İşe İade Dava Dilekçesi

işe iade dava dilekçesi
işe iade dava dilekçesi

İşe iade dava dilekçesi örneği 2020 aşağıda mevcuttur. Öncesinde işe iade davası hakkında kısa bir bilgi vermemiz faydalı olacaktır. İşe iade davası, İş Kanunu hükümleri çerçevesinde açılması mümkün olan davadır. Eğer işçi, iş akdinin haksız yere feshedildiğini düşünüyorsa işe iade davası açabilir. Davanın en önemli koşullarından birisi süredir. İşe iade dava açma süresi, kişinin hak kaybı yaşamamasına adına mühim bir yere sahiptir.

Hemen hemen yeni diyebileceğimiz düzenleme ile işe iade davası açmadan evvel arabulucuya başvurma zorunluluğu getirildi. Bu açıdan dava yoluna gitmeden önce ilk olarak arabuluculuk başvurusu gerçekleştirilmelidir. Arabuluculuk görüşmeleri olumsuz sonuçlandığı takdirde kanuni süre içinde işe iade talepli dava açılmalıdır. İşe iade davası şartları hakkında bilgi almak için linke tıklayarak makalemize ulaşabilirsiniz.

İşe İade Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanmalıdır?

İşe iade dava dilekçesi 2020 örneği aşağıda mevcuttur. İşe iade dava dilekçesi örneği, sadece fikir verme maksadıyla hazırlanmıştır. Dilekçenin kopyalanarak dava açmak için kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Çünkü her dava dilekçesinde olduğu gibi işe iade dava dilekçesinde de kendine özgü olma durumu şarttır. Bu anlamda işe iade dava dilekçesi, işe geri dönmek isteyen kişinin içinde bulunduğu duruma özgü hazırlanmalıdır.

Dava dilekçesi hazırlanırken iş akdinin haksız olarak feshedildiği özellikle vurgulanmalıdır. Haksız fesih olduğuna dair sebepler ve varsa deliller dilekçede açıklanmalıdır. Tanık beyanları da işe iade davasında etkili unsurlardandır. Bu nedenle dava dilekçesi ile veya ön inceleme aşamasına kadar mutlaka tanık listesi sunulmalıdır. İşe iade dava dilekçesi hazırlama ve süreç hakkında bilgi almak için işçi avukatı ile görüşme sağlayabilirsiniz.

İşe İade Dava Dilekçesi Örneği 2020

……………… İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Davacı: (İşe iade talebinde bulunan kişinin adı ve soyadı)

Davalı: (İşverenin bilgileri, adresi)

Konu: ( Kişinin işe iadesine, boşta geçen süre varsa o süreye dair ücretin ödenmesine ilişkin kısa bir                       açıklama)

Açıklamalar:

  1. (İşyerinde ne kadar süre, hangi pozisyonda, hangi saatler ve günler arasında çalışıldığına dair açıklama yapılmalı.)
  2. (İşverenin haksız fesih gerçekleştirdiği belirtilmeli. Daha sonrasında ise feshin haksız olduğuna dair nedenler detaylı bir şekilde ve kanunun ilgili maddeleri ile bağdaştırılarak izah edilmeli
  3. (Davanın açılmasının esas amacı belirtilmeli, işe iade talep edilmeli.)

Hukuki Nedenler: İş Kanunu, HMK ve her türlü yasal mevzuat.

Hukuki Deliller: (İşyeri dosyası, SGK kayıtları, varsa ihtarname, bilirkişi incelemesi, tanık, yemin ve her türlü yasal deliller)

Sonuç ve İstem: (Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle davamızın kabulü ile;

  1. ………… tarihli iş akdinin feshi işleminin iptaline ve işe iadeye,
  2. Boşta geçen süreler yönünden ….. aylık ücretin ödenmesine,
  3. İşe başlatılmama durumunda 4857 sayılı Kanun’un 21.maddesi gereğince ödenecek tazminatın 8 aylık ücret tutarı olarak belirlenmesine,
  4. Yargılama giderlerinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.) (Tarih)

Davacı

Ad-Soyad ve İmza

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.