Yaş Değiştirme Davası-Yaş Büyütme ve Yaş Küçültme

yaş değiştirme davası,yaş düzeltme davası,yaş büyütme davası,yaş küçültme davası
yaş değiştirme davası,yaş düzeltme davası,yaş büyütme davası,yaş küçültme davası

Yaş değiştirme davası, bilinen adıyla yaş düzeltme davası ‘nüfus davaları’ arasında yer almaktadır. Yaş büyütme davası ve yaş küçültme davasının hukuki dayanağı Nüfus Hizmetleri Kanunu ‘dur.İlgili kanun çerçevesinde yaş büyütme veya yaş küçültme işlemi ancak mahkeme aracılığıyla gerçekleştirilebilecektir. Mahkemenin vereceği kararın sonucunda da kimlikte doğum tarihi değiştirme mümkün olabilecektir. Yaş değiştirme davası 3 farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bunlar;

  1. Yaş büyütme davası,
  2. Yaş küçültme davası,
  3. Doğum tarihi düzeltme davası.

Yaş değiştirme davası, isim değiştirme davasından çok daha farklı özelliklere ve prosedüre sahiptir. Şöyle ki; kişi, isminin karakterini yansıtmadığı gerekçesiyle dava açarak isim değişikliğini gerçekleştirebilir. Ancak yaş değiştirme davası bakımından böyle bir durum söz konusu değildir. Yaş düzeltme davasında kişinin yaşıyla kurduğu subjektif bağ göz önünde bulundurulmaz.  Dolayısıyla yaş değiştirme davasında objektif gerçeklik mahkeme tarafından dikkate alınacaktır. Genellikle evde doğum gerçekleşmesi veya nüfusa kaydın herhangi bir nedenle yanlış işlenmesinden dolayı kişiler yaş büyütme davası ya da yaş küçültme davası açmaktadır.

Yaş değiştirme davası, Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yer alan maddeye göre yalnızca bir defa açılabilen bir davaydı. Ancak Anayasa Mahkemesi, 30.03.2012 tarihli, 2011/34 E., 2012/48 sayılı kararı ile ilgili bendi iptal etmiştir. Bu husus, nüfus kaydının düzeltilmesine dair olan tüm davalara ilişkindir. Dolayısıyla artık, yaş düzeltme davasının yalnızca bir kez açılabileceği yönünde bir hüküm mevcut değildir. Yaş değiştirme davasının birden fazla defa açılmasının önünde hukuki engel bulunmamakla beraber buna dair içtihat metni sayısı azdır. Bu sebeple yaş büyütme davası açarken bir kez açma imkanının olduğu göz önünde bulundurulmalı; buna göre dava açılmalıdır.

Yaş değiştirme davası, hem ilgili kanunu hem de mevcut içtihatları bilmeyi gerektiren bir davadır. Yaş düzeltme davasının istenilen şekilde sonuçlanması için hukuki bilgi ve donanıma sahip olunmalıdır. Bu nedenle yaş büyütme davası veya yaş küçültme davası açmak isteyen bir kişi mutlaka nüfus davaları alanında faaliyet gösteren avukattan destek almalıdır.

Yaş Değiştirme Davasının Şartları Nelerdir?

Yaş değiştirme davasının şartlarının var olması, davanın kabulü hususunda büyük önem taşır. Yaş düzeltme davasının şartlarını şu şekilde sıralamamız mümkündür:

  • Görünüş itibariyle beyan edilen yaşa uygun olma. Yani eğer kişi 50 yaşındaysa fakat yaşının nüfus kayıtlarına 30 olarak kaydedilmesini istiyorsa mahkeme tarafından yaş düzeltme davasının kabulü mümkün olmayacaktır.
  • Doğumun hastane ya da doğum evinde gerçekleşmemiş olması. Hastane kayıtları, yaş değiştirme davasında resmi kayıt olarak kabul edilmemektedir. Hastane veya doğum evi kayıtları, yaş düzeltme davasında kesin delil niteliğine haizdir. Bu nedenle mevcut hastane kaydı varsa ve nüfustaki kayıt ile uyuşuyorsa kural olarak yaş büyütme veya yaş küçültme mümkün olmayacaktır. Ancak eğer hastane kayıtlarında bir yanlışlık varsa ve bu yanlışlık başka belgelerle ispat edilirse yaş değiştirme davası kabul edilebilecektir.

Mevcut hastane kaydı olmasına rağmen nüfus kayıtlarında doğum tarihi pekala yanlış girilmiş olabilir. Bu halde de hastane kaydı delil olarak kullanılacak ve yaş düzeltme davası kabul olacaktır.

  • Beyan edilen yaşta bir kardeş olmaması. Bir kadının aynı anda iki hamilelik yaşaması mümkün olmadığından kişi, beyan ettiği yaşta bir kardeşe sahipse yaş değiştirme davası reddedilecektir. Ancak bu durumun istisnasını her iki kardeşin de nüfus kayıtlarının yanlış olması oluşturulmaktadır. Bu halde kardeşler, ayrı ayrı yaş düzeltme davası açmak durumundadırlar.

Yaş Değiştirme Davasında İspat Yükü Kime Aittir?

Yaş büyütme/küçültme davasında mahkeme tarafından gerekli görüldüğü takdirde yaşın doğru tespiti için sağlık kurulu raporu alınmaktadır. Ancak sağlık kurulu raporu (kemik yaşı tespiti), daha çok 25 yaşın altındaki kimseler için talep edilmektedir. Adli Tıp Kurumu’nun tespitine göre, 25 yaşından sonra kişinin kemik gelişimi sona ermektedir. Dolayısıyla bu yaştan sonra, kemik yaşının doğru tespitini sağlamak her zaman için mümkün değildir. Bu halde tanık beyanları, hastane raporları ve diğer evraklar davanın kabulü veya reddi aşamasında belirleyici olacaktır.

Yaş değiştirme davasında dikkate alınan bir diğer husus da annenin yaşıdır. Annenin doğum yapabileceği yaş aralığı mahkeme tarafından göz önünde bulundurularak yaş değiştirme davası hakkında karara varılacaktır. Yaş büyütme davası veya yaş küçültme davası ancak yukarıdaki koşullar mevcutsa davacı açısından olumlu sonuçlanacaktır.

Yaş Değiştirme Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Yaş değiştirme davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Yetkili mahkeme ise, kişinin yerleşim yeri mahkemesi olacaktır. Yaş değiştirme dava dilekçesinin en önemli unsurlarından birisi de şüphesiz ki görevli ve yetkili mahkemenin doğru belirlenmesidir. Yaş büyütme davası veya yaş küçültme davası dilekçesinin hukuki bilgi, mevcut kararlar ve somut olayın özellikleri harmanlanarak yazılması, davanın kabulü açısından önemlidir.

Yaş Değiştirme ve Yaş Düzeltme Davası Farklı Mıdır?

Yaş düzeltme davası, herhangi bir nedenden dolayı kimlikteki yaşın gerçekte olan yaştan farklı olması durumunda açılmaktadır. Kişinin kimliğindeki yaşı ile elinde  bulunan doğum belgesi veya diğer evraklarda yazan yaşı birbirinden farklıysa yaş düzeltme davası açılması mümkündür. Yaş büyütme davası ise nüfusa kayıtlı olan yaşın, küçük yazıldığı durumlarda açılır. Yaş küçültme davası ise tam aksi durumda açılan davadır. Dolayısıyla yaş değişikliği ve düzeltme davası arasında büyük fark bulunmaktadır.

Yaş Büyütme Askerlik Durumunu Etkiler Mi?

Bedelli askerliğin gündemde olduğu şu günlerde yaş büyütmenin askerliğe etkisi ve yaş büyütme bedelli askerlik merak edilen konular arasında yer almaktadır. Yaş büyütmenin askerliğe etkisi konusunu şu şekilde açıklayabiliriz: Yaş değiştirmenin askerliğe bir etkisi olmayacaktır. Askerlik Kanunu m.81‘e göre; askerlik çağına girdikten sonra gerçekleştirilen yaş değişikliği, askerlik işlemlerinde dikkate alınmamaktadır. Ancak bu madde yalnızca yaş büyütme-küçültme davası açısından geçerlidir. Eğer resmi kayıtlar dikkate alınarak yaş düzeltme işlemi gerçekleştirilmişse bu durum askerliğe etki edecektir. Örneğin; hastane doğumlu olduğu için yaş büyütme işlemi gerçekleştirilmiş olabilir. Bu durumda hastane kayıtlarına dayanarak nüfus kaydında yaş düzeltme söz konusu olacaktır. Dolayısıyla yaş düzeltme, açıklamış olduğumuz durumun istisnasını oluşturmaktadır.

Yaş Değiştirme Davası Ücreti 2023

Yaş değiştirme davası ücreti 2023 yılı için belirlenirken İstanbul Barosu asgari ücret tarifesi dikkate alınacaktır. “Yaş büyütme davası ne kadar tutar 2023?” diyenlerin öncelikle avukatla görüşme sağlaması gerekmektedir. Yaş küçültme davası avukat ücreti, yaş büyütme davası avukat ücreti, yani yaş değiştirme dava ücretini öğrenmek için nüfus davaları alanında çalışan avukata danışılması gerekmektedir.

Yaş Küçültme Emekliliği Etkiler Mi?

Yaş değiştirme davası ile yaşını küçültenler veya küçültmeyi düşünenler, işlemin emekliliğe etkisini merak etmektedir. Bu konuyu şöyle izah edebiliriz: Emekliliğin belirlenmesinde kişinin ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihte nüfus kütüğünde kayıtlı olan doğum tarihi esas alınır. Dolayısıyla yaş küçültme emekliliği etkilemeyecektir.

Yaş Küçültme Davası ve Yaş Büyütme Davası Ne Kadar Sürer 2023?

Yaş büyütme davası ne kadar sürer 2023?” sorusunun cevabını iki farklı şekilde verebiliriz. Yaş değiştirme davasında  yaş büyütme avukatı ile temsil varsa dava ortalama 3-4 ay arası sürmektedir. Elbette bu durum mahkemenin iş yüküne göre değişiklik gösterecektir. Ancak avukat olmaksızın yaş düzeltme, yaş büyütme veya yaş küçültme isteminde bulunulmuşsa bu halde dava en az 6 ay sürecektir. Ayrıca mahkemenin sağlık kurulu raporu talep etmesi halinde bu süreç uzayacaktır.

Yaş değiştirme dava dilekçesi nasıl hazırlanır? Kimlik yaşı nasıl büyütülür? Yaş küçültme davası nasıl açılır? gibi sorularınızı bize yöneltmek için iletişim sayfamızı ziyaret edebilir; 0212 909 53 63 numarasından bize ulaşabilir veya online danışma formumuzu doldurabilirsiniz.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.