İsim Değiştirme Davası 2023-Dava Açmadan İsim Değiştirme Mümkün Mü?

isim değiştirme davası,isim değiştirme 2019
isim değiştirme davası,isim değiştirme 2019

İsim değiştirme davası,(isim sildirme davası, ekletme veya düzeltme davası) TMK m.27 hükmüne göre açılan bir nüfus davasıdır. İlgili kanun hükmüne göre, isim değişikliği ancak haklı sebeplerin varlığı halinde hakimden istenebilecektir. Toplumsal yapıda gerçekleşen değişimler, kişilerin isimlerinden rahatsızlık duymalarına neden olabilir. Örneğin; ismi “Döndü” olan bir kimse ismiyle dalga geçildiği gerekçesiyle isim değiştirme davası açabilir; değişiklik gerçekleştirebilir. Çünkü ismin alay konusu olması isim tashihi davası bakımından haklı sebep olarak kabul edilmektedir.

İsim, insanların hayatlarının şüphesiz ki en önemli parçasıdır. İsim, kişinin karakteri ve yaşam biçimi ile uyum içinde olmadığı takdirde kişiler mutsuzluk hissetmektedir. Bunu öngören kanun koyucu belirli şartların varlığı halinde isim değiştirme davası 2023 açarak kişilerin içinde bulundukları durumu düzeltme imkanı tanımıştır. Söz konusu dava ile mevcut isim değiştirilebileceği gibi önüne veya arkasına yeni isim de eklenebilir. Yani isim tashihi davası farklı şekillerde karşımıza çıkabilir:

İsim değişikliği davası için avukat ile temsil zorunlu değildir. Dolayısıyla avukatsız isim değiştirme mümkündür. Ancak keyfi isim değiştirme durumunda mahkemeye haklı bir sebep sunulmalıdır. Davada haklı sebebin ispatı ve mahkemeye sunulması büyük önem taşımaktadır. Bu noktada isim değiştirme dava dilekçesinin avukat tarafından yazılması, sürecin avukat aracılığıyla takibi gerekmektedir. Aksi takdirde isim değiştirme davası beklenen şekilde olumlu sonuçlanmayacak; zaman kaybı yaşanması bir kenara, maddi kayıplar yaşanacaktır. Dolayısıyla isim değiştirme davasının olabildiğince kısa sürede ve olumlu şekilde sonuçlanması için mutlaka avukat ile temsil sağlanmalıdır.

İsim Değiştirme Davası Şartları 2023

İsim değişikliği davasının şartları dendiği zaman ilk dikkat edilmesi gereken haklı sebebin varlığıdır. İsim değiştirme davası, ancak haklı sebep olması halinde istenen şekilde sonuçlanacaktır. Söz konusu davada nelerin haklı sebep olarak sayılacağı kanunda açıkça belirtilmemiştir. Ancak sıkça karşılaşılan ve mahkeme nezdinde ‘haklı sebep’ olarak kabul edilen isim değiştirme nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • İsmin, örf ve adete aykırı anlam içermesi,
  • İsmin, alay konusu ve gülünç olması,
  • İsmin söylenmesinin güç olması veya elverişsizliği,
  • Kişinin başka bir isimle tanınıyor olması,
  • İsmin birden fazla kişi tarafından kullanıyor olması nedeniyle karışıklıkların meydana gelmesi,
  • İsmin kullanımı yasak olan bir isim olması,
  • Kişinin ailesinden birinin suç işlemesi veya şöhretinin kötü olması,
  • Kişinin din veya uyruk değiştirmesi,
  • Kişinin cinsiyetini değiştirmesi,
  • Kişinin isminin özel hayatında, ticari hayatında veya iş hayatında yanlış anlamlara sebebiyet veriyor olması isim değiştirme davasında haklı sebep olarak kabul edilmektedir.

İsim değiştirme davası ile seçilecek olan yeni isim de önemlidir.Örneğin; seçilecek olan yeni isimde Türk alfabesinde bulunmayan karakterler yer alıyorsa bu isim mahkeme tarafından kabul görmeyecektir. Ancak ismin, yabancı bir isim olması sorun teşkil etmemektedir. Yani ismini kişi “Wilma” yapamayacak; “Vilma” yapabilecektir. Yukarıda saymış olduğumuz tüm şartlar, çocuğun ismini değiştirmek için dava açılması durumunda da aranacaktır. Ancak çocuğun veya yeni doğan bebeğin adını değiştirmede birtakım farklılık göze çarpmaktadır. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için kırmızı linke tıklayabilir; güncel makalemize ulaşabilirsiniz.

İsim değişikliği davasında haklı sebebin ispatı her türlü delil ile sağlanmaktadır. Özellikle keyfi isim değiştirme durumunda tanık beyanları ve varsa isim değişikliğini haklı kılacak evraklar, mahkemeye sunulabilir. İsim değişikliği davasında esas önemli olan haklı sebebin doğru, açık ve net bir şekilde mahkemeye izah edilmesi ve sürecin takip edilmesidir. Bu da ancak isim değiştirme avukatı yardımıyla gerçekleştirilmektedir. İsim değiştirme avukat ile temsil sağlandığı takdirde kişinin duruşmaya gelmesine bile gerek olmayacak; avukat süreci en hızlı şekilde sonuçlandıracaktır.

İsim Değiştirme Davası Açmak Süreye Tabi Midir?

İsim değiştirme davası 2023 herhangi bir süreye tabi değildir. Adından yukarıda saymış olduğumuz veya benzeri gerekçelerle memnun olmayan kişi, dilediği zaman dava açabilir; değişiklik talep edebilir. Aynı durum isim sildirme davası ve isim ekletme davası bakımından da geçerlidir.

İsim Değiştirme 2023 Ne Kadar Sürer?

İsim değiştirme dava süresi, isim değiştirme avukatı ile temsil olup olmadığına göre farklılık göstermektedir. Eğer avukat ile temsil yoksa isim değiştirmek için açılan dava, 4-6 ay arasında sonuçlanmaktadır. Avukat ile temsil varsa bu süre ortalama 1-3 ay arasında olmaktadır.

İsim Değiştirme Davası Kaç Kere Açılabilir?

2012 yılından önce isim değiştirme davası, ancak bir kereye mahsus açılabilen bir davaydı. Fakat bu kanun maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Dolayısıyla haklı sebep olması halinde birden fazla kez isim değiştirme davasının açılması mümkündür.  Bu şu demek oluyor; ismini dava yoluyla bir kez değiştiren kişi, haklı sebeplerin olması durumunda bir daha isim değişikliği gerçekleştirebilir.

Ancak isim sildirme, değiştirme veya ekletme davasının bir kez reddedilmesi halinde aynı sebeple dava açma imkanı yoktur. Dolayısıyla bu noktada kesinlikle avukat desteği alınmalıdır. Aksi halde yeniden açılan davanın reddiyle karşılaşılacak; maddi kayıplar yaşanması kaçınılmaz olacaktır.

İsim Değiştirmek İçin Dava Açmak Zorunda Mıyım?

Uygulamada sıkça, dava açmadan isim değiştirmenin mümkün olup olmadığı sorusu karşımıza çıkmaktadır. Ancak şunu belirtmeliyiz ki dava açmadan isim değiştirme mümkün değildir. Fakat maalesef ki düzenleme, medyada, forum sitelerinde, haber sitelerinde ve sosyal medyada yanlış bir şekilde izah edilmiştir. Bunun sonucunda çoğu kişi, dava açmadan isim değiştirmek mümkündür diye düşünmektedir. Fakat Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yer alan geçici düzenleme ile isimde var olan İMLA HATALARI ve MADDİ HATALAR dava açmadan giderilebilmektedir. Söz konusu hataların dava açmadan giderilmesi için nüfus müdürlüğüne başvuru ile isim değiştirme, esasen isim düzeltme işlemi gerçekleştirilmelidir. Yani dava açmadan isim değiştirme işlemi şu an için yapılmamaktadır.

İsim düzeltme işlemini mümkün kılan geçici kanun maddesinin yürürlük süresi uzatılmıştır. Buna göre 06 Aralık 2022 tarihine kadar İSİM DÜZELTME (harf hatalarının düzeltilmesi) Nüfus Müdürlüklerine başvuru ile gerçekleştirilmektedir.

İsim Değiştirmek İçin Anne ve Babaya Mı Dava Açılmalıdır?

Doğru bilinen yanlışlardan birisi de ad değiştirme davasında davalının anne ve baba olduğu bilgisidir. İsim değişikliği gerçekleştirmek isteyen kişiler, genellikle anne ve babalarına dava açması gerektiği düşüncesinden dolayı bu yola başvurmaya çekinmektedir. Ancak bu bilgi kesinlikle doğru değildir; anne ve baba ad değişikliği davasında DAVALI değildir. Söz konusu davada DAVALI; NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ olacaktır.

İsim değiştirme davası hangi nüfus müdürlüğüne açılır?İsim değiştirme davasında davalı hangi nüfus müdürlüğü olacaktır? sorusuna şu şekilde cevap verebiliriz: Mevcut kimlikte yazan nüfus müdürlüğü, isim değişikliği talebiyle açılacak olan davada davalı olacaktır.

İsim Değişikliği 2023 Tanık Gerekir Mi?

Nüfus davalarında tanık beyanlarına muhakkak başvurulmaktadır. Bu anlamda isim değişikliği talebiyle açılacak olan davalarda da sunulacak sebebin niteliğine göre bir veya iki şahidin beyanlarına başvurulmaktadır. Ancak nadir olarak tanık olmaksızın isim değişikliği, silme, ekleme işlemi gerçekleşebilir. Detaylı bilgi almak için isim değiştirme avukatı ile görüşmeniz gerekmektedir.

İki İsimden Birini Sildirmek İçin Dava Açmak Zorunda Mıyım?

İsim sildirme davası da isim tashihi davaları arasında yer almaktadır. Kimlikten isim sildirmek, ancak dava açarak mümkündür. Kullanmadığı veya sevmediği ismini sildirmek isteyenler dava yoluyla bu işlemi gerçekleştirebilir. İsim sildirme davası için izlenecek süreç ile isim ekletme davası süreci hemen hemen aynıdır. Kimliğe isim ekletmek veya kimlikten isim sildirmek isteyenler, herhangi bir süre olmaksızın diledikleri zaman dava açabilirler.

İsim Değiştirme Davası ve Miras

İsim değişikliği (isim sildirme, ekletme veya değiştirme) neticesinde kişinin nüfus kayıtlarında değişiklik yapılacaktır. Ancak söz konusu değişikliğin kişinin yasal mirasçılığına herhangi bir etkisi olmayacaktır. Dolayısıyla kişi, aynı şekilde mirasçı olma hakkını muhafaza edecektir.

İsim Değiştirme Davası İçin Gerekli Belgeler

İsim değiştirmek için yapılması gerekenler denince ilk olarak belgelerin toplanmasından bahsetmemiz gerekecektir. İsim değiştirme davası 2023 için gerekli belgelerden en önemlisi elbette ki dava dilekçesidir. Dava dilekçesinde haklı sebebin varlığı açık, net ve etkili bir şekilde belirtilmeli; varsa mevcut deliller sunulmalıdır. Bu noktada isim değiştirme avukatına büyük görev düşmektedir.

İsim değiştirme davası için gerekli diğer belgeler ise eğer varsa haklı sebebin varlığını kanıtlayacak belgelerdir. Mahkeme, haklı sebebin varlığını ispat için somut delil aramamakla birlikte olması halinde mutlaka dava dosyasına sunulmalıdır.

İsim Değiştirme Dava Ücreti 

İsim değiştirme davasının ücreti, 2023 senesi için İstanbul Barosu tarafından hazırlanan asgari ücret tarifesinde belirtilmiştir. İsim değiştirmenin ücreti asgari ücret tarifesine göre belirlenmiştir. İsim sildirme davası, isim ekletme davası ve değiştirme ücreti aynıdır. Ancak dava ücreti, avukatın iş yoğunluğuna, tecrübesine ve diğer faktörlere göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle isim değiştirme dava ücreti, isim değiştirmek için yapılması gerekenler ile ilgili bilgi almak için  iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. İsim değiştirme davası ne kadara mal olur? diyorsanız 0212 909 53 63 numarasından bizi arayabilirsiniz.

Soyad Değiştirme Davası 2023

İsim değiştirme ve isim sildirme davası kadar soyad değiştirme davası da önemli nüfus davaları arasında yer almaktadır. Kişiler, belirli nedenlerden dolayı soyadlarından memnun olmamakta ve bunu değiştirmek istemektedir. Elbette kanunlarımız gereği soyadı değişikliği gerçekleştirmek de mümkündür. Soyad değiştirme davası ile ilgili bilgi almak için yazımızı okuyabilir ve bize ulaşabilirsiniz.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.