Nişanın Bozulması Sebebiyle Tazminat Davası

nişanın bozulması sebebiyle tazminat davası
nişanın bozulması sebebiyle tazminat davası

Nişanın bozulması sebebiyle tazminat davası, aile hukukunu ilgilendiren konular arasında yer almaktadır. Nişanın bozulması sebebiyle tazminat davası ve şartlarını ele almadan önce hukukumuzda ‘nişan’ kavramının ne anlama geldiğini açıklamamız faydalı olacaktır.

Nişan, evlenme vaadiyle olur. Nişanlanma, gelecekte birbirleriyle evlenmek isteyen ayrı cinsten iki kişinin bu konudaki niyetlerini aralarında dile getirmeleri ve birbirlerine karşı açıklamaları durumudur. Evlenme vaadiyle beraber nişan ilişkisi kurulmuş olacaktır.

Nişanın sona ermesi halinde, sona ermenin hukuki mahiyetine göre tazminat ve nişan hediyelerinin iadesi mümkün olacaktır. Nişanın bozulması nedeniyle tazminat davası açılması için aile hukuku alanında faaliyet gösteren avukata mutlaka danışılmalı ve hukuki destek alınmalıdır.

Nişanın Bozulmasının Hukuki Sonuçları Nelerdir?

Nişan,  kişiye sıkı sıkıya bağlı olan haklardandır. Nişan bozma tek taraflı irade beyanıyla gerçekleşir. Nişan bozma hakkında feragat edilmesi mümkün değildir. Nişanın bozulmasının ise birtakım hukuki sonuçları vardır. Bunlar;

 • Nişan hediyelerinin iadesi
 • Maddi tazminat davası
 • Manevi tazminat davasıdır.

Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat Davası

Nişanın bozulması sebebiyle tazminat davası açılması mümkündür. Nişanın bozulması durumunda, nişanı bozan tarafa karşı maddi tazminat davası açılabilir. Nişanın bozulması nedeniyle maddi tazminat talebinde bulunulabileceği TMK m.120’de düzenlenmiştir. Nişan bozma sebebiyle maddi tazminat talep edilebilmesi için aranan koşullar şunlardır:

 • Nişanlılardan birisi haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozmuş olmalı veya
 • Taraflardan birine yüklenebilen bir sebep nedeniyle nişan bozulmuş olmalıdır. Yani nişan, nişanlının kusuru nedeniyle kusursuz tarafça bozulmuş olmalıdır.

Nişan bozmayı haklı kılan nedenlerin neler olduğu kanun koyucu tarafından ayrıca belirtilmemiştir. Ancak uygulamada kabul gören ve nişan bozmayı haklı kılan sebeplerden bazıları şunlardır:

 • Nişanlının içkiye düşkünlüğe,
 • Nişanlı  kişinin hakaret etmesi veya dövmesi,
 • Nişanlı kişinin yüz kızartıcı suç işlemesi,
 • Nişanlanan kişinin eski evliliğini veya çocuğunu gizlemesi.

Bu sebepler somut olayın özelliklerine göre farklılık gösterebilecektir.

Nişanın bozulması nedeniyle maddi tazminat davası açıldığı takdirde evlenme amacıyla yapılan masraflar ve katlanılan diğer maddi fedakarlıkların tazmini talep edilebilecektir. Nişanın bozulması nedeniyle maddi tazminat davası, nişanlılığın sona ermesinden itibaren 1 yıl içerisinde açılmalıdır. 1 yıllık süre, hak düşürücü niteliktedir. Dolayısıyla 1 yıl içinde dava açılmaz ise daha sonra bir hak talep etmek mümkün olmayacaktır.

Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat Davası

Nişanın bozulması nedeniyle tazminat davası, manevi tazminat talebi içerecek şekilde açılabilir. Uygulamada genellikle maddi ve manevi tazminat talepli dava açıldığı görülmektedir. Nişanın bozulması nedeniyle manevi tazminat davası açılabileceği TMK m.121’de düzenlenmiştir. Nişanın bozulmasından kaynaklanan manevi tazminat davasının şartları ise şunlardır:

 • Geçerli bir nişanlılık olmalıdır.
 • Nişan bozulmuş olmalıdır.
 • Kişilik hakları saldırıya uğramalıdır.
 • Saldırı hukuka aykırı olmalıdır.
 • Davalının kusurlu olması gerekmektedir.

Örneğin; nişanlıya cinsel şiddet uygulanması, nişanlının bırakıp kaçılması, sırların açığa vurulması, kadın ile cinsel ilişki kurup nişanın bozulması durumlarında manevi tazminat talep edilmesi mümkündür.

Nişanın bozulması nedeniyle manevi tazminat davası açabilmek için nişanın sona ermesinden itibaren 1 yıllık süreye uyulması gerekmektedir. Hak düşürücü süre içerisinde dava açılmaz ise sonradan dava açma hakkı olmayacaktır.

Nişanın Bozulması Sebebiyle Tazminat Davası Kimler Tarafından Açılabilir?

Nişan bozulması nedeniyle tazminat davasını kimlerin açabileceğine dair ikili bir ayrım yapmamız gerekmektedir. Nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi tazminat davası ancak nişanlılardan birisi açabilecektir. Ayrıca TMK m.120/2 gereğince tazminat istemeye hakkı olan tarafın anne ve babası veya onlar gibi davranan kişiler de aynı koşullar altında yaptıkları harcamalar sebebiyle tazminat talebinde bulunabilecektir. “Onlar gibi davranan kişiler”den kasıt ise teyze, hala, amca gibi aile ile yakın ilişki içinde olan kişilerdir.

Nişanın bozulması nedeniyle manevi tazminat davası ise kanunda aranan şartlara haiz nişanlı tarafından açılabilecektir. Nişanlının anne ve babasının veya onlar gibi davranan kişilerin manevi tazminat açma hakları mevcut değildir.

Nişanın bozulması nedeniyle tazminat davası açmak isteyen kişilerin muhakkak aile ve boşanma avukatından hukuki destek almalıdır. Böylece dava süreci bir uzman tarafından yürütülecek ve en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.

Nişanın Bozulması Nedeniyle Hediyelerin İadesi Mümkün Müdür?

Nişanın bozulmasının hukuki sonuçlarından birisi de nişan hediyelerinin iadesidir. Hediyelerin geri verilmesine dair hükümler TMK m.122’de yer almaktadır. İlgili madde hükmüne göre; nişanın evlenme dışında bir sebeple sona ermesi halinde nişanlıların birbirlerine veya anne ve babanın ya da onlar gibi davrananların diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışında yer alan hediyelerin iadesi verenler tarafından istenebilir.

Alışılmışın dışındaki hediyeler belirlenirken dönemin şartları, gelenek ve görenekler değerlendirilecektir. Aynı zamanda tarafların ekonomik durumları da bu noktada önem taşıyacaktır. Ekonomik değeri olmayan hediyelerin iadesi istenemeyecektir. Ancak takı, taşınır ve taşınmazların iadesini istemek mümkündür.

Nişanın bozulması nedeniyle hediyelerin iadesini istemek için açılacak olan davada da zamanaşımı süresi 1 yıldır. Bu süre nişanlılığın sona ermesinden itibaren başlayacaktır. Hak düşürücü süre içinde dava açılmaz ise hediyelerin iadesi mümkün olmayacaktır.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.