hazırlanır?

İş Kanunu hükümleri uyarınca işçinin haklı fesih imkanı olduğu gibi işverenin de haklı fesih imkanı mevcuttur. İşverenin dikkat etmesi gerekenler başlığı altında bu konuyu detaylıca ele almış bulunmaktayız. Şimdi ise işe gelmeme tutanağı nasıl hazırlanır sorusunu yanıtlayacağız.

Mazeretsiz işe gelmeyen işçinin iş akdini haklı olarak feshetmek için birtakım koşullar vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

İşçi, izin almaksızın veya haklı, geçerli, inandırıcı bir sebebi olmaksızın;

  • 2 iş günü üst üste devamsızlık yaparsa,
  • 1 ay içinde üst üste olma koşulu aranmaksızın 3 gün işe gelmezse veya
  • 1 ay içinde 2 defa tatil günü ardından başlayan ilk iş günü işe gelmez ise işveren, haklı fesih gerçekleştirebilir.

İşveren mazeretsiz işe gelmeme sebebiyle iş sözleşmesini feshederse işçi, ihbar ve kıdem tazminatı hakkını kaybedecektir. Ancak yalnızca işe gelmeme tutanağı hazırlanması yeterli değildir. İşe gelmeyen işçiye ihtarname gönderilmeli ve savunması istenmelidir. İşe gelmeme ihtarname örneği sayfanın aşağısında mevcuttur.

İşe gelmeme tutanağı hazırlanırken işyerinde bulunan diğer işçilerin şahit gösterilmesi doğru olacaktır. Böylece ileride çıkabilecek ispat sorunları önlenebilecektir. İşe gelmeme konusunda haklı ve geçerli sebebi olduğunu ispat eden işçi, kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanacaktır. Örneğin; iki gün üst üste işe gelmemesi hastalıktan kaynaklanıyorsa ve bu durum devlet hastanesi raporu ile ispat ediliyorsa kıdem ve ihbar tazminatı alınabilir. Nitekim Yargıtay’ın da görüşü bu yöndedir.

İşe Gelmeyen İşçiye İhtar Çekme Süresi

İşe gelmeyen işçiye ihtar çekme süresi kanunda öngörülmemiştir. Ancak şöyle ki; işe gelmeme tutanağının hazırlanmasının ardından noter ihtarnamesi gönderilmelidir. İhtarnamenin, zaman kaybetmeden gönderilmesi en doğrusu olacaktır.

İşe Gelmeme İhtarname Örneği 2020

İşe gelmeme ihtarname örneği aşağıda mevcuttur. İşe devamsızlık sebebiyle gönderilecek ihtarname, fikir verme maksadıyla hazırlanmıştır. Tavsiyemiz, iş hukuku avukatı tarafından hazırlanan ihtarnamenin işçiye gönderilmesidir. Böylece ileride doğabilecek hukuki ihtilafların önüne geçilecektir.

İşe Gelmeme İhtarname Örneği 2020

………………..(  ). NOTERLİĞİ’NE

KEŞİDECİ  : (İşverenin bilgileri, adresi)

MUHATAP: (İşe devamsızlık yapan işçinin adı-soyadı, TC kimlik numarası ve adresi)

KONU          : ……..tarihinden itibaren bildirimsiz ve mazaretsiz olarak işe devamsızlık yapan muhatabın işe gelmemek için geçerli bir mazareti varsa bildirmesi; akdi halde İş Kanunu m.25/II uyarınca iş akdinin feshedileceği ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR:

Sayın Muhatap;

  1. ………. şirkette çalışmakta olup …… ve devamı günlerde işe devamsızlık yapmış bulunmaktasınız. Söz konusu devamsızlığın halen sürmektedir. İşe gelmeme durumunuz işyerinde tutulan tutanak ile sabit olup ekte tarafınıza sunulmuştur.
  2. İş Kanunu hükümlerince, haklı bir sebebiniz olmaksızın işe devamsızlık yapmanız durumunda bildirimsiz ve tazminatsız olarak iş akdiniz haklı olarak feshedilecektir. İşe devamsızlık yapmada haklı bir nedeniniz bulunup bulunmadığını öğrenmek adına işbu ihtarnameyi tarafınıza gönderme zorunluluğumuz doğmuştur.
  3. Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerden dolayı işbu ihtarnameyi tebellüğ tarihinizden itibaren 3(üç) iş günü içinde işe devamsızlığınıza neden olan mazeretinizi varsa bildirmeniz; aksi takdirde 4857 sayılı Kanun’un 25/II maddesi uyarınca iş akdinizin feshedileceğini tarafınıza ihtaren bildiririz.

Keşideci

Ad-Soyad ve İmza

Sayın Noter,

Üç nüsha 3 (üç) maddeden ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının APS ile muhataba tebliğini, bir nüshasının daireniz uhdesinde saklanmasını, bir nüshasının da tarafıma verilmesini talep ve rica ederim. (Tarih)

Keşideci

Ad-Soyad ve İmza

 

İşe devamsızlık ihtarname örneği yukarıda mevcuttur. Ancak daha önce de vurguladığımız üzere ihtarnamenin hukuki bilgi ve deneyime sahip avukat tarafından somut olaya özgü hazırlanması şarttır. İşe gelmeyen işçiye tutanak nasıl tutulur? ve diğer sorularınız için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.