Savcılık Şikayet Dilekçesi Nasıl Yazılır?

savcılık şikayet dilekçesi,suç duyurusu dilekçe örneği
savcılık şikayet dilekçesi,suç duyurusu dilekçe örneği

Savcılık şikayet dilekçesi, diğer adıyla  savcılığa suç duyurusu dilekçesi, işlenmiş bir suçun savcılık tarafından öğrenilmesini sağlamak amacıyla yazılır. Savcılık şikayet dilekçesi, savcıya ulaşmasıyla birlikte soruşturma süreci başlatılmış olacaktır.

Suç duyurusu dilekçesi  dendiği zaman kişiler, dilekçenin verilmesi ile ceza davası açıldığını düşünmektedirler. Ancak esasında durum böyle değildir. Savcılığa suç duyurusu yapıldıktan sonra ne olur? Savcılık şikayet dilekçesi ile soruşturma aşaması başlayacak olup savcı tarafından hazırlanacak iddianamenin hakim tarafından kabulü ile ceza davası açılacaktır.

Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen şikayete tabi suçların soruşturulması için savcılık şikayet dilekçesi verilmesi gerekmektedir. Şikayete tabi bir suçtan zarar gören kişi fail ve fiili öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içinde suç duyurusu veya savcılık şikayet dilekçesi vermelidir. Diğer suçlar bakımından ise savcılık suç duyurusu dilekçesi soruşturma başlatabileceği gibi yetkili makamların re’sen harekete geçmesi mümkündür. Örneğin; kasten adam öldürme suçunun işlendiğini varsayalım. Bu durumda savcılığa şikayette bulunulması zorunlu değildir. İlgili makamlar, suçun işlendiğini öğrendiği zaman re’sen soruşturma başlatacaktır.

Savcılığa Şikayet Nasıl Yapılır? (Savcılığa Suç Duyurusu)

Savcılık şikayet dilekçesinin mutlaka avukat tarafından yazılması gerekmektedir. Hukuki danışmanlık alınmaksızın suç duyurusu dilekçesi yazılması, pek çok hataya ve beraberinde kayıplara sebebiyet verebilecektir. Özellikle suç teşkil eden olayların kanun hükümleriyle bağdaştırılması, net ve yalın bir dil kullanılması, delillerin sunulması, suç duyurusu dilekçesinde büyük önem arz eder. Herhangi bir hak kaybı yaşanmaması adına savcılık suç duyurusu dilekçesi mutlaka avukat tarafından hazırlanmalıdır. Savcılık suç duyurusunun takibi de profesyonel hukuki destek ile gerçekleştirilmelidir.

Savcılığa Şikayet Dilekçesi Ne Zaman Sonuçlanır?

Savcılığa yapılan suç duyurusunun ne zaman sonuçlanacağını etkileyen pek çok faktör vardır. Hangi şehirde başvuru yapıldığı, savcılığın iş yükünden dolayı önem taşır. Aynı zamanda suçun niteliği de bu süreci etkileyecektir. Örneğin; bir hakaret suçunun soruşturma süreci ile cinsel istismar suçunun soruşturma süreci birbirinden farklı olacaktır. Gerek toplanacak deliller gerekse ifadesi alınacak kişiler gibi birçok hususta farklı bir süreç izlenecektir. Bu sebeple nitelik itibariyle birbirinden farklı iki suçun soruşturma süreci de farklı olacaktır.

Savcılığa şikayet yapıldıktan sonra sürecin takibi sağlanması çok önemlidir. Böylece gelişmelerden haberdar olmak mümkün hale gelecek ve şikayetin ne zaman neticeleneceğine dair fikir sahibi olunacaktır. Aynı zamanda dosya içindeki evraklardan, delillerde, tanık veya şüpheli, müşteki beyanlarından da haberdar olmak mümkün olacaktır. Bu konuda ise mutlaka avukat ile temsil sağlanmalıdır.

Savcılığa Suç Duyurusu Ücreti 2020

Savcılığa şikayet dilekçesi ücretli midir? sorusu tarafımıza sıkça yöneltilmektedir. Cumhuriyet Savcılığına verilecek şikayet dilekçesinin mutlaka avukat tarafından hazırlanması gerektiğini belirtmiştik. Bu durumda avukata ödenecek olan bir ücret muhakkak ki olacaktır. Hukuki destek alınmaması halinde ise olası hak kayıplarının telafisi mümkün olmayacaktır. Tavsiyemiz, savcılık suç duyurusu takibinin, soruşturma sürecinin de avukat tarafından sağlanmasıdır. Ancak eğer sadece savcılık şikayet dilekçesi yazılacaksa ücretlendirme farklı olacaktır. Savcılığa suç duyurusu ücreti 2020 yılı için İstanbul Barosu Asgari Ücret Tarifesi’ne göre belirlenmiştir. Kişi, eğer hukuki destek almak istemiyorsa bu durumda savcılığa yapacağı başvuru ücretsizdir. Savcılığa suç duyurusu ücreti 2020 ile ilgili detaylı bilgi için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

Savcılık Şikayet Dilekçesi Örneği 2020

İnternet ortamında bulunan savcılık şikayet dilekçesi örneklerinin (savcılık suç duyurusu örneği) kullanılmasını tavsiye etmediğimizi öncelikle belirtmek isteriz. Her suç duyurusu dilekçesi, kendine özgü olup somut olaya göre özel olarak hazırlanmalıdır. Aksi halde yapılacak hatalar sebebiyle aynı suçtan dolayı bir daha şikayette bulunmak mümkün olmayacaktır. Şüphesiz ki bu durumda hak kaybı yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Savcılık suç duyurusu dilekçesinin nasıl olacağı genel hatlarıyla aşağıdaki şekilde gösterebiliriz:

 

……………..CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ     :…………………. (TC Kimlik No)

VEKİLİ          :……………………

ŞÜPHELİ      :……………….

ADRESİ         :……………….. (Biliniyorsa)

SUÇ              :………………..

SUÇ TARİHİ:……………

AÇIKLAMALAR:

1)

2)

HUKUKİ DELİLLER    :.……….

HUKUKİ NEDENLER  :……….

SONUÇ VE TALEP    : (Bu bölümde, suçun özelliklerine göre talepler ve kamu davası açılması talebi belirtilecektir.)

Savcılığa Suç Duyurusu İçin Avukat Tutmak Zorunda Mıyım?

Savcılığa suç duyurusunda bulunmak için avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak savcılık şikayet dilekçesinin avukat tarafından hazırlanması en doğru tercih olacaktır. Savcılık şikayet dilekçesi örneği yukarıda mevcuttur. Fakat savcılığa suç duyurusu için hazırlanacak dilekçenin, avukat tarafından hazırlanması, olası zararların ve hak kayıplarının önüne geçilmesini sağlayacaktır. Savcılık şikayet dilekçesinin eksik ve yanlış hazırlanması sonucunda savcının takipsizlik kararı vermesi söz konusu olabilir. Bu durumda işlenen suçtan dolayı bir daha şikayette bulunmak mümkün olmayacaktır.

Savcılık şikayet dilekçesi, suç duyurusunun gerçekleştirilmesinin en önemli adımıdır. Dilekçede yapılacak hatalar veya unutulacak hususlar, delillerin eksik sunulması, istenilen sonucun alınmasına engel olacaktır. Savcılık şikayet dilekçesi örneği, size fikir vermekle beraber detaylı bilgi almak için mutlaka avukat ile görüşme sağlanmalıdır. Savcılık suç duyurusu takibinin sağlanmasında da avukat desteği alınmasının hayati önem taşıdığını vurgulamamız gerekmektedir.Savcılığa suç duyurusu ücreti 2020 ve süreç hakkında bilgi almak için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.