İhtarname Çekme ve Ücretleri 2023

ihtarname çekme, noterden ihtarname çekme
ihtarname çekme, noterden ihtarname çekme

İhtarname çekme, hakkın ihlal edilmesinden dolayı doğan zararların giderilmesi, haksız  fiile son verilmesi, alacağın ödenmesi gibi nedenlerle ilgili kişiye gönderilen uyarıdır. Özellikle alacaklar bakımından ihtarname çekmenin faydaları fazladır. Alacaklı kişi, borcun vaktinde ödenmemesi veya hiç ödenmemesinden bahisle borçluya ihtarname gönderebilir. Böylece borçlu, temerrüde düşürülmüş olacaktır. “Noterden ihtarname nasıl çekilir?” sorusundan önce bazı konuları açıklamamız faydalı olacaktır.

İhtarname çekme, yalnızca noter kanalıyla gerçekleştirilen bir işlem değildir. Telefon, mesaj veya faks ile de ihtarname çekilebilir. Ancak noterden ihtarname çekme, ileride doğması muhtemel hukuki ihtilafların önlenmesi adına büyük önem taşır. Noterden gönderilen ihtarname, dava açılması halinde bağlayıcı nitelikte olacaktır. Nitekim Noterlik Kanunu m.60’a göre, ihtarname göndermek, noterlerin genel olarak yapacakları işlerden sayılmıştır.

İhtarname çekme işlemi için öncelikle mevcut duruma uygun bir ihtarname hazırlanmalıdır. Ardından noter aracılığıyla ihtarname, muhataba gönderilecektir. İhtarnamenin en hızlı şekilde ulaşması için APS ile gönderim gerçekleştirilir. PTT kanalıyla da APS veya iadeli taahhütlü şekilde ihtarname göndermek mümkündür. Ancak bizim tercihimiz ihtarname çekme işleminin noter vasıtasıyla gerçekleştirilmesidir.

İhtarname Nasıl Yazılır? Noterden İhtarname Çekme Nasıl Olur?

Noterden ihtarname çekmede en önemli husus, ihtarnamenin nasıl hazırlanması gerektiğidir. “İhtarname nasıl hazırlanır?”, “Noterden ihtar çekme nedir?” “İhtarname nasıl yazılır?” sorularının cevabını en iyi şekilde avukatlar bilmektedir. Bu nedenle ihtarname yazımını mutlaka avukat gerçekleştirmelidir. İhtarnamede ve ihtar çekmede yapılacak yanlışların dava açılması durumunda telafisi mümkün olmayacak; hak kayıpları yaşanacaktır. Ayrıca ihtarnamenin geçersizliği ile de karşılaşmak söz konusu olacaktır.

Noterden ihtar çekme örneği başlıklı yazımıza ulaşarak ihtarnamenin genel hatlarıyla nasıl hazırlanacağına dair fikir sahibi olabilirsiniz. Fakat her durumda hem maddi kayıplar hem de zaman kaybı yaşanmaması adına avukat tarafından ihtarname hazırlanması gerekmediğini vurgulamalıyız. Bu anlamda mevcut ihtarname örneklerinin doğrudan kullanılmasını tavsiye etmemekteyiz.

Noterden İhtarname Çekme Hangi Durumlarda Mümkündür?

Noterden ihtarname çekme, pek çok durumda mümkündür. Dava açmadan karşı tarafa ihtarname yollamak, hem zaman kaybını önleyecek hem de maddi anlamda daha az külfet olacaktır. Örneğin; işçi alacak davası açmadan önce işverene işçi alacağı ihtarnamesi gönderilmelidir. Bir sözleşmenin hükümlerine aykırılık varsa, durumun düzeltilmesi, aksi halde sözleşmenin feshedileceği bildirimi de ihtarname veya ihbarname aracılığıyla yapılabilir.

Haksız fiile son verilmesi, doğan zararların giderilmesi maksadıyla dava açmadan evvel ihtarname çekmek mümkündür. Ayrıca kira sözleşmesini sonlandırmak, kiracının borcunu ödemesini  veya kiralananın tahliyesini sağlamak amacıyla da ihtarname çekme işlemi yapılır. Dolayısıyla pek çok durum karşısında muhataba ihtarname veya ihbarname yollayarak dava açmaksızın çözüme ulaşmak mümkün olabilir. İhtarname çekme işleminin başarılı bir şekilde sonuçlanması için mutlaka avukat yardımı alınmalıdır. Aksi halde ihtarname geçersiz olacak veya keşideci (gönderen) aleyhine sonuçlar doğmasına neden olabilecektir.

İhtarname Çekildikten Sonra Kaç Günde Ulaşır?

“APS ile ihtarname kaç günde gider?” sorusuna da cevap vermemiz gerekmektedir. APS ile ihtarname ortalama 1-1.5 günde gidecektir. İhtarnamenin gönderiliş saati bu durumu etkileyen en önemli faktördür. Ancak yine de en doğru bilgi için avukat ile görüşme sağlanmalıdır. İhtarnamenin ulaşıp ulaşmadığını öğrenmek için ise noterden alınacak takip numarası muhafaza edilmelidir. Takip numarası ile ihtarname veya ihbarnamenin ne zaman ulaştığını öğrenmek mümkündür. Tebliğ şerhi ile ihtarnamenin muhataba ulaştığı kesinleşmiş olacaktır.

Noterden İhtarname Çektikten Sonra Ne Yapılmalı?

Noterden ihtar çekme işlemi yapıldıktan sonra yukarıda belirttiğimiz üzere ihtarnamenin muhataba ulaşması beklenmelidir. İhtarname muhataba ulaştıktan sonra verilen süre içinde ihtar konusunu oluşturan eylem yerine getirilmezse (ödeme yapılması, haksız fiilin sonlandırılması vs.) hukuki yollara başvurulacaktır. Söz konusu hukuki yollar, ihtarın gönderilme amacına göre değişiklik gösterecektir. İhtarın muhataba ulaştığının kanıtı açısından ise ilgili notere giderek tebliğ şerhi alınması gerekmektedir.

Noter İhtarname Cevap Süresi Kaç Gündür?

Her durumda ihtarname çeken taraf olmak mümkün değildir. Bazen ihtarname çekilen taraf yani muhatap da olunabilir İşte bu durumda akla gelen ilk soru; ihtarnameye kaç günde cevap verileceği sorusudur. İhtarnameyi tebliğ aldıktan sonra 7 gün içinde ihtarnameye cevaplar hazırlanmalıdır. İhtarnameye karşı sunulacak olan itirazlar, aynı şekilde noter kanalıyla karşı tarafa iletilmelidir. Böylece itirazları içeren ihtarname çekme işlemi gerçekleştirilmiş olacaktır.

İhtarnameye cevap vermek zorunlu olmamakla beraber eğer ihtarın haksız olduğu düşünülüyorsa mutlaka itirazda bulunulmalıdır. Böylece herhangi bir dava ile karşılaşılması durumunda itirazları içeren ihtarname de delil olarak sunulabilecektir. İhtarnameye cevap vermek zorunlu olmadığından dolayı herhangi bir yanıt verilmemişse, ilk ihtarnamedeki beyanların kabul edildiği anlamına gelmeyecektir.

Noter İhtarname Ücreti 2023

Noterden ihtar çekme ücreti 2023 senesi için belirlenmiştir. Noterden ihtarname çekme ücretini etkileyen bazı faktörler vardır. Sayfa sayısı ve ekler ihtarname ücretini etkileyen durumlardır. Noter ihtarnamesi, kısa ve öz yazılmalı; dava dilekçesi gibi detaylı bir şekilde hazırlanmamalıdır. Aksi halde fazla sayfa sayısından dolayı yüksek ücret ödenecektir.

Noter ihtarname ücreti 2023 yılı için en düşük 400 TL olarak belirlenmiştir. En yüksek ücret ise sayfa sayısına göre değişmektedir. Noter ihtarname ücreti 2023 yılı için bu şekilde belirlenmiş olmakla beraber ihtarname yazma ücreti ayrıdır. İhtarname yazım ücreti   veya ihtarname hazırlama ücreti somut durumun özelliklerine ve avukatın uzmanlık alanına göre değişecektir. İstanbul Barosu Asgari Ücret Tarifesi’ne göre ihtarname, ihbarname ve protesto hazırlama ücreti 2021 yılı için belirlenmiştir. Ancak ücretin değişiklik göstermesi söz konusu olabilir. 2023 noter ihtarname ücretleri ve diğer konular hakkında net bilgi almak için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

 Bu sitedeki bütün içeriklerin telif hakkı Av.Ayşegül Helvacıoğlu’na aittir. Sitede yayınlanan tüm içerikler kopya korumalı olup yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya yayınlanması durumunda 5846 sayılı FSEK kapsamında yasal işlem gerçekleştirilecektir.