Kira Uyarlama Davası Dilekçesi

kira uyarlama davası dilekçesi
kira uyarlama davası dilekçesi

Kira uyarlama davası dilekçesi, kira bedelinin değişen koşullara göre yeniden belirlenmesi için açılacak olan davada kullanılan dilekçesidir. Kira uyarlama davası dilekçesi, mevcut olayın özelliklerine göre hazırlanmalı, görevli ve yetkili mahkemeye sunulmalıdır. Elbette yalnızca kira uyarlama dava dilekçesinin sunulması, her durumda yeterli olmayacaktır. Mevcut kira sözleşmesi ve varsa diğer hukuki delillerin de dilekçe ile birlikte tevzii bürosuna teslimi gerekecektir.

Aşağıda kira uyarlama davası dilekçe örneği bulunmaktadır. Söz konusu dilekçe, mevcut durumun şartlarına göre kira bedelinin artırılması dava dilekçesi veya düşürülmesi dava dilekçesi olarak kullanılabilir. Hazırlamış olduğumuz kira uyarlama davası dilekçesi, tamamen fikir verme amacı gütmektedir. Dilekçenin doğrudan dava açmak için kullanılmasını tavsiye etmemekteyiz. Çünkü unutulmamalıdır ki her dilekçe kendine ve somut olaya özgü olarak hazırlanmalıdır. Aynı zamanda başta Türk Borçlar Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri ve Yargıtay kararları da dilekçeye eklenmelidir. Bu bağlamda her duruma uygun bir kira uyarlama davası dilekçe örneğinin var olduğunu söylememiz mümkün değildir.

Kira bedelinin artırılması veya azaltılması dava dilekçesi ile ilgili hukuki danışmanlık almak için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

Kira Uyarlama Davası Dilekçesi

………… SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Davacı: (Uyarlama talebinde bulunacak olan kişinin adı ve soyadı)

Vekili: (Davacının avukatının bilgileri)

Davalı: (Kira sözleşmesinin diğer tarafı. Kiracı da veya kiraya veren olabilir.)

Konu: (Sözleşme tarihi ve uyarlama talebinin nedeni kısaca belirtilmeli.)

Yıllık Kira Bedeli: ( Bir yıl içerisinde ödenen kira bedeli yazılmalı.)

Açıklamalar:

  1. (Kira sözleşmesinin ne zaman yapıldığına, taşınmazın nerede bulunduğuna dair genel bilgiler verilmeli.)
  2. (Kira uyarlama talebinin nedenleri açıklanmalı ve kanun maddeleriyle bağlantı kurulmalı.)
  3. (Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı dava açma yoluna başvurulduğu belirtilmeli.)

Hukuki Nedenler: TBK, HMK ve ilgili sair mevzuatlar.

Hukuki Deliller: (Kira sözleşmesi ve varsa diğer deliller)

Netice-i Talep: (Yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı kira bedelinin uyarlanması talep edilmelidir. Uyarlama, kira bedelinin düşürülmesi veya artırılması şeklinde olabilir. Davayı kiracı veya kiraya veren açabileceğinden dolayı her iki durum da mümkündür.)

Ek: (Dava dosyasına ek olarak sunulacak olan evrakların listesi oluşturulmalı.)

Kira uyarlama davası dilekçesinin sözleşmeler ve kira hukuku alanında faaliyet gösteren avukat tarafından somut olaya özgü hazırlanması gerektiğini yeniden vurgulamak isteriz.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.