Soyisim Değiştirme Davası Dilekçe Örneği 2023

soyisim değiştirme davası dilekçe örneği
soyisim değiştirme davası dilekçe örneği

Soyisim değiştirme davası dilekçe örneği 2023 konusuna geçmeden önce soyad değişikliği ile ilgili makalemizi okumanızı tavsiye ederiz. Soyisim değişikliği, TMK, Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Soyadı Kanunu hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Soyadı değiştirme davası ile seçilecek olan yeni soyisim, ilgili kanun hükümlerine göre belirlenmek zorundadır. Örneğin; seçilecek olan yeni soyisimde Türk alfabesinde yer alan harflerin kullanılması zorunludur. “X,Q,W” gibi harfleri içeren soyadlarının mahkeme kararı ile alınması mümkün değildir.

Soyisim değiştirme davası dilekçe örneği, internet ortamında sıkça karşımıza çıkmaktadır. Ancak soyadı değiştirme dilekçesinin maktu olarak hazırlanması mümkün değildir. Her dava dilekçesi, somut olayın özelliklerine göre ve kişiye özgü olarak hazırlanmak zorundadır. Özellikle soyadı değişikliği davalarında haklı sebebin varlığını kanıtlamak büyük önem taşımaktadır. İspat durumu da göz önünde bulundurulduğunda soyadı değiştirme davası dilekçe örneğinin kullanılmasının faydalı olmayacağı anlaşılacaktır. Bu sebeple soyisim değiştirme davası dilekçe örneği 2023 adı altında yayınlanan dilekçelerin kullanılmasını tavsiye etmemiz mümkün değildir.

Soyisim değiştirme davası dilekçe örneği 2023, avukat tarafından hazırlanmadığı takdirde davanın gidişatını olumsuz etkileyebilecek; davanın reddi durumuyla karşılaşılabilecektir. Bu sebeple soyadı değişikliğine dair dava dilekçesinin mutlaka isim-soyisim değiştirme avukatı tarafından hazırlanması gerekmektedir.

Soyisim Değiştirme Davası Dilekçesi Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Soyadı değiştirme davası için dilekçe hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birtakım unsurlar vardır. Bu unsurlardan ilki; görevli ve yetkili mahkemenin doğru tespitidir. Soyad değişikliği davalarında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise davacının yerleşim yeri mahkemesidir. Bu bağlamda soyisim değiştirme davası dilekçe örneğinin kullanılması özellikle yetki konusunda sıkıntılara yol açabilecektir.

Soyad değişikliği davasında davacı ve davalı da doğru tespit edilmelidir. Davacı, soyisim değişikliği gerçekleştirmek isteyen; davalı ise ilgili nüfus müdürlüğüdür. Bu hususların doğru tespitinin ardından ‘konu’ ve ‘açıklamalar’ kısmına geçilecektir.Soyad değişikliği davalarında haklı sebebin ispat edilmesi büyük öneme sahiptir. Yargıtay, son dönemlerde vermiş olduğu karar ile haklı sebebin ispatın somut delillerin varlığını zorunlu kılmamıştır. Ancak soyadı değişikliğinde somut delillerin olması her halde davanın gidişatını olumlu yönde etkileyecektir. Bu açıklamalarımızdan anlaşılacağı üzere soyad değiştirme dava dilekçesinde ispat büyük bir yere sahiptir.

Soyadı değişikliği dava dilekçesinde bulunması gereken diğer unsurlar ise; hukuki nedenler, deliller ve netice-i talep bölümleridir. Soyisim değiştirme dava dilekçesinin kusursuz yazılması, soyad değişikliğinin sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesini sağlayacaktır. Bu bağlamda hakkınızı emin ellere teslim etmek ve istediğiniz sonuca en kısa sürede ulaşmak adına mutlaka avukat yardımı almanız gerekmektedir. Soyadı değiştirme davası hakkında size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz. Bunun için iletişim bölümünden bize ulaşmanız yeterli olacaktır.

Soyisim değiştirme davası dilekçe örneği, soyadı değiştirme dilekçesi, nüfus müdürlüğü soyadı değişikliği dilekçe.

SOYİSİM DEĞİŞTİRME DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ 2023

Soyisim değiştirme dilekçe örneği 2023 (soyadı değişikliği dilekçe yazımı örneği) aşağıda yer almaktadır. Ancak her dilekçenin kendine özgü olduğunu ve somut olayın niteliklerine göre hazırlanması gerektiğini vurgulamamız gerekmektedir. Aşağıda yer alan soyisim değiştirme dilekçe örneği 2022, tamamen tavsiye amacıyla hazırlanmıştır. Bu noktada nüfus davaları alanında çalışan avukattan yardım alınması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

………………..ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI: (Soyisim değiştirme talebinde bulunan kişinin ad-soyadı, TC kimlik numarası,adresi)

VEKİLİ: (Avukatın bilgileri)

DAVALI:(İlgili nüfus müdürlüğü)

KONU :(Soyisim değiştirme talebinin kısa açıklaması yapılmalı.)

AÇIKLAMALAR:

  1. (Soyad değişikliği isteyen kişiye ait kısa bilgi verilmeli)
  2. (Soyad değiştirme gerekçeleri açıklanmalı ve kanun maddeleri ile bağlantı kurulmalı)
  3. (Hangi soyismin kullanılmak istendiği yazılmalı)

HUKUKİ NEDENLER: TMK, HMK ve ilgili mevzuatlar.

HUKUKİ DELİLLER:(Soyad değiştirme gerekçelerini somut hale getiren deliller sunulmalı.)

TANIKLAR:(İki tanığın kişisel bilgileri ve adresleri yazılmalı.)

SONUÇ VE İSTEM:(Soyisim değiştirme talebi ve nüfus kaydına nasıl geçirilmesi istendiği açık ve net bir şekilde yazılmalı.)

Soyadı değişikliği ile ilgili gerek süreç hakkında gerekse ücret hakkındaki sorularınız için iletişim bölümünden bize ulaşabilir; soyadı değiştirme avukatı ile görüşebilirsiniz.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.