Türk Vatandaşlığının Kazanılması

türk vatandaşlığının kazanılması
türk vatandaşlığının kazanılması

Türk vatandaşlığının kazanılması ve şartları, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda belirtilmiştir. Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki, Türk vatandaşlığının kazanılması için birden fazla yol mevcuttur. Yabancının içinde bulunduğu duruma ve sahip olduğu koşullar değerlendirilerek, Türk vatandaşı olma başvurusu gerçekleştirilmektedir. Aksi halde başvurunun reddi ile karşılaşılacaktır.

Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır?

Türk vatandaşlığının kazanılması hallerini temel olarak şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Doğumla Türk vatandaşı olma,
  • Sonradan Türk vatandaşı olma.

Doğumla Türk vatandaşlığı, soybağı veya doğumyeri esasına göre kendiliğinden kazanılmaktadır. Türk vatandaşlığının doğum ile kazanılması, doğum anından itibaren hüküm ifade edecektir.

Soybağı ile Türk vatandaşlığı ise, Türkiye içinde ya da dışında Türk vatandaşı olan anne veya babadan evlilik birliği içinde doğma suretiyle kazanılmaktadır. Evlilik birliği dışında doğsa dahi, Türk vatandaşı anne ile yabancı babadan olan çocuk, Türk vatandaşlığını kazanmış olacaktır.

Türk vatandaşlığının sonradan kazanılması durumları ise; evlenme yoluyla Türk vatandaşı olma, yetkili makam kararı ile Türk vatandaşı olma, evlat edinilme, seçme hakkını kullanma ve istisnai durum ile Türk vatandaşı olmadır.

Türk vatandaşlığının kazanılması için vatandaşlık başvurusunun yapılmasında ve öncesinde hukuki danışmanlık alınması gerekmektedir. Böylece vatandaşlık başvuru süreci hızlı işleyecek hem de olası aksaklıkların önüne geçilecektir.

İstisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılması da mümkündür. Şöyle ki Türkiye’de gayrimenkul satın alan yabancıların vatandaşlık kazanmasını sağlayan bir düzenleme mevcuttur. Hatta Türk Vatandaşlık Kanunu 2018‘de değiştirilmiş; taşınmazın değerinin 1 milyon dolar değil; 250 bin dolar olması yeterli görülmüştür. Türk vatandaşlığının taşınmaz satın alarak kazanılması ile bilgi almak için Türkiye’de ev alan yabancılara vatandaşlık adlı makalemizi okuyabilirsiniz. Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır? sorusunun cevabı için daha detaylı bilgi almak istiyorsanız vatandaşlık avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Gündemi en çok meşgul eden konulardan birisi de Suriyelilerin vatandaşlık almasıdır. Suriyelilerin Türk vatandaşlığını kazanma koşulları ise ayrıca incelememiz gereken bir konudur. Detaylı bilgi almak için Suriyelilerin Türk vatandaşı olma şartları başlıklı makalemizi okuyabilirsiniz. Bunun için kırmızı linke tıklamanız yeterlidir.

Türk Vatandaşı Olma Şartları 2023 ve Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Türk vatandaşı olma şartları 2023, yabancının içinde bulunduğu koşullara göre değişecektir. Örneğin, evlat edinilme ile Türk vatandaşlığı kazanan kişi ile evlilik yoluyla Türk vatandaşlığını kazanan kişinin durumu aynı değildir. Biz burada genel hükümlere göre Türk vatandaşlığının kazanılmasının koşullarını açıklayacağız. Daha detaylı bilgi almak için yabancılar hukuku avukatına danışılması gerekmektedir.

Genel hükümlere göre Türk vatandaşlığının kazanılması şartlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • TC Vatandaşlık başvurusunda bulunmak isteyen yabancı kendi milli kanununa göre, vatansız ise Türk Medeni Kanunu’na göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmalıdır.
  • Yabancı, başvuru tarihinden geriye doğru 5 yıl kesintisiz Türkiye’de ikamet etmiş olmalıdır.
  • Yabancı, yeteri kadar Türkçe konuşabilmelidir.
  • Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı, iyi ahlak sahibi olmalıdır.
  • Yabancının genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı olmamalıdır.
  • Vatandaşlık başvurusunda bulunan, Türkiye’de kendisinin ve varsa bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sağlayacak gelire ve mesleğe sahip olmalıdır.
  • Yabancı uyruklu kişi, Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışlarıyla teyit ediyor olmalıdır.
  • Milli güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil edecek bir halin bulunmaması da Türk vatandaşlığı başvurusunda aranan şartlardandır.

Türk vatandaşlığının kaybedilmesi konusunu ise ayrı bir başlık altında ele almış bulunmaktayız. Kırmızı yazıya tıklayarak hangi hallerde vatandaşlığın kaybedileceğine dair bilgi alabilirsiniz.

Türk Vatandaşı Olma Başvurusu Nereye Yapılır?

Türk vatandaşı olmak için nereye başvurulur?” sorusunun cevabı; İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’dür. Vatandaşlık başvurusu için aranan evraklarla beraber ilgili makama başvuruda bulunulması gerekmektedir. Vatandaşlık başvurusunun bizzat yapılması gerekmektedir.

Türk Vatandaşlığı Başvurusu Öncesi Süreç

TC vatandaşlık başvurusunda bulunmadan evvel, ilgili birime giderek mevcut durumun vatandaşlık başvurusuna elverişli olup olmadığı öğrenilmelidir. Örneğin; 5 yıl kesintisiz ikamet şartı arandığı durumda bu şartın yerine getirip getirilmediği, başvuru öncesinde kontrol edilebilir. Ancak söz konusu işlem için birtakım evrakların verilmesi ve özel bir formun doldurulması gerekmektedir. Bu noktada vatandaşlık avukatı ile işlem yapmak, sürecin hızlı ve doğru işlemesini sağlayacaktır.

Vatandaşlık Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Türk vatandaşlığının kazanılması için yapılacak başvuruda gerekli belgelerin hazırlanması sürecin hızlı ilerlemesi açısından önem taşır. Vatandaşlık başvurusu için gerekli belgeler, hangi şartlar altında vatandaşlığa başvurulduğuna göre değişiklik gösterir. Örneğin; evlilik yoluyla Türk vatandaşı olmak isteyen bir kişinin hazırlaması gereken belgelerle genel hükümlere göre vatandaşlık kazanmak isteyen kişinin hazırlayacağı belgeler birbirinden farklıdır.

Hangi yolla Türk vatandaşlığının kazanılması istenirse istensin, öncelikle başvuru formu doldurulması gerekecektir. Başvuru formunun türü de başvurunun türüne göre değişmektedir. Söz konusu başvuru formlarına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün web sitesinden erişmek mümkündür.

Türk Vatandaşlığının Kazanılması Ne Kadar Sürer 2023?

Türk vatandaşlığının kazanılması ne kadar sürer? Türk vatandaşlığı başvurusunun ne kadar sürede sonuçlanacağını etkileyen pek çok faktör vardır. Bunlardan ilki; başvurunun hangi şehirde yapıldığıdır. Şüphesiz ki büyük şehirlerde yapılan başvurular daha uzun sürede sonuç vermektedir. İş yükü az olan şehirlerdeki başvurular ise kısa denebilecek bir sürede sonuçlanmaktadır. İkincisi; başvuru sebebidir. Yani evlilik veya evlat edinme sebebiyle mi yoksa istisnai nedenlerle mi başvuru yapıldığı, vatandaşlık başvurusu sürecini etkileyecektir. Üçüncüsü ise; başvurunun avukat aracılığıyla veya bizzat gerçekleştirilmesidir. Avukat olmaksızın başvuru gerçekleştiği takdirde bu süre ortalama 1 yıl olacaktır. Bu noktada tavsiyemiz, avukat ile temsilin sağlanmasıdır. Detaylı bilgi için vatandaşlık başvurusu sonuçlanma süresi adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

 Yabancılar hukuku alanında faaliyet gösteren avukat, Türk vatandaşlığının kazanılması prosedürlerine hakim olduğundan dolayı sürecin hızlı ilerlemesini sağlayacaktır. Ayrıca ortaya çıkabilecek problemleri öngören avukat, bu durumların başvurunun neticelenmesini geciktirmemesi adına önlemler alacaktır.  Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır? hakkında detaylı bilgi almak ve zaman kaybetmeden süreci başlatmak için vatandaşlık avukatına danışılmalıdır.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.