Yabancılar Hukuku

vatandaşlık ve yabancılar hukuku
vatandaşlık ve yabancılar hukuku

Yabancılar Hukuku

Yabancılar hukuku, kişilerin yabancı uyruklu olmaları dolayısıyla sahip oldukları hakları, yükümlülükleri ve kısıtlamaları içeren hukuk dalına verilen isimdir. Globalleşme ile birlikte ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin çoğalması, göçlerin yaşanması, iki farklı ülke vatandaşının evlenmesi gibi durumlar yabancılar hukukunu daha önemli hale getirmiştir.

Aslında yabancılar hukukunun çalışma alanı çok geniştir. Yabancılar hukuku, gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır. Bu hukuk dalının kaynakları ise temel olarak; kanunlar, uluslararası anlaşmalar ve yönetmeliklerdir. Özellikle uluslararası anlaşmalar, milletlerarası ilişkilerin düzenlenmesinde büyük öneme sahiptir.

Yabancı uyruklu kişilere oturma izni ve çalışma izni alınması, sınırdışı etme kararına karşı yargı yoluna başvurulması, tanıma tenfiz davası, yabancının Türk vatandaşlığına başvurması gibi konular doğrudan yabancılar hukukunu ilgilendirmektedir. Yabancılar hukuku alanında işlem gerçekleştirmeden veya dava açmadan önce mutlaka yabancılar avukatına danışılması gerekmektedir. Aksi halde telafisi mümkün olmayan hatalar yapılacaktır.

Tanıma-Tenfiz Davası

Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de uygulanabilir olması doğrudan mümkün değildir. Yabancı mahkeme kararının Türkiye’de geçerli olabilmesi için tanıma tenfiz davası açılması gerekmektedir. Tanıma tenfiz davası, özellikle boşanma davasında karşımıza çıkmaktadır. Örneğin; Almanya’da yaşayan bir Türk vatandaşı boşanmış olmasına rağmen Türkiye’de halen evli görünecektir. Yeni bir evlilik yapmak istediğinde bu durum karşısına bir engel olarak çıkacaktır. Dolayısıyla boşanma kararının Türk makamları tarafından geçerli kabul edilmesi için tanıma tenfiz davası açılması gerekmektedir. Yapılan yeni düzenleme ile dava açmadan boşanma kararının tanınması ayrıca mümkün hale gelmiştir.

Tanıma tenfiz davasının hukuki dayanağını 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun oluşturmaktadır. Tanıma tenfiz davası açılmadığı takdirde gerek yeniden evlenme gerekse miras gibi konularda sorunların yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak ve hukuki süreci başlatmak için mutlaka tanıma tenfiz davası avukatına danışılmalıdır.

Yabancıların Sınır Dışı Edilmesi ve Yabancılar Hukuku

Yabancıların deport edilmesi, 6458 sayılı Kanun çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. İlgili kanunda yabancıların hangi gerekçelerle ülkemizden sınırdışı edileceği belirtilmiştir. Ancak şüphesiz ki sınırdışı etme kararına karşı yargı yoluna başvurmak mümkündür. Deport kararının iptalini isteyen yabancı, kanunda öngörülen süre içinde İdare Mahkemesinde dava açabilir ve deportun kaldırılması talep edebilir.

 Yabancı hakkında deport kararı verildiği hallerde sıklıkla idari gözetim kararı da verilmektedir. İdari gözetim kararına itiraz ederek bunun sonlandırılması mümkündür. Ancak tüm bu işlemlerin hiç zaman kaybedilmeden ve usulüne uygun bir şekilde yapılması gerekmektedir. Aksi halde deport kararının iptali ve idari gözetimin kaldırılması mümkün olmayacaktır. Bu konuda avukat desteği almak en doğru tercih olacaktır.

Yabancı Oturma ve Çalışma İzni Alma

Yabancılara oturma izni ve çalışma izni alınması yabancılar hukukunu ilgilendiren bir diğer konudur. Oturma izni türleri farklı olmakla beraber hangisine başvurulması gerektiği ayrı bir sorudur. Aynı durum çalışma izni açısından da geçerlidir. Bu konuda hukuki danışmanlık almaksızın başvuru yapmaya çalışmak, sürecin uzamasına ve hatta başvurunun reddedilmesine neden olabilecektir.

 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında yabancıların Türk vatandaşlığı başvuruları yabancılar hukukunu ilgilendirmektedir. Türk vatandaşlığının hangi hallerde kazanılacağı, başvurunun nasıl yapılması gerektiği, başvuruları alan yetkili makamın neresi olduğu gibi sorular, yabancılar hukuku avukatını ilgilendiren konulardır.

Yabancılar hukuku alanında hukuki destek almak, olası hataların önlenmesi, zaman kaybının yaşanmaması ve maddi zararların oluşmaması açısından büyük önem taşır. Yabancılık unsuru içeren her türlü hukuki konuyla ilgili mutlaka avukat desteği alınmalıdır.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.