Arabuluculuk Nedir? Arabulucuya Başvurmak Zorunlu Mudur?

arabuluculuk nedir,arabulucuya başvurmak zorunlu mudur,zorunlu arabuluculuk
arabuluculuk nedir,arabulucuya başvurmak zorunlu mudur,zorunlu arabuluculuk

İş hukukunda zorunlu arabuluculuk son dönemlerde merak edilen kavramlar arasında yer almıştır. İş hukuku zorunlu arabuluculuk ve arabuluculuya başvurma konusunu açıklamadan evvel arabuluculuk kavramını açıklamamız gerekmektedir.

Arabuluculuk; özel hukuk uyuşmazlığının uzman bir üçüncü kişi eşliğinde dava açılmadan önce veya dava açıldıktan sonra çözülmesidir. Arabuluculuk ile mahkemeye başvurmadan hızlı ve kesin çözüme ulaşılmaya çalışılmaktadır.

Yapılan son düzenlemeler ile iş hukuku alanında ortaya çıkan birçok uyuşmazlıkların çözümünde arabulucuya başvurmak zorunlu hale getirilmiştir. İş hukukunda arabulucuya başvurma, bir dava şartıdır. İş davalarında arabuluculuk müessesesi  kullanılmasına rağmen uyuşmazlık çözüme kavuşturulmamışsa dava açma yoluna gidilecektir.

İşçi Alacakları ve İşe İade Davasında Zorunlu Arabuluculuk

İş Mahkemeleri Kanunu m.3’e göre; işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda arabulucuya başvurma dava şartıdır. Dolayısıyla fazla mesai ücreti, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi alacakların tahsili için dava yoluna gitmeden evvel arabulucuya gidilmesi gerekecektir.

İş hukuku zorunlu arabuluculuk uygulaması gereğince arabulucuya gitmeden dava açılması halinde dava şartı yokluğundan dava, usulden reddedilecektir. Bu nedenle zorunlu arabuluculuk büyük önem taşımaktadır.

İş hukukunda arabulucuya başvurmanın zorunlu tutulmadığı haller de kanunda ayrıca belirtilmiştir. Buna göre; iş kazası ve meslek hastalığıyla ilgili tazminat, tespit, rücu ve itiraz davalarında arabulucuya başvurma zorunlu değildir.

İş Davalarında Zorunlu Arabuluculuk Başladı Mı?

İş davalarında zorunlu arabuluculuk başladı. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren istisnai durumlar saklı kalmak üzere iş hukukunu ilgilendiren tüm davalarda arabulucuya başvuru zorunlu hale getirildi. İşe iade davası, tazminat davaları başta olmak üzere iş davalarında zorunlu arabuluculuk başladı.

İş Hukuku Zorunlu Arabuluculuk Başvurusu Nereye Yapılır?

İşçi ile işveren arasındaki uyuşmazlığın çözümü için arabuluculuk bürosuna başvuru yapılması gerekmektedir. Arabuluculuk bürosuna yapılacak başvuru neticesinde büro, uyuşmazlığın çözümü için bir arabulucu görevlendirecektir. Arabuluculuk bürosuna başvurusunda önemli olan, yetkili büroya başvurmaktır. İşte bu noktada iş hukuku avukatına danışılması gerekmektedir. Aksi halde karşı taraf yetkisizlik nedeniyle itirazda bulunacak bu da sürecin uzamasına ve maddi kayıplar yaşanmasına neden olacaktır.

İş Hukuku Arabuluculuk Ücreti Ne Kadardır?

İş hukukunda zorunlu arabuluculuk faaliyeti sonunda uzlaşmaya varılması halinde aksi kararlaştırılmadıkça taraflar ücreti eşit miktarda öderler. Ancak arabuluculuk faaliyetinde taraflara ulaşılamaması, tarafların katılmaması nedeniyle görüşme yapılamaması ya da 2 saatten az süren görüşme sonunda tarafların anlaşamaması halinde 2 saatlik ücret tutarı Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacaktır. Zorunlu arabuluculuk faaliyeti için 2 saati aşan görüşmelerde ise arabuluculuk ücreti, Arabuculuk Ücret Tarifesi’ne göre belirlenecektir.

Arabulucu Uyuşmazlığı Ne Kadar Sürede Sonuçlandırır?

İş hukukunda zorunlu arabuluculuk başvurusu yapılması durumunda arabulucu, görevlendirildiği tarihten itibaren 3  hafta içerisinde uyuşmazlığı sonuçlandıracaktır. Ancak zorunlu hallerde bu sürenin 1 hafta uzatılması mümkündür.

Taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme sağlanamaması veya görüşme sonunda anlaşmaya varılamaması/varılması halinde zorunlu arabuluculuk faaliyeti sona erecektir.

İş hukuku arabuluculuk görüşmelerinin etkili ve hızlı bir şekilde sonlanması için mutlaka iş hukuku alanında faaliyet gösteren avukata danışılmalıdır. Böylece dava yoluna gitmeden uyuşmazlığın çözülmesi mümkün olabilecektir.

Arabulucuya Başvurmamanın Sonuçları Nelerdir?

İş davalarında arabuluculuk sisteminde arabuculuya başvurmak, dava şartı olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle arabulucuya başvurmadan İş Mahkemesinde açılan davalar, dava şartı yokluğundan usulden reddedilecektir. Davanın reddedilmesi halinde şüphesiz ki zaman kaybı yaşanması kaçınılmaz olacaktır.

İş davalarında arabuluculuk sisteminin uygulanmasıyla ilgili daha detaylı bilgi için iş hukuku alanında faaliyet gösteren avukata danışılması gerekmektedir. Aksi takdirde zaman kaybının yanı sıra maddi kayıplar da yaşanabilir.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.