Yabancı Çalışma İzni Nasıl Alınır?

yabancı çalışma izni
yabancı çalışma izni

Yabancı çalışma izni,yabancı uyruklu kişilerin ülkemizde yasal olarak çalışabilmesi için almaları zorunlu olan izindir.Yabancı çalışma izni, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun kapsamında ilgili makam tarafından verilmektedir. Ancak ikili ve çok taraflı uluslararası anlaşmalar da yabancı çalışma izinleri hakkında düzenlemelere sahiptir.

Yabancı çalışma izni alabilmek her meslek grubu açısından mümkün değildir. Şöyle ki; bazı meslek grupları çalışma izni alarak Türkiye’de mesleklerini icra edemezler. Bu meslekleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Noterler,
 • Avukatlar,
 • Diş hekimleri,
 • Veterinerler,
 • Eczacılar,
 • Gümrük müşavirleri söz konusu mesleklerden bazılarıdır.

Yabancı çalışma izni başvurusu, yurtiçinden gerçekleşebileceği gibi yurtdışından da gerçekleşebilir.Yurtiçinden çalışma izni başvurusu yapılabilmesi için yabancının oturma izni mevcut olmalıdır. Yurtdışından yapılacak başvurularda ise oturma izni şartı aranmamakta olup Türk Konsolosluğu aracılığıyla çalışma izni başvurusu yapılabilir.

Yabancı Çalışma İzni Başvuru Süreci 2023

Yurtdışından çalışma izni başvurusu yapmak isteyen yabancı, Türk konsolosluğuna müracaat etmelidir. Konsolosluk, yabancı çalışma izni başvurusunu doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletecektir.Bakanlık başvuruyu değerlendirdikten sonra onay verilmesi halinde yabancı, Türkiye’de legal olarak çalışabilecektir.

Türkiye’de geçerli oturma izni sahibi olan yabancı ise bizzat kendisi çalışma izni başvurusunda bulunabilir. Bu kişilerin işverenleri de yabancı çalışma izni başvurusu yapabilecektir. Usule uygun yapılan başvurular,belgelerin de eksiksiz olması durumunda Bakanlık tarafından 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Çalışma İzni Başvurusu Nereye Yapılır?

Yabancı çalışma izni başvurusu, yurtdışında Türk Konsolosluklarına veya vatandaşlık ülkesine yapılır. Yurtiçinde ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılacaktır. Ancak bunun için öncelikle resmi web sitesi üzerinden başvuru tamamlanmalı; ardından gerekli belgeler 6 iş günü içinde ilgili merciye posta yolu ile iletilmelidir.

Yurtdışından Çalışma İzni Başvurusunda Bulunmak Mümkün Mü?

Yukarıda belirtmiş olduğumuz üzere yurtdışından çalışma izni başvurusunda bulunmak mümkündür. Yabancı, konsolosluğa başvuru yaptıktan sonra Türkiye’de bulunan işveren 6 iş günü içinde gerekli belgeleri ÇSGB’na ulaştırmalıdır.Başvuru onaylandığı takdirde telefon veya e-posta yolu ile bilgilendirme yapılır. Başvuru tamamlandıktan 30 gün içinde Bakanlık, çalışma izni ile ilgili karar verecektir.

Ev Hizmetlerinde Yabancı Çalıştırma

Evinde yabancı temizlikçi, çocuk bakıcısı veya hasta bakıcısı çalıştırmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken hususlar vardır. Öncelikle bu kişilerin mutlaka yabancı çalışma izni olmalıdır. Örneğin; evinde yabancı çocuk bakıcısı çalıştırmak isteyen kişinin çocuğu eğer 15 yaşından küçük ise çalışma izni alınması mümkündür. Ayrıca bu kişilerin mutlaka oturma izni olmalıdır. Oturma izni olan yabancıya çalışma izni almak daha kolay olacağı gibi maliyet de daha düşük olacaktır.

Yabancının çalışma izni olmadan çalışması sınır dışı edilme sebebidir. Ayrıca işveren veya işveren vekili böyle bir durum karşısında idari para cezası ödemekle yükümlü olacaktır. Çalışma izni olmaksızın kişinin çalıştığı tespit edilince yalnızca sınır dışı edilmeyecektir. Aynı zamanda hakkında Türkiye’ye giriş yasağı kararı da verilecektir.

Süresiz Çalışma İzni Nasıl Alınır? Şartları Nelerdir?

Süresiz çalışma izni, ancak istisnai durumlarda verilmesi mümkün olan izindir. Söz konusu durumları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • 6458 sayılı Kanun hükümlerince uzun dönem ikamet izni olanlar,
 • Türkiye’de kesintisiz en az 8 sene ikamet izni ile kalmış olanlar,
 • Türkiye’de kesintisiz en az 8 sene kanuni çalışması olanlar,
 • Mesleki deneyimi, bilime ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyeti ya da yatırımı ile istihdama etkisi olanlar süresiz çalışma izni alabilecektir.

Çalışma İzni Harcı 2023

Yabancılara çalışma kaç para? sorusu tarafımıza sıkça ulaşılan sorular arasında yer almaktadır.Çalışma izni harçları 2020 senesi için belirlenmiş olup Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Çalışma izni süresi 1 yıla kadar olanlar için harç, 932.90 TL’dir. Kart bedeli ise 110 TL olacaktır. 1 yıldan fazla süreli çalışma izni başvurusu olması halinde ise her yıl için 932.90 TL eklenecektir.

Çalışma İzni İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Yabancı çalışma izni için gerekli evraklar, başvurunun yurtiçinden veya yurtdışından yapılmasına göre değişiklik gösterecektir. Evraklarda eksiklik ve hata olmaması, sürecin hızlı ve sorunsuz ilerlemesi adına mutlaka yabancılar hukuku avukatı ile görüşülmelidir.

Yurtiçinden gerçekleşecek olan çalışma izni başvurusu için yabancı uyruklu kişiden istenecek evraklar şunlardır:

 • En az 6 ay geçerli oturma izni,
 • Diplomanın noter onaylı tercümesi,
 • Pasaportun noter onaylı tercümesi,
 • İşveren ve yabancı tarafından imzalanmış iş sözleşmesi.

İşverenden istenecek olan evraklar ise şunlardır:

 • Faaliyet belgesi,
 • Vergi borcu olmadığına dair belge,
 • Çalışma izni başvuru dilekçesi,
 • Çalışma izni formu,
 • Bilanço kar ve zarar tablosu,
 • Online başvuru sistemini kullanacak olan kişinin vekaletnamesi,
 • Güncel sermayeyi gösteren Ticaret Sicil Gazetesi.

Yabancı çalışma izni başvurusu için gerekli evrakların değişiklik göstermesi mümkündür. Bu konuda daha detaylı bilgi almak için mutlaka yabancılar hukuku alanında faaliyet gösteren hukuk büroları ile iletişime geçilmeli; profesyonel hukuki yardım alınmalıdır.

Çalışma İzni Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler Nelerdir?

Yabancı çalışma izni alınması kapsamında sunduğumuz hizmetleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Ön inceleme yapmak,
 • Evrakların hazırlanma aşamasını yönetmek,
 • Gerekli dilekçe ve sözleşmeleri hazırlamak,
 • İnternet üzerinden çalışma izni başvurusunu yapmak,
 • Başvurunun takibini sağlamak ve sonuçlandırmak.

Yabancı çalışma izni nasıl alınır? Yabancı çalışma izni için gerekli evraklar nelerdir? gibi sorular hakkında detaylı bilgi almak için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.