İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası

ihtiyaç nedeniyle tahliye davası, kiracının ihtiyaç nedeniyle çıkarılması, ihtiyaç nedeniyle tahliye ihtarname
ihtiyaç nedeniyle tahliye davası, kiracının ihtiyaç nedeniyle çıkarılması, ihtiyaç nedeniyle tahliye ihtarname

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası, Türk Borçlar Kanunu’nda mm.350’de belirtilen kiracının evden çıkarılması sebepleri arasındadır. Gayrimenkul ve kira hukuku hükümlerine göre, kiracının evden çıkarılması, ancak kanunda yer alan gerekçelerden biri mevcutsa mümkündür. Aksi halde belirli süreli sözleşmelerde kiracı, kira sözleşmesinin bitmesinden 15 gün önce bildirimde bulunmadıkça kiralanan tahliye edilmeyecektir.

 Kiracı evden nasıl çıkarılır? sorusunun yanıtını pek çok farklı ihtimali değerlendirerek verebiliriz. Örneğin; iki haklı ihtar nedeniyle kiracının çıkarılması, on yıllık kira sözleşmesi sebebiyle kiracının tahliyesi bunlardan bazılarıdır. Bu yazımızda ihtiyaç nedeniyle tahliye için aranan şartları, tazminat hususunu ve süreleri açıklayacağız. Yazımızın en sonunda ise ihtiyaç nedeniyle tahliye ihtarname örneği mevcuttur.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Şartları ve  Fesih Bildirim Süresi

İhtiyaç nedeniyle tahliye, TBK m.350’de düzenlenmiştir. İlgili kanun hükmüne göre; gereksinim, yeniden inşa veya imar amacıyla ihtiyaç nedeniyle tahliye mümkündür. Uygulamada sıklıkla gereksinim sebebiyle tahliye yoluna başvurulduğu görülmektedir. Kiracıların çoğunun en az bir kez duyduğu “Yurtdışından oğlum/kızım gelecek, eve o yerleşecek.” lafı aslında gerçek olabilir. Konuyla ilgili kanun hükmü şu şekildedir: “Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin gereksinimi nedeniyle kullanma zorunluluğu varsa tahliye mümkündür.” Kiralanan, konut veya işyeri olabilir. Buradaki önemli nokta; kanunda sayılan kişilerin ihtiyaç duyması nedeniyle kiracının evden tahliye edileceğidir. İhtiyaç nedeniyle tahliye gerçekleştirmek isteyen ev veya işyeri sahibinin bu talebi:

  • Gerçekçi,
  • Samimi,
  • Devamlı,
  • Zorunlu olmalıdır.

İhtiyaç olmasından dolayı tahliye, belirli süreli kira sözleşmesi varsa sürenin sonundan itibaren 1 ay içinde dava açarak gerçekleştirilecektir. Ancak önceden kiracıya durumun bildirilmesiyle da ihtiyaç sebebiyle tahliye mümkündür. Böylece dava açmadan kiralananın boşaltılması söz konusu olabilecektir. Bu konuda size fikir verebilecek olan ihtiyaç nedeniyle tahliye ihtarname örneği aşağıda mevcuttur.

Belirsiz süreli kira sözleşmesi varsa ihtiyaç nedeniyle tahliye fesih bildirim süresi önem kazanacaktır. Bu halde fesih dönemi ve fesih bildirimi için öngörülen süre uygun davranılması gerekmektedir. Fesih dönemi ve fesih bildirimi için öngörülen sürenin belirlenmesinin ardından 1 ay içinde ihtiyaç nedeniyle dava açılarak kiracı evden çıkarılabilecektir. Kira sözleşmesinin yapıldığı tarihten itibaren her 6 ay, fesih dönemi olacaktır. Ancak 6 aylık sürenin sonunda fesih gerçekleştirmek için bu tarihten en az 3 ay önce kiracıya fesih bildirimi yapılmış olmalıdır. Fesih bildirimine rağmen kiracı kiralananı boşaltmadıysa fesih dönemi sonunda 1 ay içinde tahliye davası açılabilecektir.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

Tahliye davası ne kadar zamanda sonuçlanır? İhtiyaç nedeniyle tahliye davası daha önce belirttiğimiz üzere kira hukukunu ilgilendiren bir davadır. Bu anlamda kira hukuku ve sözleşmeler hukuku alanında çalışan avukat ile temsil sağlanması her açıdan iyi olacaktır. Kira kontratı da sözleşmeler hukukunu ilgilendirmektedir. Dolayısıyla bu kontrattan doğan uyuşmazlıkların çözümünde sözleşmeler hukuku avukatı ile hareket edilmesi gerekmektedir.

Avukat olmaksızın dava açılması, fesih bildirim sürelerine aykırı davranmak, usulüne uygun fesih gerçekleştirmemek, dava sürelerini kaçırmak gibi hatalardan dolayı davanın reddine neden olabilir. Eğer avukat ile temsil sağlanırsa kısa sürede içinde kiralanan boşaltılacaktır. Avukat olmaksızın bu süreç başlatılırsa hiç hata yapılmasa dahi ortalama 6-8 aylık bir dava süreci olacaktır. Zaten ihtiyaç nedeniyle tahliye gerçekleştirilmek istendiğinden bu sürenin uzaması, çok can sıkısı bir hal alacaktır. Dolayısıyla tavsiyemiz, konuyla ilgili hukuki destek alınmasıdır.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davasında Dava Değeri

Kiracının tahliyesi amacıyla açılacak olan bu davada yanıtı merak edilen sorulardan birisi de davanın değeridir. Dava değeri, mahkeme masraflarının hesaplanması bakımından önem taşır. Söz konusu davada ise dava değeri, 1 yıllık kira bedeli kadar olacaktır. Bu nedenle tahliye davası mahkeme masrafları hesaplanırken 1 yıllık kira bedeli belirleyici faktör olacaktır.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliyeden Sonra Kiraya Verme

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki haksız tahliye tazminat talep edilmesine sebebiyet verebilir. Ancak burada değinmemiz gereken nokta, hangi hallerde haksız tahliye tazminatı talep edilebileceğidir. Şüphesiz ki her durumda haksız tahliye tazminat davası açılması söz konusu olmayacaktır. Konuyla ilgili TBK m.355’deki hüküm şu şekildedir: “Kiraya veren kişi ihtiyaç nedeniyle tahliye gerçekleştikten sonra 3 yıl boyunca evi veya işyerini eski kiracısından başka bir kimseye kiraya veremez.”Kiraya veren bu hükümlere aykırı davranırsa, eski kiracısına, son kira yılında ödemiş olduğu kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemeye mahkum edilecektir.

Kısaca, ihtiyaç nedeniyle tahliye sonrasında taşınmaz sahibi, 3 yıl boyunca taşınmazını, eski kiracısından başkasına kiraya veremeyecektir. Aksi halde kiracının haksız tahliye tazminatı talep etmesi mümkün olacaktır. 3 yıllık süre geçtikten sonra ise kiraya veren, herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayacak; ihtiyaç nedeniyle tahliyeden sonra kiraya verme mümkün olacaktır.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği 2018

İhtiyaç nedeniyle tahliye ihtarname örneği aşağıda mevcuttur. Söz konusu ihtarname, tamamen fikir vermek amacıyla hazırlanmıştır. Herhangi bir hak kaybı yaşanmaması adına hukuki destek alarak ihtarnamenin hazırlanmasını tavsiye ederiz.

İHTARNAME

……………..(  ). NOTERLİĞİ’NE    

KEŞİDECİ  : (İsim-Soyisim,TC kimlik numarası ve adres yazılmalı.)
MUHATAP : (İsim-Soyisim,TC kimlik numarası ve adres yazılmalı.)
KONU           :Kira sözleşmesinin ……… itibari ile yenilenmeyeceğini, ihtiyaçtan dolayı tahliye edileceğini ve bu nedenle ………… tarihine kadar kiralananın tahliyesi ihtarından ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

Sayın Muhatap;

  1. Maliki bulunduğum ………………..adresindeki gayrimenkulü, …………. başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile kiralamış bulunmaktasınız.
  2. (Kira kontratını yenilenmeyeceği, gereksinim nedeniyle tahliye edilmesi gerektiği burada belirtilecek.)
  3. İşbu kira sözleşmesinden mütevellit her türlü alacak ve dava hakkım saklı kalmak üzere, Türk Borçlar Kanunu m.350 hükmüne göre kira sözleşmesinin, bitiş tarihi  olan ………… tarihi itibarı ile yenilenmeyeceğini, ihtiyaç sebebiyle tahliye edilmesi gerektiği ve ………..tarihine kadar kiralananın tahliyesini,aksi taktirde yasal yollara başvuracağımı tarafınıza ihtar ederim. (Tarih)

Keşideci
Ad-Soyad ve İmza

Sayın Noter;

Üç nüsha ve bir sayfadan oluşan işbu ihtarnamenin bir suretinin muhataba APS ile tebliğini, bir suretinin daireniz uhdesinde saklanmasını ve onaylanmış bir suretinin tarafıma verilmesini arz ve talep ederim.(Tarih)

Keşideci

Ad-Soyad ve İmza

 

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası ve diğer kira hukuku konuları ile ilgili detaylı bilgi almak ve gerekirse hukuki süreci başlatmak için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.