Tüketici Hukuku

tüketici hukuku, tüketici hakları, tüketici avukatı
tüketici hukuku, tüketici hakları, tüketici avukatı

Tüketici Hukuku ve Tüketici Hakları

Tüketici hukuku, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u esas alan hukuk dalıdır. Tüketici hukuku denince ilk akla gelen, alıcı ve satıcı arasında doğan ihtilafların çözümüdür. Ancak tüketici hukuku, çok kapsamlı bir hukuk dalı olup ihtilafların çözümünün yanında ihtilafların doğmaması adına önlemler alınmasını da kapsamaktadır.

Tüketici Hukukunun Kapsamı

Tüketicinin Korunması Kanunu’nun 2.maddesinde “Kapsam” konusuna açıklık getirilmiştir. İlgili maddeye göre bu kanun ; her türlü tüketici işlemi ve tüketiciye yönelik uygulamaları kapsamaktadır. Dolayısıyla basit bir alım-satım işleminden tüm tüketicileri veya belirli bir kitleyi ilgilendirecek olan her türlü uygulama, söz konusu kanun kapsamında değerlendirilecektir. Bu kanunun amacı ise geniş kapsamlıdır. Kanun’un amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu,
 • Zararlarını tazmin edici,
 • Çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı,
 • Tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemler almak,
 • Tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konuda gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.

Elbette tüm bu amaçlar, kamu yararına uygun olacak şekilde gerçekleştirilecektir.

Günümüzde tüketicilerin, geçmişe oranla daha bilinçli oldukları gözlemlenmektedir. Tüketiciler, haklarını aramak için dava yoluna başvurmayı artık bir külfet olarak görmemektedir. Nitekim, kanuni haklarını kullanacak olan kişilerin bu konuda herhangi bir tereddütleri olmamalıdır. Simya Hukuk Bürosu olarak tüketici hukuku alanında doğmuş uyuşmazlıkların çözümünde ve danışmanlık hizmetinde müvekkilerimize en etkili, doğru ve güvenilir hizmeti sunmayı amaç edinmiş bulunmaktayız.

Tüketici Mahkemesi’nde Dava Nasıl Açılır?

Yukarıda belirttiğimiz üzere tüketici hukuku, tüketiciye yönelik gerçekleştirilen her türlü işlemi ve uygulamayı kapsamaktadır. O zaman tüketici kimdir? Tüketici, mal ya da hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaç için satın alan, kullanan ya da faydalanan kişidir. Tüketici, gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilir. Tüketici olarak kabul edilen kişiler, aldıkları bir maldan herhangi bir sebeple şikayetçi iseler bu konuda yasal yollara başvurabilirler. Ancak elbette yasal yollara başvurmanın birtakım şartları mevcuttur. En önemlisi ise, parasal sınırdır. İhtilaf konusu malın veya uygulamanın değerine bağlı olarak Tüketici Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne başvurulabilir. Parasal sınır ise her yıl değişmektedir. Örneğin 2019 yılı için 5650 TL’nin altında kalan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine başvurulması gerekecektir.

Parasal sınırı aşan meblağlarda ise Tüketici Mahkemesi’nde dava açılması mümkündür. Dava açılması, sürecin takibi, sonuçlandırılması ve ihtilaf konusu meblağın tahsili aşamalarında tüketici avukatı hizmet vermektedir. Maddi kayıpların çoğalmaması ve sürecin olabildiğince hızlı ilerlemesi adına mutlaka tüketici avukatından hukuki destek alınmalıdır.

Tüketici Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler

Tüketici hukuku kapsamında verdiğimiz hizmetleri danışmanlık ve dava vekilliği hizmetleri olarak ikiye ayırmamız mümkündür.

Danışmanlık Hizmetleri:

 1. Tüketici hukukuna uygun sözleşmelerin hazırlanması, revize edilmesi, takibi,
 2. Mevcut tüketici sözleşmelerinin kontrol edilmesi,
 3. Mal ve hizmet satım sözleşmelerinin hazırlanması,
 4. Satıcı ve alıcı arasındaki uyuşmazlığın çözülmesi adına görüşme sağlanması,
 5. Abonelik sözleşmelerinin denetlenmesi,
 6. Tüketicinin taleplerinin değerlendirilmesi, çözüm önerileri sunulması,
 7. Tüketici hakem heyeti başvurusu.

 

Dava Vekilliği Hizmetleri:

 1. Ayıplı mallardan doğan davalar,
 2. Ayıplı hizmetlerden doğan davalar,
 3. Devre tatil davaları,
 4. Haksız şartlardan doğan davalar,
 5. Tüketici kredilerinden doğan davalar,
 6. TOKİ sözleşmelerinden doğan davalar,
 7. Ayıplı otomobil ve gayrimenkulden doğan davalar,
 8. Kusurlu mallar yüzünden tüketicinin uğradığı zararların tazmini davaları

Tüketici hukukunu ilgilendiren problemlerinizin çözümü ve sorularınızın yanıtlanması için iletişim bölümünden bize ulaşabilir; hukuki destek alabilirsiniz.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.