Mal Rejimi Tasfiyesi Dava Dilekçesi

mal rejimi tasfiyesi dava dilekçesi örneği, mal paylaşımı davası dilekçe örneği
mal rejimi tasfiyesi dava dilekçesi örneği, mal paylaşımı davası dilekçe örneği

Boşanmada mal paylaşımı, aile hukuku alanına giren önemli konular arasında yer almaktadır. Eşlerin boşanmasında halinde malların nasıl paylaştırılacağı en çok merak edilen hususlar arasında yer almaktadır. Boşanma halinde mal paylaşımı için öncelikle uygulanacak yasal mal rejiminin tespiti gerekmektedir. Türk Medeni Kanunu’nda 2002 yılında gerçekleştirilen düzenleme ile edinilmiş mallara katılma rejimi hukukumuza girmiştir. Bu düzenleme ile eşler, evlilik birliği süresince edindikleri mallar üzerinde kural olarak yarı yarıya hak sahibidirler. Ancak boşanmada mal paylaşımı, çok detaylı ve teknik bir konudur. Bu nedenle mutlaka boşanma avukatı ile görüşülmeli; detaylı bilgi edinilmelidir. Bu makalemizde mal rejimi tasfiyesi dava dilekçesi örneğini paylaşacağız.

Aşağıda paylaşmış olduğumuz mal paylaşımı dava dilekçesi 2021, tamamen fikir verme amacıyla hazırlanmıştır. Her dava kendine özgüdür. Bu nedenle mutlaka somut olayın özelliklerine, kişinin taleplerine ve ihtiyaçlarına göre dava dilekçesinin hazırlanması şarttır. Dolayısıyla aşağıdaki dava dilekçesinin doğrudan alınıp kullanılmasını tavsiye etmiyor; bu noktada boşanma avukatı ile çalışmanız gerektiğini vurguluyoruz.

Mal Rejimi Tasfiyesi Dava Dilekçesi Örneği 2021

………….AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İhtiyati Tedbir Taleplidir

DAVACI: (Kişinin adı-soyadı ve TC kimlik numarası)

VEKİLİ: Av.Ayşegül Helvacıoğlu (Adres)

DAVALI: (Kişinin adı-soyadı ve TC kimlik numarası)

KONU: Evlilik birliği süresince edinilen malların paylaşımı ile fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ………. Türk Lirası’nın davalıdan tahsili ve ………. davalı adına kayıtlı olan ………. plakalı araca ihtiyati tedbir konulması talepli dava dilekçemizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

  1. Davacı müvekkilimiz ile davalı ……….., ………….. tarihinde evlenmiş bulunmaktadır. Evlilik birliği devam ettiği süre boyunca müvekkilim de ………. olarak çalışmaya devam etmiş ve davalı ile birlikte ……….. ilinin ……….. ilçesinde bir ev satın almışlardır. ……… Aile Mahkemesi’nde ……… esas numarası ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açmamıza müteakip davalı, mezkur evin satışını gerçekleştirmiş ve mal kaçırma gayesiyle bu durumu müvekkilimizden saklamıştır. Kötü niyetli olarak evin satışını gerçekleştiren davalının evin yarı değer olan …… Türk Lirası’nı müvekkilimize ödemesi gerekmektedir.
  2. Evlilik birliği sürecinde aynı zamanda ……….. marka ve ………. plakalı araç satın alınmıştır. Söz konusu araç, evlilik birliği içerisindeyken alındığından dolayı yasal mal rejimi sebebiyle aracın yarı değerinin müvekkilimize ait olacağı ve bu yönde ödeme yapılması gerektiği bariz bir durumdur. Aracın kasko değeri ………… TL olup yarısı olan ………. TL’nin davalı tarafından müvekkilimize ödenmesi gerekmektedir.
  3. Yukarıda belirtmiş olduğumuz üzere davalı, boşanma davasının açılmasına müteakip kötü niyetli olarak hareket etmiş ve mal kaçırma eylemini gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Olası mal kaçırma vakıalarının önüne geçebilmek adına davalı adına kayıtlı ……… plakalı aracın kaydına ihtiyati tedbir konulmasını Sayın Mahkemenizden talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER: TMK, HMK ve ilgili sair mevzuatlar.

DELİLLER: ……. Aile Mahkemesi’nde ……. esas numaralı boşanma davası dosyası, bilirkişi incelemesi, tapu kaydı, araca ait trafik kaydı, tanık beyanı ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle;

  1. Telafisi imkansız zararların meydana gelmesini önlemek adına davalı adına kayıtlı bulunan ……. marka ve …….. plakalı araç üzerine İHTİYATİ TEDBİR konulmasını,
  2. Davamızın kabulü ile fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla mal paylaşımı sonucunda ……. TL’nin davalıdan alınarak müvekkilimize ödenmesine,
  3. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı taraf üzerine bırakılmasına karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz. (Tarih)

 

Davacı Vekili

Av.Ayşegül Helvacıoğlu

Boşanmada mal kaçırma, mal rejimi tasfiyesi dava dilekçesi 2021, süreli nafaka ve diğer aile hukuku konuları hakkında detaylı bilgi için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.