Estetik Ameliyat Tazminat Davası

estetik ameliyat tazminat davası, estetik doktoruna dava açmak, estetik mağdurları
estetik ameliyat tazminat davası, estetik doktoruna dava açmak, estetik mağdurları

Estetik ameliyat tazminat davası, özellikle son yıllarda değeri ve önemi artan, sağlık hukukunu ilgilendiren bir dava türüdür. Günümüzde kişilerin güzelleşme arzusu, onları birtakım estetik operasyonlar geçirmeye teşvik etmektedir. Ancak maalesef her estetik ameliyat başarı ile sonuçlanmamakta; bu durum estetik mağdurlarının sayısını gün geçtikçe artırmaktadır. Özellikle son yıllarda artış gösteren “sahte doktorlar” kişilere gerçekleşmesi mümkün olmayan vaatlerde bulunarak onların birer estetik mağduru olmasına sebebiyet vermektedir. İşte bu noktada estetik ameliyat tazminat davası konusu gündeme gelmektedir.

Estetik doktoruna dava açmak mümkün mü? Estetik ameliyat tazminat davası ne kadar sürer? Ne kadar tazminat alırım? Estetik cerraha dava açmak mümkün mü? gibi sorular, tarafımıza sıkça ulaşmaktadır. Bu makalemizde öncelikle estetik ameliyatın hukuki niteliği hakkında bilgi verecek; sonrasında ise estetik doktoruna dava açmak ile ilgili tarafımıza sıkça iletilen soruları yanıtlayacağız.

Estetik Ameliyatın Hukuki Niteliği

Estetik ameliyat tazminat davası başlığı altında ele almamız gereken ilk konu; estetik ameliyatın hukuki niteliğidir. Estetik ameliyatın hukuki niteliği ile ilgili birtakım farklı görüşler mevcuttur. Ancak baskın olan ve Yargıtay’ın da kabul ettiği görüşe göre, estetik ameliyatın hukuki niteliği “eser sözleşmesi” şeklindedir. Dolayısıyla başarısız estetik ameliyat neticesinde estetik doktoruna tazminat davası açılacaksa Türk Borçlar Kanunu hükümleri göz önünde bulundurulacaktır. Eser sözleşmesine dair hükümler, TBK m.470 ve devamındaki maddelerde yer almaktadır. Eser sözleşmesi TBK’de şu şekilde tanımlanmıştır: “Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.” Her ne kadar bu konuyla ilgili tartışmalar devam etse da kabul göre görüş bu şekildedir.

Estetik ameliyatın hukuki niteliği ile ilgili olarak Yargıtay 15.Hukuk Dairesi’nin son günlerde vermiş olduğu bir karar dikkat çekicidir. Karara konu olay şu şekildedir: Başarısız kepçe kulak ameliyatı geçiren kişi, estetik doktoruna tazminat davası açmıştır. Davada estetik operasyonun hukuki niteliği ile ilgili yaşanan çelişkelere Yargıtay son noktayı koymuştur. Yargıtay’ın kararına göre, kepçe kulak ameliyatı “eser sözleşmesi” kapsamında değerlendirilmelidir. Güzelleşme maksadıyla gerçekleştirilen estetik ameliyatların eser sözleşmesi olarak değerlendirileceğine dair görüş, baskın görüş olarak yerini korumaktadır.

Estetik cerraha dava açma durumunda yalnızca TBK hükümleri değil; ilgili diğer mevzuatlar da uygulama alanı bulacaktır. Sağlık hukuku alanında düzenlenen hem hasta hem de hekim haklarını koruyan mevzuatlar, estetik ameliyatlarda tazminat davası açılması durumunda uygulama alanı bulacaktır.

Estetik Operasyon Olarak Kabul Edilen Uygulamalar Nelerdir?

Estetik mağdurları denince genellikle akla ilk olarak burun estetiği mağdurları, göğüs estetiği mağdurları vs. gelmektedir. Ancak estetik operasyon kavramı daha geniş yorumlanmaktadır. Şöyle ki; lazer epilasyon sonucunda cildinde yanıklar oluşan bir kişi de estetik mağduru statüsünde olacaktır. Güzelleşme amacıyla gerçekleştirilen ve estetik müdahale olarak kabul edilen uygulamalardan bazıları şu şekildedir:

 • Yağ aldırma,
 • Göğüs büyütme/küçültme,
 • Saç ektirme,
 • Burun estetiği,
 • Yüz ve dudak dolguları,
 • Botoks işlemi,
 • Lazer epilasyon,
 • Lazerle dövme sildirme,
 • Kepçe kulak düzelttirme,
 • Yüz gerdirme,
 • Doğum sonrası oluşan sarkmaları düzeltme.

Elbette yukarıdaki estetik operasyon listesini çoğaltmamız mümkündür. Uygulamada sıkça burun estetiği mağdurları karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda sahte doktorların veya yetkili olmayan kişilerin yapmış olmasından dolayı botoks ve dolgu mağdurlarının sayısı da azımsanamayacak kadar fazladır. İşte bu hallerde estetik ameliyat tazminat davası açmak mümkün olacaktır. Tabi en doğru değerlendirme için mutlaka estetik avukatı ile görüşme sağlanmalıdır.

Estetik Doktoruna Dava Açmak Mümkün Mü?

Estetik cerraha dava açmak isteyen kişiler, bu konu hakkında genellikle tereddüte düşmektedir. Çünkü estetik mağdurları, zaten psikolojik bir buhran içerisine girdikleri için ne yapacaklarını bilemez hale gelirler. Bu noktada en doğrusu sağlık hukuku alanında çalışan avukat ile görüşmek ve hukuki süreci başlatmak olacaktır. Çünkü estetik doktoruna dava açmak mümkündür.

Estetik cerraha dava açmak mümkün olmakla beraber bunun için geçerli sebep olması çok önemlidir. Şöyle ki; eğer hekimin hiçbir şekilde kusuru yoksa estetik ameliyatlarda tazminat davası açmanın bir değeri olmayacaktır. Bu noktada hekimin sorumluluğu kavramı devreye girecektir. Öncelikle hekimin, sorumluluk sınırları belirlenecek ve bu çerçevede estetik ameliyat tazminat davası açılacaktır.

Estetik ameliyatlarda tazminat davası denince doktorun kusuru önem taşımaktadır. Şöyle ki; estetik operasyon sürecinde doktorun kasıt veya ihmali var ise bu durum kesinlikle kusur olarak kabul görmektedir. Estetik ameliyat tazminat davasında kusurlu olup olmadığını ispat yükü ise cerraha aittir. Fakat yalnızca kasıt veya ihmal değil; diğer durumlarda da estetik cerraha dava açmak mümkündür. Örneğin; estetik doktoru  hastayı aydınlatma yükümlülüğünü gereği gibi yerine getirmemişse estetik ameliyat tazminat davası açılmasının önünde bir engel yoktur. Soyut ve genel nitelikteki açıklamalar aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiği anlamına gelmemektedir.

Estetik doktoruna tazminat davası açmak için öncesinde bu alanda çalışan avukat ile detaylı bir değerlendirme yapılmalıdır. Böylece estetik ameliyat tazminat davası süreci hakkında detaylı bilgi sahibi olunacak ve en iyi sonuca ulaşmak için hukuki süreç başlatılacaktır.

Estetik Operasyon Öncesinde İmzalanan Muvafakatname

Estetik mağdurlarının tazminat davası açmasına engel olan durumlardan birisi de operasyon öncesi imzalanan muvafakatnamedir. Estetik mağdurları, bu belgeyi imzalayarak ve her türlü rizikoyu kabul ettiklerini düşünerek tazminat haklarının ortadan kalktığı kanısına varmaktadır. Bunun neticesinde de estetik ameliyat tazminat davası açma yoluna başvurmamaktadır. Ancak bu bilginin tamamen doğru olduğunu söylememiz mümkün değildir. Şöyle ki; hastaya imzalatılan muvafakatnamede yazılı olması gereken birtakım unsurlar vardır. Bunlardan bazıları;

 • Tedavi yönteminin başarı ve süresi,
 • Hastanın sağlığı için taşıdığı riskler,
 • Tıbbi sonuçları,
 • Olası komplikasyonlar

Söz konusu unsurların muvafakatnamede yazılmış olması dahi yeterli değildir. Kişinin, bu unsurlarla ilgili olarak aydınlatılması şarttır. Dolayısıyla muvafakatname imzalamış olmak, estetik mağduriyetinin giderilmeyeceği, estetik ameliyat tazminat davası açılmayacağı manasına gelmemektedir.

Estetik Ameliyat Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Estetik ameliyat tazminat davası açmak için öncelikle tazminatı gerektiren durumlar tespit edilmelidir. Bu durumların tespitinin ardından mevcut her türlü delil ile dava dilekçesi hazırlanmalı ve mahkemeye sunulmalıdır. Böylece estetik ameliyat tazminat davası için ilk ve en önemli adım atılmış olacaktır.

Estetik doktoruna dava açıldığı takdirde maddi ve manevi tazminat alınması mümkündür. Başarısız estetik müdahale için ödenen ücret geri alınabileceği gibi iş kaybı ve benzeri nedenlerden doğan maddi zararlar da talep edilebilir. Aynı zamanda başarısız estetik müdahalenin kişide yarattığı olumsuz etkiler nedeniyle manevi tazminat talep edilmesi mümkündür.

Estetik ameliyatlarda tazminat davası, diğer tazminat davalarından daha farklıdır. Yalnızca ilgili mevzuatı değil; Yargıtay içtihatlarını, sağlık hukukuyla ilgili düzenlemeleri iyi derecede bilmek gerekmektedir. Dolayısıyla başarısız burun estetiği veya göğüs estetiği mağduru olan bir kimsenin tek başına estetik cerraha dava açması mümkün değildir. Bu noktada tavsiyemiz, mutlaka estetik avukatı ile görüşülmesidir. Aksi halde sağlık kaybedildiği gibi maddi ve manevi kayıplar da yaşanması kaçınılmaz olacaktır.

Estetik Ameliyat Tazminat Davasında Tazminat Miktarı

Estetik doktoruna dava açmak, maddi ve manevi zararlarını tazmin etmek isteyen kişiler, şüphesiz ki tazminat miktarını merak etmektedir. Maddi zararların tespiti genellikle yaşanan maddi kayıplar ile doğru orantılı olduğundan daha kolay olmaktadır. Ancak manevi zararlar için bu durum mümkün değildir. Kişinin içinde bulunduğu depresif durum, buhran, psikolojinin sarsılması manevi zarar miktarını belirlemede büyük rol oynamaktadır. Estetik mağdurları bazen öyle bir bunalım içerisine düşmektedir ki aynaya bile bakmaktan korkmakta, kendini sevmekten vazgeçmektedir. Şüphesiz ki böyle durumlar karşısında manevi tazminat miktarı diğer vakıalara göre daha yüksek olacaktır. Estetik ameliyat tazminat miktarı hakkında bilgi almak için mevcut durumun değerlendirilmesi gerekmektedir.

Estetik Ameliyat Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

Estetik ameliyat tazminat davası süresini etkileyen pek çok faktör vardır. Estetik ameliyat tazminat davasının açıldığı şehir, somut olayın özellikleri ve avukat ile temsil olup olmaması bunlardan bazılarıdır. Ancak şunu belirtmeliyiz ki estetik ameliyat tazminat davasının en kısa sürede sonuçlanması, sürecin hukuki bilgi ve deneyime sahip avukat tarafından takip edilmesiyle mümkündür.

Estetik ameliyat tazminat davası ve estetik cerraha dava açmak hakkında en doğru bilgiyi ve nitelikli hukuki hizmeti almak için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.