Nafaka Davası ve Şartları

nafaka davası,nafakanın arttırılması,nafakanın azaltılması
nafaka davası,nafakanın arttırılması,nafakanın azaltılması

Nafaka davası nasıl açılır? sorusunu yanıtlamadan önce kısaca nafaka kavramını açıklamamız faydalı olacaktır. Boşanmada nafaka, dava süresince veya dava sonunda yoksulluğa düşecek olan eşe ve/veya çocuğa ödenecek olan para şeklinde tanımlanabilir.

Boşanmayı ilgilendiren nafaka türleri iştirak, yoksulluk ve tedbir nafakasıdır. Söz konusu nafaka türlerinin alınma şartları birbirinden farklıdır. Talep edilmesi durumunda boşanma davasında nafakaya hükmedilecektir.

Nafaka davası, hakim tarafından daha önce hükmedilen nafaka miktarının değiştirilmesi için açılan davadır. Nafaka davasında mevcut nafakanın arttırılması veya azaltılması istenebilir. Bu açıdan nafaka davasının hem nafaka alacaklısı hem de nafaka borçlusu tarafından açılabileceğini söyleyebiliriz.

Nafakanın artırılması veya azaltılması, yani genel adıyla nafaka davası açılması için tarafların ekonomik koşullarında değişiklik olması gereklidir. Örneğin; nafaka borçlusunun gelirinde yüksek bir artış olması halinde nafaka alacaklısı dava açabilir. Nafaka borçlusunun gelirinde ani bir düşüş olması durumunda ise nafaka davası açılarak mevcut miktarın azaltılması istenebilir.

Nafaka Davasında Nafaka Miktarı Neye Göre Belirlenir?

Nafaka davasında nafaka miktarı belirlenirken tarafların ekonomik ve sosyal durumları göz önüne alınır. Dolayısıyla nafaka alacaklısının ekonomik durumu ve ihtiyaçları değerlendirileceği gibi nafaka borçlusu açısında da aynı durum söz konusu olacaktır. Nafaka talep edilen tarafın yoksul olduğuna kanaat getirilirse hakim, nafaka verilmesine dahi hükmetmeyebilir.

Nafaka davasında hakim, talep edilen nafakanın üst sınırıyla bağlıdır. Yani eğer 5000 TL nafaka talep edilmişse hakim bundan fazlasına hükmetmeyecektir. Ancak hakim, nafakanın alt sınırıyla bağlı değildir. Dolayısıyla 5000 TL talep edilse de 3000 TL nafakaya hükmetme takdir yetkisine sahiptir.

Nafaka davasında nafakanın miktarının belirlenmesinde nafaka borçlusunun kusur durumu ayrıca önem taşır. Nafaka talep edenin kusursuz veya daha az kusurlu bir şarttır. Ancak bazen her iki tarafta kusur olmasa da veya kusurlu aynı olsa da nafakaya hükmedilmesi mümkündür.

Nafaka Ödeme Süresi Ne Kadardır?

Hukukumuzda nafakanın ödenme süresiyle ilgili bir kısıtlama yoktur. Ancak nafaka davası açılarak nafakanın arttırılması veya azaltılması mümkündür.

GÜNCELLEME:

Nafakanın süresiz ödenmesinden doğan mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi adına ilgili kanunda yeni bir düzenleme yapılmaktadır. Yeni düzenleme ile nafaka süresi belirli koşullar göz önünde tutularak sınırlandırılacaktır. Bu konuda detaylı ve güncel bilgi için Nafaka Kalkıyor Mu? adlı makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

Ayrıca nafakanın kaldırılmasını gerektiren haller mevcutsa da nafaka ödeme artık söz konusu olmayacaktır. Nafakanın hangi hallerde kaldırılacağına dair bilgi almak için boşanma davasında nafaka adlı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Kimler Nafaka Alabilir? Nafaka Davası Şartları Nelerdir?

Boşanma davasında nafakaya hükmedilebilmesi için boşanma sonucunda nafaka talep eden tarafın yoksulluğa düşecek olması gerekmektedir. Nafaka talep edenin boşanmaya sebep olan durumda daha ağır kusuru olmaması da şarttır.

Boşanma sürecinde ve boşanma sonucunda nafaka alabilecek kişiler; ev hanımları, düşük gelire sahip olanlar veya hiç geliri olmayanlar, asgari ücretle çalışanlar, geçici işlerde çalışanlar, iş akdi sona ermiş olan kişiler. Ancak şunu belirtmeliyiz ki eşiyle aynı ücrete çalışan bir kimsenin yoksulluk nafakası alması mümkün olmayacaktır. Bu nedenle boşanma davasında ve sonunda  “Ne kadar nafaka alırım?” “Nafaka davası nasıl açılır?” sorularını en iyi şekilde cevaplandırmak için mutlaka boşanma avukatına danışılmalıdır.

Çalışana Nafaka Verilir Mi?

Çalışana nafaka verilmesi mümkündür. Ancak bu durum kesin değildir. Çalışana nafaka bağlanması için elde edilen gelirin çok düşük olması ve nafaka talep edilen tarafın ise gelirinin daha yüksek olması gerekmektedir. Fakat çalışana kesinlikle nafaka bağlanır diye bir cevap vermemiz söz konusu değildir. Mevcut durumu özellikleriyle tarafların sosyo-ekonomik durumları değerlendirilerek net bir sonuca varmak mümkün olacaktır.

Yargıtay 3.Hukuk Dairesi birçok kararında nafaka alacaklısının asgari ücretle çalışması, dul veya yetim maaşı gibi durumlarda yoksulluğun ortadan kalkmayacağını vurgulamıştır. Dolayısıyla bu hallerde nafakaya hükmedilmesi kuvvetle muhtemeldir.

Çalışan kadın nafaka alabilir mi?sorusu ayrıca cevaplanması gereken bir sorudur. Konuyla ilgili bilgi için linke tıklayarak yazımıza ulaşabilirsiniz.

Nafaka Ödenmezse Ne Olur?

Nafaka davası başlığı altında yanıtlamamız gereken sorulardan birisi de, “Nafaka ödenmezse ne olur?“sorusudur .Nafakanın ödenmemesi durumunda nafaka alacaklısı borçların tahsili için icra takibi başlatabilir. İcra takibi ile geçmişe dönük nafaka alacaklarının tahsili mümkün olacaktır.

Nafaka alacaklarının tahsili için icra takibi yapılması durumunda emekli maaşına haciz konulabilecektir.  Ayrıca nafaka alacaklarında aylık nafaka miktarının tamamının tahsili için çalışan borçlunun maaşının tamamına haciz konulması mümkündür.

Kanun koyucu İcra ve İflas Kanunu’nda yer alan bu hükümler nafakanın bir an evvel ve kolay bir şekilde tahsil edilmesini amaçlamıştır. Nafaka alacaklarını tahsil edemeyen kişilerin zaman kaybı yaşamadan hukuki danışmanlık alması ve süreci başlatması gerekmektedir.

Nafaka Davası Açma Ücreti 2020

Nafakanın artırılması veya azaltılması talepli nafaka davası açma ücreti, İstanbul Barosu Asgari Ücret Tarifesi’ne göre belirlenecektir. Nafaka davası için mahkemeye belli bir miktar harç ödenecektir. Avukat ile temsil varsa vekalet ücreti de ödenmesi gerekecektir. Nafaka davası açma ücreti ayrı olmakla beraber vekalet ücreti 2020 yılı için 6.200 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu ücretin değişiklik göstermesi mümkündür. Nafaka davası açma ücreti 2020 hakkında net bilgi almak için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.