İşçi Avukatı

işçi avukatı,en iyi işçi avukatı,işçi avukatı istanbul
işçi avukatı,en iyi işçi avukatı,işçi avukatı istanbul

İşçi avukatı, iş hukuku alanında faaliyet gösteren, işçinin hak ve menfaatlerini kanunlar, yüksek mahkeme kararları ve içtihatlar doğrultusunda en iyi şekilde temsil eden avukattır. İşçi avukatı, özellikle son birkaç yılda çok daha önemli hale gelmiştir. İşyerlerinde yaşanan sorunlardaki artış, işverenlerin hatalı davranışları ve benzeri durumlar işçi hakları konusunda uzman avukata danışılmasını zorunlu kılmıştır.

İşçi avukatlarının çalışma alanı çok geniştir. İşçi hakları konusunda uzman avukat, işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanmak istediği hallerde kendisine danışmanlık vereceği gibi işe iade davası ve hizmet tespit davası gibi davalarda da görev almaktadır.

İş hukuku alanında en çok karşılaşılan problemlerden birisi; işçinin ücretinin ödenmemesi durumudur. İşçinin ücretinin ödenmemesi, aylık ücretinin geç veya hiç ödenmemesi şeklinde karşımıza çıkabileceği gibi fazla çalışma ücretinin ödenmemesi şeklinde de karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda işçiler, genellikle işini kaybetme korkusuyla hukuki yollara başvurmaktan çekinmektedirler. Ancak İş Kanunu kapsamında işçinin hakları sıkı sıkıya korunmakta olup ücretin ödenmemesi haklı fesih nedeni olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle ücretin ödenmemesi durumuyla karşılaşan işçi korkmadan, çekinmeden işçi avukatına danışmalı ve hukuki destek almalıdır. Böylece maddi haklarını kısa sürede sorunsuz bir şekilde elde etme imkanına kavuşacaktır.

İşçi Alacağı Davalarında İşçi Avukatının Rolü

İşçi avukatı, hukuki danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra dilekçe yazılması, dava açılması ve dava takibinin kusursuz yapılması hizmetlerini de vermektedir. Bu alanda çalışan avukatın en sık karşılaştığı davalardan birisi; işçi alacağı davasıdır. İşçi alacağı davası, farklı işçilik alacaklarının tahsili için farklı gerekçelerle açılması mümkün olan bir davadır. Örneğin; askerlik nedeniyle kıdem tazminatı almak isteyen bir işçi dava açabileceği gibi fazla çalışma ücretinin ödenmemesi nedeniyle de dava açılabilir.

İşçi alacağı davası işçi avukatının uzmanlık alanını oluşturmaktadır. Uygulamada işçiler, işçi hakları konusunda uzman avukata danışmaksızın dava açma yoluna başvurmakta ve bu da çoğunlukla maddi kayıplara neden olmaktadır. Çünkü işçi alacak davası düşünüldüğü gibi basit bir dava değildir. 2018  yılında yapılan yeni düzenleme ile doğrudan işçi alacağı davası açmak da mümkün olmayacaktır. Bunun için öncelikle arabulucuya başvurulması ve sürecin olumsuz sonuçlanması gerekmektedir. Konuyla ilgili detaylı bilgi için “Arabuluculuk nedir? Arabulucuya başvurmak zorunlu mudur?” adlı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

İş hukuku alanında çalışan avukat, alacak davalarında dava dilekçesinin öneminin farkındadır. Bu nedenle dava dilekçesini, somut olayın özelliklerine ve taleplere uygun bir şekilde Yargıtay kararları ile destekleyerek hazırlayacaktır. Uygulamada işçiler, avukata ücret vermemek adına internetten buldukları işçi alacak davası dilekçesi örneklerini kullanmaktadır. Ancak biz bu şekilde hazırlanan dilekçelerin kullanılmasını kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Her dava dilekçesi kendine özgüdür. Bu nedenle mutlaka dava dilekçeleri işçi hakları konusundan uzman avukat tarafından hazırlanmalıdır. Aksi halde telafisi mümkün olmayan hak ve menfaat kayıplarıyla karşılaşılacaktır.

İş Davalarında İşçi Avukatının Önemi

İşçi avukatları, gerek iş davalarında gerekse hukuki danışmanlıkta büyük önem taşımaktadır. Davalar bakımından değerlendirecek olursak şunu belirtmeliyiz ki iş davaları teknik davalar olup hukuki bilgi ve tecrübeyi gerektirmektedir. Titiz, tecrübeli ve bilgili işçi avukatları, müvekkilinin hak ve menfaatlerini en iyi şekilde koruyacaktır.

Dava dilekçesinin hazırlanması, davanın açılması, cevap dilekçesinin sunulması, bilirkişi raporuna itiraz, tanık listesi sunma, taleplerin genişletilmesi ve iddiaların ispatı iş davasını ilgilendiren konulardır. Bu listeyi çoğaltmamız elbette ki mümkündür. Belirttiğimiz şekilde karmaşık ve hukuki bilgi gerektiren iş davalarının işçi avukatı olmaksızın yürütülmesi mümkün değildir.

İşçi avukatı, işçi alacağı ihtarnamesinin hazırlanması konusunda da hukuki destek vermektedir. İşçi avukatlarının çalışma alanını yalnızca dava ile kısıtlamamız mümkün değildir. Ayrıca iş sözleşmesini feshetmek isteyen bir işçinin izlemesi gereken yolu göstermek ve hakları hakkında bilgi vermek de işçi avukatlarının sağladığı hizmetlerdendir. Bu anlamda işçi hakları konusunda uzman avukat, hukuki danışmanlık vererek müvekkilinin hak kaybı yaşamasının önüne geçmeyi hedeflemektedir. Örneğin; evlilik sebebiyle iş sözleşmesinin feshini isteyen bir işçiye sürecin nasıl ilerleyeceği ve sözleşmenin nasıl feshedileceği hakkında bilgi vermek avukatın sağladığı hukuki danışmanlık hizmetlerindendir.

İşçi avukatları, aynı zamanda meslek hastalığı ve iş kazaları hakkında da hukuki destek vermektedir. Ölümle sonuçlanan iş kazası neticesinde ölenin yakınlarının hangi haklara sahip olduğu ancak işçi avukatına danışılarak öğrenilebilir. Meslek hastalığı nedir? Bu durumda işçinin hakları nelerdir? sorularının cevapları için de yine avukata başvurulması gerekmektedir.

İşçi Avukatı ile Hızlı ve Sorunsuz Çözüm

İşçi avukatına danışıldığı takdirde problem her ne olursa olsun hızlı çözüm alınması mümkün olacaktır. İşçi avukatları, hukuki bilgi ve tecrübesiyle izlemesi gereken yolu bilmekte ve bu da onun olabildiğince kısa sürede istenen sonuca ulaşmasını sağlamaktadır.

İşçi avukatları ile hızlı ve sorunsuz çözüm mümkün olup bunun için zaman kaybetmeden görüşme sağlanması gerekmektedir. Hızlı ve sorunsuz çözüme ulaşmak, ancak hukuki bilgiye sahip avukat aracılığıyla mümkündür. Gerek iş davalarının açılmasında gerekse hukuki danışmanlığı ilgilendiren durumlarda mutlaka işçi hakları konusunda uzman avukat ile görüşülmelidir. Dava sürecinde hata yapılmaması, sürelerin kaçırılmaması ve hakların kaybedilmemesi ancak en iyi işçi avukatının desteğiyle mümkün olacaktır. Aksi halde kaybedilen zaman ve yitirilen hakların geri getirilmesi söz konusu olmayacaktır.

En İyi İşçi Avukatı

En iyi işçi avukatı dendiği zaman iş hukuku konusunda uzmanlaşmış avukat anlaşılmalıdır. En iyi işçi avukatı, şüphesiz ki hukuki donanıma sahip ve tecrübeli olan avukattır. En iyi işçi avukatına danışıldığı ve onunla çalışıldığı takdirde sorunsuz ve hızlı bir şekilde istenen sonuca ulaşmak mümkün olacaktır.

Kişiler genellikle en iyi işçi avukatını nasıl seçeceklerini ve nerede bulacaklarını bilmemektedirler. Bu konuda tavsiyemiz; öncelikle avukatın iş hukuku alanında çalışıp çalışmadığının öğrenilmesidir. Eğer avukat, iş hukuku alanında çalışıyorsa ve bilgi birikimi, tecrübesi size güven veriyorsa en iyi işçi avukatını bulmak üzeresiniz demektir. En iyi işçi avukatı, müvekkilinin haklarını da en iyi şekilde gözetecektir. Bu nedenle iş hukukuyla ilgili problem veya sorunuz ne olursa olsun mutlaka en iyi işçi avukatıyla görüşme sağlamanızı tavsiye ederiz.

İşçi Avukatı İstanbul

İşçi avukatı İstanbul ilinde bulunması mümkün olan avukattır. İstanbul’da farklı semtlerde faaliyet gösteren işçi avukatları mevcuttur. Özellikle işçi avukatı Mecidiyeköy dendiği zaman İstanbul Adalet Sarayı çevresinde bulundukları görülmektedir. Bunun en önemli nedeni ise adliyeye ulaşımın kolay olmasıdır. Böylece müvekkillerin işleri kısa sürede görülebilecektir.

İşçi avukatı İstanbul içinde mevcut olmakla beraber önemli olan en iyi işçi avukatını bulmaktır. Bunun için mutlaka hukuki bilgi, deneyim ve titizliğe sahip işçi avukatları tercih edilmelidir. En iyi işçi avukatı İstanbul’da ve diğer şehirlerde bulunabilir. Dikkat edilmesi gereken, işçi hakları konusunda uzman avukata erişimin her zaman mümkün olabilmesidir. İşçi haklarında uzman avukata ulaşmak, yüz yüze görüşme veya telefonla görüşme şeklinde olabilir.

Yukarıdaki açıklamalar neticesinde şunu belirtmeliyiz ki hak ve zaman kaybı yaşamak istemeyen kişiler mutlaka iş hukuku alanında faaliyet gösteren işçi avukatı İstanbul danışmalıdırlar. Böylelikle olabildiğince kısa süre içerisinde istenilen sonuca ulaşmak mümkün hale gelecektir.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.