Mobbing İhtarname Örneği

mobbing ihtarname örneği,mobbing noter ihtarname,mobbing haklı fesih ihtarname örneği
mobbing ihtarname örneği,mobbing noter ihtarname,mobbing haklı fesih ihtarname örneği

Mobbing ihtarname örneği sunmadan evvel “mobbing” kavramı hakkında bilgi vermemiz faydalı olacaktır. Mobbing, bir işçinin işyerinde maruz kaldığı psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet veya baskı olarak tanımlanabilir. Eylemin mobbing sayılması için işverenin şiddet uygulamış olması gerekmez. Yani bir çalışanın bir başkasına karşı mobbing uygulaması mümkündür. Ancak bu halde işçi, işverenine bildirimde bulunmalıdır.

Mobbing, İş Kanunu hükümlerine göre işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanmasına sebebiyet veren bir durumdur. Mobbing ihtarnamesi ise; işçinin, işyerinde çalışmayı bırakmadan evvel işverenine noter kanalıyla göndermesi gereken ihtarnamedir. Her ne kadar mobbing nedeniyle iş sözleşmesinin feshi mümkün olsa da bu konuda dikkat edilmesi gereken birçok husus vardır. Mobbing sebebiyle iş sözleşmesinin feshi adlı yazımızı okuyarak mobbing türleri, tazminat konusu ve daha fazlası hakkında bilgi alabilirsiniz.

Mobbing İhtarname Örneği

Noterden mobbing ihtarname örneği aşağıda mevcuttur. Ancak vurgulamak isteriz ki, mobbing ihtarname örneği adı altında her duruma uygun bir ihtarnamenin hazırlanması mümkün değildir. Mobbing noter ihtarnamesi, mutlaka hukuki destek alarak hazırlanmalıdır. Bu halde en yetkili kişi ise bilgi ve deneyime sahip işçi avukatı olacaktır. Aşağıda bulunan işyerinde mobbing ihtarname örneği, tamamen fikir verme amaçlı hazırlanmıştır. Kişiye ve somut duruma en uygun mobbing ihtarnamesinin hazırlanması için iş hukuku avukatı ile görüşülmesini tavsiye ederiz.

İHTARNAME

İSTANBUL (  ). NOTERLİĞİ’NE

KEŞİDECİ: (Mobbing noter ihtarnamesi ile iş akdini haklı olarak derhal feshedecek olan kişinin adı-soyadı, TC kimlik numarası ve adresi)

MUHATAP: (Mobbing uygulanan işyeri ve adresi)

KONU: (İşyerinde mobbing uygulanması nedeniyle iş akdinin feshedildiğine dair bildirim ve işçi alacaklarının verilen süre içerisinde ödenmesi; aksi halde yasal yollara başvurulacağına dair ihtar)

AÇIKLAMALAR:

Sayın Muhatap,

  1. (İşyerinde ne kadar süredir, hangi pozisyonda çalışıldığına dair kısaca bilgi verilmeli.)
  2. (Mobbing olarak adlandırılan eylemler, kimin uyguladığı, ne kadar süredir devam ettiği gibi bilgilerle somut olay açıklanmalı.)
  3. (Mobbing uygulamasını gerçekleştiren işçiler ise bu durumun işverene bildirildiği, ancak halen mobbinge devam edildiğine dair açıklama yapılmalı.)
  4. (Mevcut durum, İş Kanunu hükümleri ile bağlantı kurularak özetlenmeli. En önemli maddelerden birisi!)
  5. (İş akdinin fesih sebebi ve feshedildiği bildirilmeli.)
  6. (Kıdem tazminatı, ücret, yıllık izin ücreti gibi işçi alacakları talep edilmeli. Verilen süre içinde ödenmediği takdirde yasal yollara başvurulacağına dair ihtar yapılmalıdır.En önemli maddelerden birisi!) (Tarih)

Keşideci

Ad-Soyad ve İmza

Sayın Noter,

Üç nüsha ve 1(bir) sayfadan oluşan işbu ihtarnamenin bir suretinin muhataba APS ile tebliğinin, bir suretinin daireniz uhdesinde saklanmasını ve onaylanmış bir suretinin tarafıma verilmesini arz ve talep ederim.

Keşideci

Ad-Soyad ve İmza

Mobbing Haklı Fesih İhtarnamesi Ne Zaman Gönderilmeli?

Yukarıda noterden gönderilecek olan mobbing ihtarname örneği mevcuttur. Ancak daha önce vurguladığımız üzere söz konusu ihtarnamenin mutlaka kişiye özel olarak avukat tarafından hazırlanması gerekmektedir. Aksi halde telafisi mümkün olmayan zararlar doğabilecektir.

Mobbing haklı fesih ihtarnamesi için kanunda 6 günlük süre şartı aranmamaktadır. Dolayısıyla mobbinge maruz kalan işçi, iş akdini feshetmek istediği zaman ihtarname ile bunu gerçekleştirebilir. Elbette öncesinde hukuki destek almak, olası hataların önüne geçilmesi açısından en doğru tercih olacaktır.  Çünkü ihtarnamede yapılacak hata, ileride dava açılması durumunda kişinin aleyhine olarak kullanılacaktır. Bu nedenle tavsiyemiz, mobbing ihtarnamesinin mutlaka avukat tarafından hazırlanmasıdır. Mobbing ihtarnamesinin hazırlanmasıyla ilgili detaylı bilgi almak ve ücreti öğrenmek için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.