Sözleşme Avukatı

sözleşme avukatı,istanbul sözleşme avukatı, en iyi sözleşme avukatı
sözleşme avukatı,istanbul sözleşme avukatı, en iyi sözleşme avukatı

Sözleşme avukatı, adından da anlaşılacağı üzere sözleşmeler hukuku alanında profesyonel olarak faaliyet gösteren avukattır. Sözleşmeler hukuku ise çok kapsamlı ve detaylı bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bakımdan aslında sözleşme avukatının çalışma alanının çok geniş olduğunu söylememiz doğru bir tespit olacaktır.

Sözleşmeler hukuku dendiği zaman ilk başta akla gelen bazı sözleşmeler vardır.Örneğin; kira sözleşmesi, satış sözleşmesi, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi bunlardan bazılarıdır. Sözleşmeler hukukuna dair hükümler Türk Borçlar Kanunu’nda yer almaktadır.Ancak bu alanda yalnızca TBK hükümlerinin uygulanacağını söylememiz doğru değildir.  Sözleşmenin türüne göre farklı mevzuatlara, Türk Ticaret Kanunu, Türk Medeni Kanunu gibi, başvurulması söz konusu olabilir.

Sözleşme avukatının çalışma alanını oluşturan hukuk dalına dair en temel hükümler Anayasa’da mevcuttur. Anayasamızın 48.maddesine göre; “Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir.” denerek sözleşme özgürlüğü hakkı güvence altına alınmıştır. Türk hukuk sisteminde ise “sözleşme serbestisi” ilkesi benimsenmiştir.  Elbette sözleşme serbestisi ilkesi sınırsız değildir. Şöyle ki; sözleşme yapma özgürlüğünün birtakım sınırları mevcuttur. TBK m.27’de bu sınırlar açıkça şu şekilde belirtilmiştir: “Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkansız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür.

Bu makalemizde sözleşmeler hukuku hakkında kısaca bilgi verdikten sonra sözleşmeler hukuku avukatı hakkında detaylı bilgi vermeye başlayabiliriz.

Sözleşme Avukatı Kimdir ve Ne İş Yapar?

Sözleşme avukatı, genel hatlarıyla sözleşmelerin hazırlanması,uygulanması, düzenlenmesi, revize edilmesi ve sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözülmesi alanında faaliyet gösterir. Sözleşmeler hukuku avukatı, kendisine gelen kişileri, talepleri ve beklentileri doğrultusunda en iyi şekilde yönlendirebilecek olan kimsedir. Yani eğer bir kişi franchising sözleşmesi hazırlamak istiyorsa, sözleşme avukatı, kişinin talepleri ve kanun hükümleri doğrultusunda sözleşme hazırlayacaktır.

Sözleşme avukatları, sahip oldukları deneyim ve bilgi birikimi sayesinde sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde etkili rol almaktadır. İhtilafların çözümünde ise gerek yargı mercine başvurmadan evvel gerekse başvuru esnasında sözleşme avukatı, müvekkilinin hak ve menfaatlerini en iyi şekilde koruyacak olan kişidir.

Şüphesiz ki türü ne olursa olsun sözleşmelerin hazırlanması bilgi, deneyim ve ikna kabiliyetini gerektirmektedir. İşte bu noktada sözleşme avukatları devreye girecektir.Gerek kişilere gerekse kurum ve şirketlere en güvenilir hizmeti sözleşme avukatı verecektir. Yalnızca sözleşmelerin hazırlanması aşamasında değil; kontrol edilmesi veya yenilenmesi aşamalarında da sözleşmeler hukuku avukatı ile görüşülmelidir. Böylece sözleşmedeki hukuka aykırılıklar giderilebilir, aleyhe olan hükümler yeniden gözden geçirilebilir ve gerekli tedbirler alınabilir. Özellikle cezai şart içeren sözleşmeler, taraflar açısından ayrıca risk arz etmektedir. İşte bu cezai şartın hangi durumlarda geçerli olacağı ve nasıl uygulama alanı bulacağı ancak sözleşme avukatına başvurularak detaylıca değerlendirilebilir.

İstanbul sözleşme avukatı bakımından diğer şehirlere oranla daha şanslıdır diyebiliriz. Çünkü İstanbul sözleşme avukatı sayısı, diğer illere göre daha fazladır. Ancak önemli olan, işini layıkıyla yapan en iyi sözleşme avukatı ile çalışmaktır. Bu anlamda gerekli araştırmalar yapılmalı ve mutlaka sözleşmeler hukuku avukatından hukuki destek alınmalıdır.

Sözleşmeler Hukuku Avukatı Hangi Hizmetleri Verir?

Sözleşmeler hukuku avukatı yukarıda belirttiğimiz üzere geniş bir çalışma alanına sahiptir. Dolayısıyla vereceği hukuki hizmetlerin kapsamı da geniş ve detaylıdır. En iyi sözleşme avukatı olan kişinin vereceği hizmetleri sırasıyla belirtmemiz gerekmektedir. Bu hizmetleri şunlardır:

 • Sözleşmeler hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmeti vermek,
 • Sözleşmelerin hazırlanması,
 • Sözleşmelerin değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi,
 • Sözleşmelerin yeniden düzenlenmesi,
 • Sözleşmelerde yer alan şartların uygulanması için gerekli hukuki işlemleri gerçekleştirmek,
 • Sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümü için müzakerelere katılmak ve yargı yollarına başvurmak bu alanda çalışan avukatın vermiş olduğu başlıca hizmetlerdir.

Sözleşme avukatının çalışma alanını oluşturan sözleşme türlerinden bazıları ise şunlardır:

 • Satış sözleşmesi,
 • Kira sözleşmesi,
 • Sulh sözleşmesi,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,
 • Hizmet sözleşmesi,
 • Eser sözleşmesi,
 • Franchising sözleşmesi,
 • Vekalet sözleşmesi,
 • Bağışlama sözleşmesi,
 • Miras sözleşmeleri.

Elbette en iyi sözleşme avukatı İstanbul denince bu çalışma alanına daha birçok sözleşme türü eklememiz mümkündür. Farkında olmasak da hayatımızın bir parçası olan sözleşmeler hakkında detaylı bilgi almak için mutlaka hukuki destek alınmalıdır. Aksi halde ileride oluşabilecek problemlerin çözümü zor olabileceği gibi hak ve menfaat  kayıplarının yaşanması da söz konusu olabilir.

Sözleşme Avukatı ve Hukuki Danışmanlık Almanın Önemi

Sözleşme avukatı, aslında burada belirttiğimizden çok daha önemli bir pozisyona sahiptir. Çünkü sözleşmeler, farkına varmasak da hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Ufak bir satın alma işlemi ile bile birlikte aslında satıcı ile bir sözleşme akdetmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla İstanbul sözleşme avukatı, her zaman hukuki desteğine ihtiyacımız olacak olan kişidir. Örneğin; kiracının tahliyesinin sağlanması, kira hukukunu yani esasen sözleşmeler hukukunu ilgilendirmektedir. Bir vasiyetnamenin hazırlanması da aynı şekilde söz konusu hukuk dalını ilgilendirmektedir. Aslında bunlar, herkesin bildiğini sandığı ama uygulamada en sık problem yaratan konulardır. İşte bu noktada sözleşmeler hukuku avukatı devreye girecektir.

Sözleşmeler hukuku avukatı ile görüşme sağlamak ve hukuki danışmanlık almak, yalnızca hukuki ihtilaf gerçekleştiğinde yapılması gereken bir iş değildir. Aksine; hukuki problemler doğmadan evvel görüşme sağlanması en doğrusudur. Böylece gerekli tedbirler alınacak, yanlışlar düzeltilecek, olası sorun karşısında izlenecek hukuki yol belirlenecektir. Özellikle sözleşmeler hukukunda bu hususlar ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü kişiler çoğu kez “Sözleşmede bu madde varmış, ben görmedim. Ne yapacağız şimdi?” sorusuyla avukatların kapısını çalmaktadır. Oysaki sözleşme imzalanmadan evvel hukuki danışmanlık alınsa hiç bu tür sıkıntılarla karşılaşılmayacaktır.

En iyi sözleşme avukatı ile çalışılması elbette ki çok doğru bir tercih olacaktır. İstanbul sözleşme avukatı açısından zengin olup mevcut soru veya sorunlarınızla ilgili avukata danışmanız en doğrusu olacaktır. İşin uzmanından destek almak, hem kişiler hem de kurum ve şirketler açısından büyük önem taşımaktadır. Sözleşmeler hukuku alanında kaliteli, nitelikli ve güvenilir hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.