Sözleşmeler Hukuku

sözleşmeler hukuku-sözleşme hazırlama
sözleşmeler hukuku-sözleşme hazırlama

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler, günlük hayatımızda en çok karşılaştığımız hukuki işlemdir. Sözleşme, yalnızca borç ilişkilerinde değil; pek çok hukuki ilişkiyi kurmada kullanılmaktadır. Bu nedenle aslında sözleşmeler hukuku avukatının çalışma alanı da çok geniş olmaktadır. Sözleşmelerin hazırlanmasına, uygulanmasına ve sözleşme türlerine geçmeden evvel ‘sözleşme’ kavramı hakkında genel bilgi vermemiz faydalı olacaktır.

Türk hukuk sisteminde ‘sözleşme serbestisi ilkesi benimsenmiştir. Bu ilkeden bahisle kişiler, belirli sınırlamalar çervesinde diledikleri gibi sözleşme yapabilirler. Sözleşme özgürlüğünün hukuki dayanaklarından birisi Türk Borçlar Kanunu’dur. TBK m.26’da “Taraflar bir sözleşmenin içeriğini kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce belirleyebilir.” hükmü yer almaktadır. Sözleşemeler hukukunun en önemli ilkesi olan sözleşme özgürlüğünün bir diğer hukuki dayanağını ise Anayasa oluşturmaktadır. Anayasamızın 48.maddesine göre; “Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir.” denerek sözleşme özgürlüğü güvence altına alınmıştır.

Sözleşmeler hukukunda sözleşme özgürlüğü ilkesi hakim olsa da buna dair kısıtlamalar mevcuttur. Dolayısıyla sözleşme özgürlüğü sınırsız değildir. TBK m.27’ye göre; “Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkansız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür.” denilerek sözleşme özgürlüğünün sınırları çizilmiştir.

Sözleşmelerin Hazırlanması ve Hukuki İhtilafların Çözümü

Sözleşmeler hukuku, yalnızca sözleşmelerin hazırlanması ile değil; sözleşmelerin revize edilmesi, incelenmesi, uygulanması ve sözleşmelerden doğan ihtilafların çözüme kavuşturulması konularıyla da ilgilenir.

Sözleşmelerin hazırlanmasında önemli olan ilk husus, sözleşmenin türüdür. Kira sözleşmesi ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken unsurlar şüphesiz ki birbirinden farklı olacaktır. Sözleşme hazırlanırken önemli olan bir diğer unsur ise kanun maddelerine uygun sözleşme hazırlamaktır. Sözleşmenin türüne göre Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Medeni Kanunu veya diğer mevzuatların dikkate alınması gerekebilir. Örneğin; ölünceye kadar bakma sözleşmesi hazırlanırken mutlaka Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddeleri bilinmek zorundadır. Sözleşme hazırlanırken şekil şartlarına veya kanuna aykırılık olması sözleşmenin kesin hükümsüz olmasına sebebiyet verebilecektir. Bu nedenle ister evlilik sözleşmesi isterse kefalet veya bağışlama sözleşmesi olsun her halde sözleşmeler hukuku avukatı tarafından hazırlanmalıdır. Böylece hem müvekkilin hakları sözleşme hükümleri ile en iyi şekilde koruma altına alınacak hem de ileride meydana çıkabilecek hukuki sorunların önüne geçilecektir.

Hazırlanan sözleşmenin türü her ne olursa olsun gerektiği şekilde uygulanmaz ise taraflar arasında ihtilafların ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır. İşte bu durumda sözleşmenin türüne ve somut uyuşmazlığa göre hukuki sürecin başlatılması gerekmektedir. Sözleşmeler hukuku avukatı ile sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, çok daha kısa sürede sağlanacaktır. Ayrıca, sözleşmenin feshi, cezai şartın uygulanması gibi konularda da sözleşmeler hukuku avukatı en iyi şekilde hizmet sağlayacaktır.

Sözleşmeler Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler

Sözleşmeler hukukuna ilişkin Türkiye’nin tüm illerine hizmet sağlamaktayız. Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verdiğimiz sözleşme türlerinin başlıcalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 1. Kira sözleşmesi,
 2. Alım-satım sözleşmeleri,
 3. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,
 4. Sulh sözleşmesi,
 5. Eser sözleşmesi,
 6. İş sözleşmeleri,
 7. Vekalet sözleşmesi,
 8. Bağışlama sözleşmesi,
 9. Miras hukuku sözleşmeleri

Sözleşmeler hukuku alanında vermiş olduğumuz hizmetler ise şunlardır:

 1. Sözleşmelerin hazırlanması, düzenlenmesi ve revize edilmesi,
 2. Sözleşmeler hakkında danışmanlık verilmesi,
 3. Sözleşmelerden doğan hukuki uyuşmazlıkların çözümü için dava açılması veya alternatif yolların uygulanması.

Yukarıda saymış olduklarımızla sınırlı olmamak üzere, sözleşmeler hukuku alanında hem kişilere hem de kurumlara profesyonel avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için sözleşmeler hukuku avukatı ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.