İşçinin Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılması

işçinin sigorta primlerinin eksik yatırılması
işçinin sigorta primlerinin eksik yatırılması

İşçinin sigorta primlerinin eksik yatırılması veya hiç ödenmemesi, iş akdinin feshedilmesi için haklı neden oluşturacaktır. Çünkü, İş Kanunu hükümleri uyarınca ister belirli isterse belirsiz süreli iş sözleşmesi olsun her halde işveren, işçinin sigorta primlerini gerçek maaşı üzerinden yatırmakla yükümlüdür. Ayrıca sigorta primlerinin eksik ödenmesi, yükümlülüğe aykırı davranan işverenin para cezası ödemesine de neden olacaktır.

Uygulamada sıklıkla işverenin işçinin maaşının bir kısmını banka, bir kısmını ise elden teslim ettiği görülmektedir. Böylece işveren, yalnızca banka aracılığıyla ödediği kısım üzerinden sigorta primi yatırmaktadır. Sigorta primlerinin eksik yatırılması, İş Kanunu m.24 hükümleri uyarınca işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanmasını gerektiren bir durumdur. Sigorta primlerinin eksik yatırılması haklı nedenle fesih hakkının nasıl kullanılacağı, ne zaman kullanılması gerektiğini ve işverene bildirimin nasıl yapılacağını makalemizin ilerleyen bölümlerde açıklayacağız.

Sigorta Primleri Eksik Yatırılan İşçinin Hakları Nelerdir?

Sigorta primlerim eksik yatırılıyor, ne yapmalıyım?” diyen bir işçi, söz konusu nedene dayanarak iş sözleşmesini feshedebilir. Sigorta primlerinin eksik yatırılması veya hiç ödenmemesi nedeniyle  iş akdini fesheden işçi, tüm işçilik alacaklarına hak kazanacaktır.

Sigorta primlerinin eksik ödenmesi nedeniyle işçi aynı zamanda SGK’ya şikayette bulunabilir. Şikayet sonucunda işçinin haklılığı ortaya çıkarsa işveren, sigorta primlerinin eksik yatırılması veya hiç ödenmemesi nedeniyle idari para cezasına çarptırılacaktır.

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nin 2008/31534 E. ve 2010/18798 sayılı  konuyla ilgili kararı şu şekildedir;

“…İşçinin sigorta primlerinin hiç yatırılmaması veya eksik bildirilmesi işçinin sosyal güvenlik hakkını ilgilendiren bir durum olsa da Dairemizin 1475 Sayılı Yasa döneminde istikrar kazanmış olan görüşü 4857 sayılı iş Kanunu döneminde de devam etmekte olup, sigorta primlerinin hiç yatırılmaması, eksik yatırılması veya düşük ücretten yatırılması hallerinde de işçinin haklı fesih imkanı vardır.

Sigorta primlerinin eksik yatırılması nedeniyle işçi, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık sebebiyle iş akdini derhal feshedebilecektir. Böyle bir durumda işçinin, ihbar sürelerine uyma yükümlülüğü yoktur.

Ödenmeyen sigorta primleri dava açılmasına sebebiyet verecektir. Sigorta primlerinin eksik yatırılması veya hiç yatırılmaması nedeniyle açılacak olan dava, hizmet tespit davasıdır. Eksik sigorta primi dava dilekçesi yazılmasını ve zaman kaybetmeden dava açılmasını gerektiren bir durumdur.  Hizmet tespit davası, hukuki bilgi ve tecrübeyi gerektiren bir dava olup ayrıca ele alınması gereken bir konudur. Konuyla ilgili detaylı bilgi için linke tıklayabilir ve makalemize erişebilirsiniz.

Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılması Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi Mümkün Müdür?

Sigorta primlerinin eksik ödenmesi veya hiç ödenmemesi nedeniyle iş sözleşmesini feshedecek işçi, işverene noter ihtarnamesi göndermelidir. Noter ihtarnamesinde sözleşmesinin fesih nedeni açık ve net bir şekilde belirtilmelidir. Ayrıca kıdem tazminatı ve varsa diğer işçilik alacakları da noter ihtarnamesiyle işverenden talep edilmelidir.

Sigorta primlerinin eksik yatırılması nedeniyle iş sözleşmesini fesheden işçi, fesih bildiriminin tebliğiyle artık işe gitmek zorunda olmayacaktır. Bu durumda işverenin, işçiden ihbar tazminatı talep etmesi mümkün değildir. Çünkü işçi, haklı nedenle iş akdini derhal feshetmiş olacaktır.

İşverene gönderilecek noter ihtarnamesinin iş hukuku avukatı tarafından yazılması gerekir. İnternet üzerinden bulunan ihtarname örnekleri katiyen kullanılmamalıdır. Her olay kendine has özelliklere sahip olduğundan ihtarnamenin de kişiye özel hazırlanması gerekmektedir.Aksi halde iş akdinin feshi usule aykırı olabilir ve bu durum telafisi mümkün olmayan maddi kayıplara sebebiyet verebilir.

Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılması Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshi ve Kıdem Tazminatı

Sigorta primlerinin eksik yatırılması halinde işçinin fesih hakkı bulunduğunu belirtmiştik. Bu durumda kişilerin aklına gelen ilk soru  “İstifa eden işçi kıdem tazminatı alabilir mi?” sorusudur. Eğer işçi, haklı nedenle iş akdini feshetmişse kıdem tazminatını alabilecektir.

Sigorta primlerinin eksik yatırılması veya hiç yatırılmaması İş Kanunu hükümlerince haklı nedenle derhal fesih sebebidir. Dolayısıyla bu halde işçi, kıdem tazminatını ve varsa fazla mesai, ücret, yıllık izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil alacaklarını talep edebilecektir. Eksik yatırılan sigorta primleri nedeniyle iş akdini feshetmek ve alacaklarını talep etmek isteyen işçi mutlaka işçi avukatından hukuki destek almalıdır.

Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılması Sebebiyle Açılacak Davada İspat 

Sigorta primlerinin eksik yatırılması durumunda işçinin haklarının neler olduğundan yukarıda bahsetmiştik. Sigorta primlerinin eksik yatırıldığının ispatı, şüphesiz ki dava sürecini etkileyecek en önemli aşamadır. Ödenmeyen sigorta primleri dava esnasında tanık beyanları ile ispat edilebilir. Ayrıca emsal ücret araştırması ödenmeyen sigorta primleri için açılacak davada önem taşımaktadır. İspatın nasıl gerçekleşeceği ve dava süreci ile ilgili detaylı bilgi için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.