Reddi Miras Nasıl Yapılır?

reddi miras nasıl yapılır,reddi miras süresi ne kadar
reddi miras nasıl yapılır,reddi miras süresi ne kadar

Reddi miras nasıl yapılır? sorusu miras hukukunun önemli konuları arasında yer almaktadır. Bu sorunun yanıtına değinmeden evvel genel bilgi vermemiz faydalı olacaktır. Bilindiği üzere mirasçının vefat etmesiyle beraber geride kalan tüm malvarlığından mirasçılar, elbirliğiyle malik olurlar. Ancak yalnızca miras bırakanın malvarlığından değil; borçlarından da sorumluluk söz konusu olacaktır. Vefat edenin borçlarından ise mirasçıları müteselsilen sorumludur. İşte mirasın reddi tam bu noktada devreye girmektedir.

Bazı durumlarda miras bırakanın borçları, malvarlığından daha fazla olmaktadır. Bu halde mirasçılar, vefat edenin borçlarından sorumlu olmayı istememektedir. Mirasın reddi müessesesi ile miras bırakanın aktif ve pasiflerinin kabul edilmediği beyan edilmiş olacaktır. Elbette reddi miras, birtakım şartlara tabidir. Mirasın reddi şartlarının neler olduğu Türk Medeni Kanunu’nda belirtilmiştir.

Reddi Miras Nasıl Yapılır 2020?

Mirasın reddedilmesi hakkı yasal mirasçılara tanındığı gibi atanmış mirasçılara da tanınan bir haktır. Miras bırakanın vefat ettiği tarihte ödemeden aczi açık bir şekilde belli ise veya resmi yollarla tespit sağlanmışsa mirasın hükmen reddi söz konusu olacaktır.

Mirasın reddi, Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yazılı veya sözlü beyanda bulunmak suretiyle gerçekleştirilir. Mirasın reddinin kayıtsız ve şartsız bir şekilde yapılması gerekmektedir. Reddi miras, tutanak ile tespit edildikten sonra mirasın açıldığı yerin Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından kütüğe yazılır.

Reddi Miras Süresi Ne Kadar?

TMK m.606 hükmüne göre, reddi miras süresi 3 aydır.  Bu süre, yasal mirasçılar açısından miras bırakanın ölümünü öğrendikleri tarihten itibaren işlemeye başlar. Atanmış mirasçılar bakımından ise miras bırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır.

Reddi Mirasın Süresi Geçerse Ne Olur?

Süresi içinde mirasın reddi gerçekleşmez ise, mirasçılar tarafından miras, kayıtsız şartsız kazanılmış olacaktır. Ancak Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddesine göre, önemli nedenlerin varlığı halinde sulh hukuk hakimi, hem yasal hem de atanmış mirasçılara verilen ret süresini uzatabilir ya da yeni bir süre tayin edebilir.

Reddi Miras Sonuçları Nelerdir?

Mirasın reddedilmesiyle birlikte mirasçı, tereke ile ilgili hiçbir hak elde edemez ve terekenin borçlarından sorumlu tutulamaz hale gelir. Ancak bu durumun istisnası da mevcuttur. Eğer mirasın reddi müessesesi suistimal edilmek suretiyle kullanılmışsa mirasçıların sorumluluğu konusu gündeme gelecektir. Konuyla ilgili olarak TMK m.618’de hüküm yer almaktadır.

Mirasın reddedilmesi hakkında detaylı bilgi almak için iletişim numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.