Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma

evlilik nedeniyle işten ayrılma
evlilik nedeniyle işten ayrılma

Evlilik nedeniyle işten ayrılmanın mümkün olup olmadığı; mümkün ise kıdem tazminatı ve diğer işçi alacaklarının alınıp alınamayacağı sıkça karşılaştığımız sorular arasında yer almaktadır. Şunu belirtmeliyiz ki; evlilik nedeniyle işten ayrılma mümkündür. Evlilik nedeniyle işten ayrılmak isteyen kişi, işçi alacaklarına da hak kazanacaktır.

Evlilik nedeniyle işten ayrılmanın şartları ve hükümleri İş Kanunu’nda düzenlenmiştir. Evlilik nedeniyle iş sözleşmesinin feshi konusu İş Kanunu m.120’de gerçekleştirilen atıfla 1475 sayılı mülga İş Kanunu m.14’te düzenlenmiştir. Evlilik nedeniyle iş sözleşmesinin feshi, iş hukukunun önemli konuları arasındadır. İş sözleşmesi nasıl feshedilir ve işçi alacakları nelerdir sorularının cevaplarının çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Aksi takdirde maddi zararlarla karşılaşılacaktır. Bu sebeple evlilik nedeniyle işten ayrılmadan önce mutlaka işçi avukatına danışılmalıdır.

Evlenme Sebebiyle İşten Nasıl Ayrılırım? Şartları Nelerdir?

İş Kanunu’nun ilgili maddesine göre; kadının evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde iş akdini hiçbir gerekçe göstermeksizin feshetme imkanı vardır. İş sözleşmesinin evlilik nedeniyle feshinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; 1 yıllık süredir. 1 yıllık süre, evlilik tarihinden itibaren işlemeye başlayacaktır.

Evlilik nedeniyle istifa etmek isteyen kadın işçi, usule uygun olarak iş akdini feshetmeli ve alacaklarını işverenden talep etmelidir. İş sözleşmesinin usule uygun feshedilmesi alacakların işverenden tahsili için hayati önem taşır. Bu nedenle mutlaka hukuki danışmanlık alınmalıdır.

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma Hesaplama

Evlenme sebebiyle işten ayrılmak ve kıdem tazminatı almak isteyen kadın, 1 yıl içerisinde bu hakkını kullanmalıdır. 1 yıllık süre, evliliğin gerçekleştiği tarihten itibaren başlayacaktır.

Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshedilmesi Durumunda Kıdem Tazminatı Alır Mıyım?

Evlilik nedeniyle işten ayrılma tazminat alınmasına engel değildir. Şöyle ki; ilgili kanun maddesiyle evlilik nedeniyle iş sözleşmesini fesheden işçinin kıdem tazminatına hak kazanacağı hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla işyerinde en az bir senesini doldurmuş olan kadın işçi, evlenir ve evlenme tarihinden itibaren 1 sene içinde iş akdini feshederse kıdem tazminatını alacaktır.

Kıdem tazminatının nasıl hesaplanacağı konusunda detaylı bilgi için Kıdem tazminatı nedir?Nasıl hak kazanılır? isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

Evlilik Sebebiyle İş Sözleşmesini Fesheden İşçi İhbar Tazminatı Öder Mi?

Evlilik nedeniyle işten ayrılma ihbar süresi 2018 konusunda sıkça soru sorulmaktadır. Evlilik sebebiyle istifa eden işçi ihbar tazminatı öder mi? sorusunun cevabını net bir şekilde hayır olarak yanıtlayabiliriz. Bu konuda Yargıtay’ın birçok kararı mevcuttur. Yargıtay’a göre; evlilik nedeniyle iş sözleşmesini fesheden işçi, işverenden ihbar tazminatı talep edemeyecektir. Bu halde işveren de işçiden ihbar tazminatı talebinde bulunamayacaktır.

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma Dilekçesi  

Evlenme nedeniyle işten ayrılma dilekçesi, uygulamada istifa dilekçesi olarak adlandırılır. Evlenme tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde işten ayrılmak isteyen kadın işçi, işverenine durumu bir istifa dilekçesiyle açıklamalıdır. Ayrıca istifa dilekçesinde kıdem tazminatının hesaplanarak ödenmesini ve varsa diğer alacaklarının da ödenmesini talep etmelidir.

Evlenme nedeniyle işten ayrılma dilekçesi dendiği zaman işçi alacağı ihtarnamesinin de üzerinde durmamız gereklidir. Evlilik nedeniyle işten ayrılmak isteyen kadın işçi, işverene mutlaka noter kanalıyla ihtarname göndermelidir. Noter aracılığıyla ihtarname gönderilerek iş akdinin fesih bildirimi yapılmalı ve işçi alacakları talep edilmelidir. Noter aracılığıyla işverene ihtarname göndermek hukuken en doğru ve garanti yoldur. İşveren, ihtarnamede belirtilen sürede işçi alacaklarınızı ödemezse işçi alacağı davası açmanız gerekecektir. İhtarname ile işveren temerrüde düşürülmüş olacak ve işçi alacaklarının faiziyle tahsili mümkün olacaktır.

Noter aracılığıyla ihtarname göndermek için iş hukuku avukatından hukuki destek almak gerekmektedir. Aksi halde alacakların tahsili mümkün olmayacak ve maddi kayıplar yaşanacaktır.

Evlenme Nedeniyle İş Sözleşmesini Fesheden Kadın Başka Bir İşte Çalışabilir Mi?

Evlilik nedeniyle işten ayrılma konusunda kadınların merak ettiği hususlardan birisi de daha sonra başka işte çalışmalarının mümkün olup olmadığıdır. Şunu belirtmeliyiz ki; kanunda buna dair herhangi bir engel yoktur. Ayrıca çalışma özgürlüğü anayasayla güvence altına alınmış en temel haktır. Evlilik nedeniyle işten ayrılma kadının iş hayatını sona erdirmeyecektir. Daha sonra kadın, isterse başka bir işte çalışabilecektir.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.