Trafik Cezasına İtiraz

trafik cezasına itiraz 2019, trafik cezasına itiraz dilekçesi örneği 2019
trafik cezasına itiraz 2019, trafik cezasına itiraz dilekçesi örneği 2019

Trafik cezasına itiraz edilmesi mümkündür. İtirazın nasıl gerçekleşeceğine değinmeden önce itiraz sebeplerini ele almamız faydalı olacaktır. Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki iki sebepten dolayı trafik cezasına itiraz 2020 mümkündür:

  1. Cezanın haklı ve yerinde olmaması,
  2. Cezanın 10 iş günü içinde tebliğ edilmemesi.

Trafik Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

Trafik cezasına itiraz edilirken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi, itirazın ilgili merciye yapılmasıdır. İtiraz merci hakkında da ikili bir ayrım yapmamız gerekecektir. Eğer trafik cezası, kişinin yüzüne karşı trafik polisi tarafından kesiliyorsa ilgili memura itirazda bulunulmalıdır. İtiraz sonuçsuz kalmışsa ve sürücü, trafik cezasının haksız olduğunu düşünüyorsa bir sonraki aşamaya geçilmelidir. Bu aşamada ise Sulh Ceza Hakimliği’ne itirazın iletilmesi gerekecektir.

Trafik cezası, her zaman yalnızca idari para cezası olarak karşımıza çıkmaz. Bazen ehliyete el konması veya aracın trafikten men edilmesi yaptırımıyla da karşılaşmak söz konusu olabilir. İşte bu durumda itirazın yapılacağı mercii İdare Mahkemesi olacaktır. İdare Mahkemesi’nde, haksız olduğu iddia edilen cezaya karşı dava açılması gerekecektir. Trafik cezasına itiraz edilerek açılan iptal davası reddedilirse, bu karara karşı yargı yolu açıktır. Dolayısıyla iptal davasının reddine karşı üst mahkemeye başvuru mümkündür.

Trafik Cezalarına İtirazda Yetkili Merci

Trafik cezalarına karşı itirazda yetkili Sulh Ceza Hakimliği ise idari para cezasının gıyapta veya yüz yüze kesilmesine göre değişiklik gösterecektir. Eğer kişinin yüzüne karşı para cezası kesilmişse, cezanın kesildiği yer Sulh Ceza Hakimliği yetkilidir. Gıyapta idari para cezası kesilmişse, hakkında ceza kesilen kişinin ikamet ettiği yer mahkemesi yetkili olacaktır. İtirazın nasıl gerçekleşeceği hakkında hukuki danışmanlık almak için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

Trafik Cezasına İtiraz Süresi 2020

Cezaya karşı süresi, cezanın nasıl kesildiğine göre farklılık gösterecektir. Şöyle ki; eğer kişinin gıyabında ceza kesilmişse bu durumda itiraz süresi tebliğ tarihinden itibaren 15 gün olarak işlemeye başlayacaktır. Fakat eğer kişinin yüzüne karşı trafik cezası kesilmişse, süre o günden itibaren işlemeye başlayacaktır. Söz konusu cezaya itiraz süresi ise 15 gündür.

Trafik cezasının yasal tebliğ edilme süresi ilgili mevzuatta 10 iş günü olarak öngörülmüştür. Pek çok kişi 10 iş gününün geçtiği gerekçesiyle haklarında kesilen cezaya itiraz etmektedir. Kişiler, cezanın haksız olup olmadığını dikkate almaksızın 10 iş gününün geçtiği gerekçesiyle itirazda bulunmaktadır. Bu durum pek çok karışıklığa sebep olmuştur. Söz konusu karmaşıklığın çözümü için konu, Yargıtay’ın da gündemine taşınmıştır. Yargıtay’ın verdiği karara göre; 10 iş günü olarak öngörülen tebliğ süresi kesin süre değildir. Dolayısıyla bu süre, sadece düzenleme amacı taşımaktadır. Eğer aynı takvim yılı içerisinde kişiye, trafik cezası kesildiğine dair tebliğ gerçekleşirse, kişinin yapacağı itiraz yersiz olacaktır.

Trafik Cezalarına İtiraz Etmek İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Trafik cezasına itiraz edilmesi için ilgili merciye sunulması gereken birtakım evraklar vardır. İtiraz için hangi evrakların gerekli olduğunu şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Dava dilekçesi,
  • Ruhsat fotokopisi,
  • Kimlik ve ehliyet fotokopisi,
  • Trafik idari para cezası karar tutanağının fotokopisi,
  • Trafik idari para cezası karar tutanağı tebligatının fotokopisi.

Trafik cezalarına itiraz 2020 vekalet ücreti ve diğer konular hakkında bilgi almak için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği 2020

Trafik cezasına itiraz dilekçesi örneği 2020 aşağıda mevcuttur. Ancak herhangi bir hak ve menfaat kaybı yaşanmaması adına itiraz dilekçenizi hukuki yardım alarak hazırlamanız gerektiğini vurgulamak isteriz.

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği 2020

…………..NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İtiraz Eden: (İtiraz eden kişinin adı-soyadı, TC kimlik numarası ve adresi)

İtiraza Konu Tutanağın Tanzim Tarihi: 

İtiraza Konu Cezanın Tebellüğ Tarihi:

İtirazın Konusu: (İtiraz konusu ceza hakkında kısa bilgi)

Açıklamalar:

  1. (İtiraz nedenleri açık bir şekilde belirtilmeli)
  2. (İtiraz nedenleri ve ilgili mevzuatla bağlantı kurulmalı)

Sonuç ve Talep: (Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı itirazın gerçekleştirildiği ve cezanın iptalinin talep edildiğini net bir şekilde yazılmalı)

Ek:

(Gerekli belgeler itiraz dilekçesi ile birlikte sunulmalı)

Trafik cezasına itiraz dilekçesi örneği 2020 yukarıda mevcuttur. Ancak itiraz dilekçesinin doğrudan kopyalanıp kullanılmasını tavsiye etmemekteyiz. Her halde hazırlanacak dilekçe kişiye ve somut olaya özgüdür. Aynı husus, trafik cezasının iptali için açılacak olan iptal davası bakımından da geçerliliğini korumaktadır. Bu nedenle mutlaka konuyla ilgili hukuki destek alınmalıdır. Aksi takdirde hak ve menfaat kayıplarının yaşanılması kaçınılmaz olacaktır.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.