İşçi Alacağı İhtarnamesi 2021

işçi alacağı ihtarnamesi
işçi alacağı ihtarnamesi

İşçi alacağı ihtarnamesi, işçinin alacakları için dava yoluna gitmeden evvel işverene gönderdiği ihtarnamedir. İhtarnamenin hangi hallerde ve ne zaman gönderilmesi gerektiğine değinmeden önce ‘ihtarname’ kavramını açıklamamız gerekmektedir.

İhtarname; işçinin işverenden resmi olarak haklarını talep etmesi olup dava açmadan önceki bir nevi son uyarıdır. İşçi alacağı ihtarnamesi, noter kanalıyla gönderilmelidir. İhtarname, resmi nitelikte olduğundan işçinin daha sonra işçi alacağı davası açılması halinde dava sürecinde kullanılacaktır. Davanın gidişatını önemli yönde etkileyecek olan ihtarname, mutlaka iş hukuku avukatı tarafından hazırlanmalıdır.

İnternet ortamında bulunan ve işçi alacağı ihtarname örneği olarak yayınlanan ihtarnameler mevcuttur. Ancak her somut olayın özellikleri farklı olmakla beraber işçinin de talepleri değişiklik gösterecektir.Bu nedenle işçi alacağı ihtarname örneği kullanılırsa işçi, kendi durumuna uygun olmaması nedeniyle haklarını kaybetmesi durumu söz konusu olabilir.

İşçi alacağı ihtarnamesi işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkını kullandığı durumlarda gönderilir. Ayrıca işçinin fazla çalışma ücretinin ödenmemesi veya evlilik sebebiyle iş sözleşmesinin feshi durumlarında da kullanılır. İşçi alacağı ihtarnamesi ile iş akdi feshedilecek  ve kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti, yıllık izin ücreti ve diğer ücret alacakları talep edilebilecektir.

İşverene İhtarname Ne Zaman Gönderilmelidir?

İşçi alacağı ihtarnamesi olaya özgü bir şekilde hazırlandığı takdirde dava açma yoluna gitmeden işçi alacakları tahsil edilebilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de işçi alacağı ihtarnamesinin ne zaman gönderilmesi gerektiğidir. Daha önce belirttiğimiz gibi hiçbir şekilde işçi alacağı ihtarname örneği kullanılmamalı ve kişiye özel ihtarname hazırlanmalıdır.

İşçi alacağı ihtarnamesinin ne zaman gönderileceği hangi sebeple gönderildiğine göre değişiklik gösterir. Örneğin; mobbing sebebiyle iş sözleşmesinin feshini isteyen işçi, ihtarnameyi ihbar sürelerine uymaksızın gönderecektir. İhtarnamenin işverene tebliğiyle iş sözleşmesi feshedilmiş olacak ve işçinin işe gitmesine gerek kalmayacaktır. Eğer işveren, iş akdini işçiye ödeme yapmadan sonlandırmışsa bu halde işçinin ücretinin ödenmemesi nedeniyle ihtarname gönderilecektir.

İşçi alacağı ihtarnamesi, askerlik sebebiyle kıdem tazminatı alma ve emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı alma durumlarında da gönderilmelidir. Eğer verilen süre içinde işveren ödeme yapmazsa, bu durumda işçi alacak davası açmak için hukuki süreç başlatılmalıdır. İşçi alacağı ihtarnamesi, hukuki bilgi, tecrübe ve titizliğe sahip işçi avukatı tarafından hazırlanırsa başarı oranı çok yüksek olacaktır. Bu nedenle tavsiyemiz, işçi alacaklarının tahsili için mutlaka işçi avukatından yardım alınmasıdır.

İşçi Alacağı İhtarnamesi Nasıl Hazırlanır? Nelere Dikkat Edilmelidir?

İşçi alacağı ihtarnamesinin hazırlanmasında en önemli husus, ihtarnamenin kişiye özel olmasıdır. Yani örnek bir yazının kullanılması, işçinin haklarını kaybetmesine dahi sebep olabilecektir. Bu nedenle önce somut olay değerlendirilmeli ve sonra ihtarname hazırlanmalıdır.

İhtarname, açık ve net olmalıdır. Bu konuda hazırladığımız örnek ihtarnameye buradan ulaşabilirsiniz. Fesih sebepleri ve talepler, hukuki bilgilerle desteklenmelidir. İşçi alacaklarının miktarlarının net olarak yazılması gerekmemektedir. Nitekim Yargıtay’ın da görüşü bu yöndedir. Alacakların neler olduğunun belirtilmeli ve ihtarnamenin noter aracılığıyla gönderilmesi işçinin haklarının korunmasını sağlayacaktır. Her alacak kalemi tek tek belirtilmelidir. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı,ücret, fazla mesai ücreti, yıllık izin alacağı, hafta tatili alacağı, ulusal ve genel bayram tatili alacağı ayrı ayrı yazılmalıdır. Rakam olarak miktarlar biliniyorsa eklenmesinde sakınca yoktur. Eklenmezse de herhangi bir sorun olmayacaktır.

İşçi alacağı ihtarnamesinin işçi avukatı tarafından yazılması, işçinin haklarının korunması açısından çok önemlidir. İşçi alacağı ihtarnamesi ile kısa sürede olumlu sonuç almak için mutlaka iş hukuku alanında faaliyet gösteren avukattan hukuki yardım alınmalıdır.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.