Türkiye’ye Giriş Yasağının Kaldırılması

Türkiye'ye giriş yasağının kaldırılması, giriş yasağı süresi, kodları
Türkiye'ye giriş yasağının kaldırılması, giriş yasağı süresi, kodları

Türkiye’ye giriş yasağının kaldırılması, hakkında deport kararı (sınır dışı etme) verilen yabancıları ilgilendiren en önemli konudur. Giriş yasağının kaldırılması, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu hükümleri uyarınca mümkündür. Ancak Türkiye’ye giriş yasağının kaldırılması konusunda sınır dışı edilme sebebi önem taşımaktadır.

Türkiye’ye giriş yasağının kaldırılması ile ilgili bilgi vermeden önce belirtmemiz gereken bazı hususlar vardır. Türkiye’ye giriş yasağı kararı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü veya valilikler tarafından alınmaktadır. Hakkında deport kararı verilen yabancı, deport cezasına itiraz etmez ise sınır dışı edilecektir. Deport kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde yargı yoluna başvurmak mümkündür. Yargı yoluna başvurulmamış ise yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilecek ve belirli bir süre hakkında Türkiye’ye giriş yasağı uygulanacaktır.

Türkiye’ye Giriş Yasağının Kaldırılması 

Deport edilmiş ve hakkında Türkiye’ye giriş yasağı kararı verilmiş olan yabancı, sürenin dolmasını beklemeden Türkiye’ye yasal yollardan giriş yapabilir. Yani Türkiye’ye giriş yasağının kaldırılması için yabancı, deport kararına karşı yargı yoluna başvurmamış olsa da Türkiye’ye giriş yapabilir. Türkiye’ye giriş yasağının kaldırılmasında izlenecek olan alternatif yöntem, özel meşruhatlı vize alınmasıdır. Özel meşruhatlı vize ile yabancı uyruklu kişi yaşadığı ülkedeki Türk Konsolosluğu’na başvurarak Türkiye’ye geliş amacına uygun vize alabilecektir. Örneğin; oturma izni süresi dolan bir kişi Türkiye’den çıkarken para cezasını ödememişse hakkında Türkiye’ye giriş yasağı uygulanacaktır. Bu durumda yabancı uyruklu kişi, meşruhatlı vize alarak giriş yasağını kaldırabilecektir.

Türkiye’ye giriş yasağının kaldırılması, hukuki bilgi ve tecrübeyi gerektirmektedir. Bu konuda yabancılar hukuku avukatına danışılması, sürecin hızlı ve doğru bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır. Aksi halde telafisi mümkün olmayan hak ve menfaat kayıpları  yaşanacaktır.

Türkiye’ye Giriş Yasağı Süresi Ne Kadardır?

Türkiye’ye giriş yasağının kaldırılması başlığı altında ele alınması gereken bir diğer husus ise söz konusu yasağın süresidir.Türkiye’ye giriş yasağı süresi kanun hükümleri gereğince en fazla 5 yıldır. Ancak kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit bulunması durumunda bu süresi Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 10 yıla kadar uzatılabilecektir.

Türkiye’ye Giriş Yasağı Kodları

Yabancı uyruklu kişinin Türkiye’ye girmesine engel olan karar, belli bir koda göre verilmektedir. Türkiye’ye giriş yasağı kodları, sınır dışı etme sebebine bağlı olarak değişir. Giriş yasağı kodu, yasağın kaldırılmasında izlenecek süreci belirlemek açısından önemlidir.

O 100 tahdit kodu, bakanlık iznine bağlı girişi ifade eder. Ç-113 tahdit kodu ise yasa dışı ülkeye giriş çıkış yapanlar hakkında verilen yasağın kodudur. Ç-117, çalışma izni olmadan ülkede çalışanlara verilen giriş yasağı kararının kodudur. Anlaşılacağı üzere Türkiye’ye giriş yasağı kodları, sınır dışı etme nedenlerine göre değişiklik gösterir.

Türkiye’ye Girişi Yasak Olan Kişiler Kimlerdir?

Türkiye’ye girişine izin verilmeyecek olan kişiler 6458 sayılı Kanun’un 7.maddesinde belirtilmiştir. Sayılan kişilerin ülkeye girişlerine izin verilmeyerek geri çevrilmeleri söz konusudur. Bahsi geçen kişiler şunlardır:

  1. Pasaportu, pasaport yerine geçen belgesi, vizesi veya ikamet ya da çalışma izni
    olmayanlar ile bu belgeleri veya izinleri hileli yollarla edindiği veya sahte olduğu anlaşılanlar,
  2. Vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az altmış gün
    süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi olmayanlar,
  3. Vize muafiyeti kapsamında olsalar dahi 15.maddenin 1.fıkrasında vize verilmeyecek yabancılar kategorisinde yer alan yabancı uyruklu kişiler. (Aynı maddenin 2.fıkrasındaki hükmü saklı kalmak kaydıyla)

İlgili madde kapsamında Türkiye’ye girişine izin verilmeyerek geri çevrilen yabancılara bu karar tebliğ edilir. Kararın tebliği ile itiraz yolları, hak ve yükümlülükleri de açıkça belirtilir.

Hakkımda Türkiye’ye Giriş Yasağı Olup Olmadığını Nasıl Öğrenebilirim?

Türkiye’ye giriş yasağının kaldırılması için öncelikle yabancı kişi hakkında yasak olup olmadığı öğrenilmelidir. Türkiye’ye giriş yasağı sorgulama, ancak Türk konsoloslukları aracılığıyla mümkündür. Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı olup olmadığını öğrenmek isteyen yabancı, ikamet ettiği ülkede bulunan  Türk Konsolosluğu’na başvurmalıdır. Ayrıca ülkeye giriş yapmak üzere sınır kapılarına gelindiği takdirde de giriş yasağının sorgulaması yapılacaktır. Türkiye’de bulunan avukata vekaletname verilmesi suretiyle de Türkiye’ye giriş yasağı sorgulama mümkündür. Bu durumda giriş yasağının kodu da öğrenilebilecek; mevcut dosya detaylı bir şekilde incelenecektir. Konuyla ilgili hukuki destek almak için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.